Search form

Yaolhaq 10:38

38Thailhai ngaol-aoq, ngal ngaq nail aqbhu nail ganl nl haq neq, nuljuq ngaq bhai neema maq thaqtsaol khi ngaol-aoq, ngaq-i mail nl-a nail ganl juq bhai neema thaq tsaol yaoq. Alhai neema thaqtsaol haq neq, Aqbhu Miqyail ngaq nail lavqkhoel bhai jaol khi, ngal iqsanl Aqbhu Miqyail nail lavqkhoel jaol-ail nial dai, nuljuq ya heeq ya moel naol” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

Jalliq aqsivq Gaolkheel daoq

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. 

Print publication: The Bible Society of Myanmar

More Info | Version Index