Search form

Yaolhaq 7:28-29

28-29Alheel ngel-i mail, Yeiqsul uqhuq thaoq nail ilkhaol il ma lavqkhoel bhai cavq bhiq cov bhiq-u phao, mailma-ail ge nail: “Nuljuq ngaq bhai heeq nia nail ngaol. Ngal khaq bhai nee dov lee-a nail dai iqsanl, nuljuq heeq nia nail ngaol. Thailhai ngaol-aoq, ngaq nail neenoeq ngal lee-a nail maq ngel. Ngaq bhai khoel-ai leevq lavq-a nail gaq neq, saljial ivq nail ngaol. Nuljuq aivq bhai maq heeq nia-ail. Ngal neq, aivq bhai heeq kivq naol. Khul khi mail dai ngal-aq neq, ngal aivq jaol nail nee lee khi, aivq iqsanl ngaq bhai khoel-ai leevq lavq-a nail ngaol” dai, ge bhiq-a nail ngaol.

30Alheel ngel-i mail, aqyu juq aivq bhai nieivq nail dai khi, naoqjaoq nail ngaol. Thailhai ngaol-aoq, aivq nail yanq maq tsaq-ail haq nail ngel-i mail, tsaol-aq teevq gaq iqsanl, aivq bhai maq nieivq nia-ail.

Jalliq aqsivq Gaolkheel daoq

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. 

Print publication: The Bible Society of Myanmar

More Info | Version Index