Search form

1 Korintiërs 1

1God het besluit om vir my, Paulus, te kies om ’n *apostel van Christus Jesus te wees. Ek en Sostenes, wat ook ’n *gelowige is, 2skryf nou hierdie brief vir julle, die gemeente van God daar in Korinte.

God het julle aan Hom *gewy en julle glo in Christus Jesus. Ja, God het julle gekies om aan Hom te behoort. Ons skryf ook vir almal wat ons Here Jesus Christus aanbid, dit maak nie saak waar hulle woon nie. Jesus is hulle Here én ons Here.

3Ons bid dat God ons Vader en die Here Jesus Christus *genadig sal wees vir julle en dat Hy vir julle vrede sal gee.

Paulus sê dankie

4Ek sê altyd vir my God dankie wanneer ek aan julle dink. Ek sê dankie, want God is baie *genadig vir julle omdat julle in Christus Jesus glo. 5Ja, God het julle baie *geseën omdat julle aan Christus Jesus behoort. Julle verstaan die goeie boodskap van Christus Jesus en julle verduidelik dit ook goed vir mekaar. 6Julle kan dit doen omdat julle die boodskap vas glo wat die *apostels vir julle gebring het. 7Julle het al die *genadegawes ontvang wat die Here vir julle gegee het. En julle hou aan om te wag vir die dag wanneer God vir almal ons Here Jesus Christus sal wys sodat ons Hom kan sien. 8God sal julle vas laat glo tot die einde. Niemand sal julle kan beskuldig op die dag wanneer ons Here Jesus Christus weer kom nie. 9God sal doen wat Hy belowe het. Hy het julle gekies om saam met sy Seun, ons Here Jesus Christus, te wees.

Daar is verskillende groepe in die gemeente, en hulle is teen mekaar

10Vriende, julle behoort aan ons Here Jesus Christus. Daarom vra ek mooi vir julle: Julle moet saamwerk met mekaar, julle moenie groepe wees wat teen mekaar werk nie. Julle moet weer wees soos in die begin: Julle moet mekaar aanvaar, julle moet dieselfde dinge wil doen. 11Vriende, Chloë se mense het vir my vertel dat julle met mekaar stry. 12Ja, julle stry, want die een sê: “Ek behoort aan Paulus,” ’n ander een sê: “Ek behoort aan Apollos,” ’n ander een sê: “Ek behoort aan *Sefas,” en ’n ander een sê: “Ek behoort aan Christus.”

13Nee, ons kan Christus nie in groepe deel nie. En God het nie vir mý, Paulus, laat *kruisig om julle sondes te vergewe nie. En toe julle gedoop is, was dit nie sodat julle aan Paulus sal behoort nie. 14Ek sê vir God dankie dat ek niemand van julle gedoop het nie, ek het net vir Krispus en Gaius gedoop. 15Nou kan niemand sê dat julle gedoop is sodat julle aan my sal behoort nie. 16Ja, ek het ook die huisgesin van Stefanas gedoop, ek is nie seker of ek ook iemand anders gedoop het nie. 17Christus het my nie gestuur om te doop nie, Hy het my gestuur om die goeie boodskap oor Hom te bring. Ek het die boodskap gebring, maar ek het dit nie gedoen met die slim woorde van mense nie, want as ek dit gedoen het, dan help dit nie dat Christus aan die kruis gesterf het nie.

Christus wys hoe sterk en slim God is

18Ja, vir die mense wat *verlore gaan, is die boodskap oor die *kruis iets wat dom lyk. Maar God het vir óns gered, en die kruis wys vir óns hoe sterk God is wanneer Hy ons red.

19Want in die Ou Testament is geskryf:

*Ek sal die planne

van die slim mense laat misluk,

en die dinge wat slim mense dink,

sal Ek laat verdwyn.

20Die wêreld se slim mense, die *skrifgeleerdes en die mense wat goed kan dink en praat, beteken niks by God nie. Alles wat God gedoen het, het gewys die dinge wat slim mense dink, is dom. 21God was reg toe Hy besluit het dat die slim dinge wat die mense van die wêreld dink, hulle nie sal kan help om Hom te ken nie. Die mense van die wêreld sê die boodskap oor Jesus is iets wat dom lyk, maar God het besluit om die mense te red wat hierdie boodskap glo. 22Die Jode wil *wondertekens sien en die Grieke wil slim dinge hoor, 23maar ons bring ’n boodskap dat Christus aan ’n kruis gesterf het. Vir die Jode is dit ’n groot probleem, en vir die *heidene is dit iets wat dom lyk. 24Maar God het mense gekies, Jode én Grieke, en vir húlle is Christus die Een wat wys dat God sterk is en dat Hy *wysheid het. 25Want die mense van die wêreld sê die boodskap oor Christus is iets wat dom lyk, maar die boodskap wys dat God meer wysheid het as die mense. En die mense van die wêreld sê God het gewys dat Hy swak is toe Hy Christus laat sterf het aan die kruis, maar toe God dit gedoen het, het Hy gewys dat Hy sterker is as die mense.

26Vriende, God het julle gekies. Maar kyk wie is julle. Julle is nie slim of belangrik nie, en julle kom nie uit belangrike families nie. 27Daar is dinge wat dom lyk vir die mense van die wêreld, maar God het daardie dinge gekies om die slim mense te laat verstaan dat hulle niks weet nie. En daar is dinge wat onbelangrik lyk vir die mense van die wêreld, maar God het daardie dinge gekies om die belangrike mense te laat besef dat hulle nie belangrik is nie. 28En daar is dinge wat vir die mense van die wêreld niks beteken nie, hulle dink dit is onbelangrik, hulle dink dit is niks. Maar God het daardie dinge gekies om te wys dat dit vir Hom anders is: Die dinge wat baie belangrik is vir die mense van die wêreld, beteken nou niks. 29Hoekom het God dit gedoen? Hy het dit gedoen sodat niemand kan dink hy is vir God beter as iemand anders nie. 30Dit is God wat julle nou naby Christus Jesus gebring het. Ja, as ons in Christus Jesus glo, dan sien ons die wysheid van God, ons sien dat Hy ons nie meer straf nie, dat Hy ons aan Hom *wy en dat Hy ons vrymaak van die sonde. 31En so word dit waar wat in die Ou Testament geskryf is:

*As ’n mens wil spog,

dan moet hy

oor die Here spog.

Bybel vir almal

© 2007 Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

More Info | Version Index