Search form

1 Petrus 2

Jesus Christus is die hoek-klip

1Daarom moet julle ophou om enige iets te doen wat sleg is en julle moenie iemand *bedrieg nie. Julle moet ook nie *skynheilig en jaloers wees en slegte dinge sê van ander mense nie. 2Klein babatjies wil baie graag melk drink, so moet julle ook graag vol wil word van *geestelike dinge. Dit is soos regte melk wat nie vals is nie en wat julle só sal laat groei dat die Here julle sal red. 3Julle verlang na hierdie dinge, want *julle het self gevoel dat die Here goed is.

4Julle moet na Christus toe kom, Hy is soos ’n klip wat lewe. *Die mense wou nie die klip gebruik om te bou nie, maar God het daardie klip gekies en dit was die belangrikste klip in die gebou. 5Julle is ook soos klippe wat lewe, julle moet bid dat God sy Gees sal gebruik om sy huis te bou met julle. Dan kan julle *gewyde priesters wees om *offers vir God te bring. Dit is Jesus Christus wat vir julle help om te offer soos die Gees wil hê, sodat God van hierdie offers sal hou. 6Want ons lees in die Ou Testament:

*Kyk, Ek sit in *Sion ’n klip neer,

dit is ’n *hoek-klip

wat Ek gekies het

en wat baie *kosbaar is.

Die mense wat in Hom glo,

sal veilig wees.

7Daarom, julle wat in Jesus Christus glo, sal ook vir Hom baie kosbaar wees. Maar daar is mense wat nie in Hom glo nie. Vir hulle is dit waar wat in die Ou Testament geskryf is:

*Die klip wat die bouers

nie wou gebruik nie,

daardie klip

het die belangrikste klip

in die gebou geword.

8Daar is ook geskryf:

*Hy is ’n klip waarteen hulle stamp,

’n rots waaroor hulle val.

Hulle val oor die rots omdat hulle nie geglo het wat God gesê het nie. Dit was God se plan dat dit met hulle moet gebeur.

9Maar julle is God se volk, God het vir julle gekies, julle is die *priesters oor wie Hy regeer, julle is ’n *gewyde volk, sy eie volk wat vir almal moet vertel van die groot dinge wat God gedoen het. Hy het vir julle geroep om uit die donker na Hom toe te kom, na Hom wat in die wonderlike lig is.

10*Toe was julle nie ’n volk nie,

maar nou is julle God se volk.

Toe was God nie goed

vir julle nie,

maar nou is Hy goed vir julle.

Hoe die volk van God moet lewe

11Liewe vriende, julle is soos mense wat *vreemdelinge is en wat nie in hulle eie huise woon nie. Daarom vra ek mooi vir julle: Julle moenie die slegte dinge wil doen wat mense graag doen nie, want daardie slegte dinge *verwoes ’n mens se lewe. 12Julle moet goeie dinge doen terwyl julle tussen die *heidene lewe. Wanneer die heidene slegte dinge sê van julle, en hulle sê julle doen verkeerd, dan moet hulle kan sien dat julle goeie dinge doen. Dan sal hulle vir God prys op die dag wanneer Hy sal kom om almal te red wat glo.

Die gelowiges en die regering

13Die Here wil hê dat julle gehoorsaam moet wees aan almal wat oor julle regeer. Julle moet gehoorsaam wees aan die *keiser wat oor julle regeer. 14Julle moet ook gehoorsaam wees aan die *goewerneurs, want die keiser het hulle gestuur om die mense te straf wat slegte dinge doen en om die mense te prys wat goeie dinge doen. 15Julle moet gehoorsaam wees, want God wil hê dat die *onverstandige mense moet stilbly wanneer hulle sien dat julle goeie dinge doen. Die onverstandige mense weet nie wat God wil hê nie. 16Julle is vry mense, maar julle moenie dink dat julle slegte dinge mag doen omdat julle vry is nie. Nee, julle is vry mense, maar julle is ook *dienaars van God. 17Julle moet al die mense *eer, julle moet lief wees vir die mense wat in die Here glo, julle moet God *eer en dien, julle moet die keiser eer.

Slawe en eienaars

18Julle wat *slawe is wat in die huise moet werk, julle moet gehoorsaam wees aan julle eienaars en julle moet hulle altyd respekteer. Julle moenie gehoorsaam wees net aan die goeie en vriendelike eienaars nie, julle moet ook gehoorsaam wees aan die eienaars wat slegte dinge doen aan julle. 19Want God is baie goed vir julle as julle niks verkeerd gedoen het nie en julle kry baie swaar en julle is tevrede omdat julle dink aan wat God wil hê julle moet doen. 20Want as julle geduldig is wanneer mense julle slaan omdat julle sonde doen, dan sal die mense julle nie prys nie, dit is seker. Maar as julle geduldig is wanneer julle swaarkry omdat julle goeie dinge doen, dan sal God goed wees vir julle. 21God het vir julle gekies om goeie dinge te doen en om swaar te kry, want Christus het ook swaargekry vir julle. So het Hy vir julle ’n *voorbeeld gegee sodat julle Hom kan volg.

22*Hy het nie sonde gedoen nie,

en Hy het niemand *bedrieg nie.

23Toe mense vir Christus *beledig het, het Hy nie ook vir hulle beledig nie. Toe mense vir Hom laat swaarkry het, het Hy nie gesê dat Hy ook vir hulle sal laat swaarkry nie. Hy het hulle gelos sodat God reg kan *oordeel oor hulle. 24Toe Hy aan die *kruis gehang het, *het Hy die straf vir ons sondes gedra, sodat ons glad nie meer sondes sal doen nie, maar sodat ons kan lewe om te doen wat God wil hê. *Hy het seergekry sodat julle gesond kan wees. 25*Want julle was soos skape, julle elkeen het geloop waar hy wou loop, maar nou het julle teruggekom na Christus toe. Hy is die *Herder, die Een wat vir julle sorg.

Bybel vir almal

© 2007 Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

More Info | Version Index