Search form

1 Samuel 10

1Samuel neem toe ’n klein *kruikie olyf-olie en hy gooi dit uit oor Saul se kop. Hy soen toe vir Saul en sê vir hom: “Die Here salf jou om koning te wees oor die volk wat aan Hom behoort. 2Wanneer jy vandag hier weggaan van my, dan sal jy twee mans kry by die *graf van Ragel by die stad Selsag in die land Benjamin. Hulle sal vir jou sê die mense het die donkies gekry wat jy gaan soek het, en jou pa is nou nie meer bekommerd oor die donkies nie, hy is bekommerd oor julle. Jou pa vra: ‘Wat moet ek doen om my seun terug te kry?’ 3En wanneer jy van daar af verder gaan, dan sal jy by die stad Elon-Tabor drie mans kry wat na die tempel in Bet-El gaan. Die een man dra drie bokkies, die een dra drie brode en die een dra ’n velsak wyn. 4Hulle sal vra hoe dit met jou gaan en hulle sal twee brode vir jou gee, en jy sal dit neem. 5Daarna sal jy kom by die stad Gibea-van-God. Daar is ’n groep Filistynse soldate wat *wagstaan. Wanneer jy daar by die stad kom, dan sal jy ’n groep profete kry wat van die offer-plek kom. Hulle sal musiek maak met *harpe, *tamboeryne, *fluite en *liere en hulle sal soos profete praat. 6Dan sal die Gees van die Here in jou kom, en jy sal ook soos ’n profeet praat, jy sal verander en jy sal soos ’n ander man word. 7Wanneer al die dinge gebeur het wat ek vir jou gesê het, dan moet jy doen wat jy moet doen, want jy sal weet dat die Here by jou is. 8Jy moet voor my na Gilgal gaan, en ek sal na jou toe kom om *brand-offers en *ete-offers te bring. Jy moet sewe dae lank daar vir my wag, totdat ek vir jou kom sê wat jy moet doen.”

9Toe Saul omdraai om weg te gaan van Samuel, het God vir Saul heeltemal verander, en hy het soos ’n ander man geword. Alles wat Samuel gesê het, het daardie dag so gebeur. 10Toe Saul en die slaaf by Gibea kom, het daar ’n groep profete na hom toe gekom. Die Gees van God het in hom gekom, en hy het saam met die profete gepraat. 11Mense wat voorheen vir Saul geken het, en wat nou gesien het hy praat saam met die profete, was verbaas en hulle het vir mekaar gesê: “Wat het gebeur met die seun van Kis? Is Saul nou ook by die profete?”

12Iemand wat daar was, het ook nog gevra: “Van watter familie kom die profete?”

Daarom sê die mense vandag nog: “Is Saul ook by die profete?”

13Toe Saul klaar soos ’n profeet gepraat het, het hy na die offer-plek gegaan. 14Sy oom het vir hom en sy slaaf gevra: “Waar was julle?”

Saul het gesê: “Ons het die donkies gaan soek, en toe ons hulle nie kry nie, het ons na Samuel toe gegaan.”

15Toe sê Saul se oom: “Sê asseblief vir my wat het Samuel gesê.”

16Saul het vir sy oom gesê: “Hy het net vir ons gesê dat die mense die donkies gekry het.”

Samuel het ook nog gesê dat Saul koning sal word, maar Saul het niks daarvan gesê nie.

17Samuel het die volk bymekaargeroep by die *tempel in Mispa. 18Daar het hy vir die Israeliete gesê: “Die Here, die God van Israel, sê: ‘Ek het julle uit Egipte gebring en Ek het julle gered van die Egiptenaars en van al die volke wat julle verdruk het.’ 19Maar julle het vandag vir julle God gesê dat julle Hom nie wil hê nie, Hy wat julle altyd red wanneer julle swaarkry en wanneer dit sleg gaan met julle. Julle het vir Hom gesê: ‘U moet ’n koning kies en U moet hom aanstel oor ons.’ Nou goed, kom staan nou voor die Here, elke stam en groep bymekaar.”

20Samuel het toe al die stamme van Israel laat nader kom, en die Here het die Benjamin-stam gekies. 21Toe het hy die families van die Benjamin-stam laat nader kom, en die Here het die Matri-familie gekies. Daarna het die Here vir Saul seun van Kis gekies. Maar toe hulle vir Saul soek, kon hulle hom nie kry nie. 22Hulle het toe vir die Here gevra: “Is die man hier?”

En die Here het gesê: “Ja, kyk, hy kruip weg tussen die sakke.”

23Hulle het toe gehardloop en vir Saul uitgebring. Toe hy tussen die mense staan, was hy ’n kop langer as al die ander mense. 24Samuel het vir al die mense gesê: “Julle sien die Here het hierdie man gekies. Nie een van die ander mense is soos hy nie.”

Toe skree al die mense: “Ons bid dat die koning lank moet lewe!”

25Samuel het toe vir die mense gesê wat die koning alles mag doen, en Samuel het dit in ’n boek geskryf. Hy het die boek in die tempel neergesit. Daarna het hy die mense laat gaan, elkeen na sy huis. 26Saul het ook na sy huis in Gibea gegaan. Die Here het ’n paar manne laat besluit om saam met Saul te gaan. 27Party slegte mense het gesê: “Hierdie man kan niks doen vir ons nie.”

Hulle het hom nie gerespekteer nie en hulle het nie presente vir hom gebring nie. Maar Saul het gemaak of hy nie hoor wat hulle sê nie.

Bybel vir almal

© 2007 Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

More Info | Version Index