Search form

1 Samuel 13

Saul sal nie koning bly nie

1Saul was ’n jong man toe hy koning geword het en hy het twee jaar lank oor die Israeliete regeer. 2Hy het drie groepe manne gekies uit die Israeliete. Twee groepe was by Saul by die stad Mikmas en op die berg by Bet-El, en een groep was by Jonatan by die stad Gibea in die land Benjamin. Saul het die ander manne laat teruggaan na hulle huise. 3Jonatan het die Filistyne oorwin wat by die stad Geba moes *wagstaan, en die ander Filistyne het gehoor wat gebeur het. Saul het toe gesê sy manne moet *ramshorings blaas oral in die land en hulle moet vir die *Hebreërs sê dat hulle moet luister. 4Al die Israeliete het gehoor dat Saul die Filistyne oorwin het wat waggestaan het. Hulle het ook gehoor dat die Filistyne nou baie kwaad is vir die Israeliete. Daarom het Saul gesê die manne moet bymekaarkom by die stad Gilgal. 5Die Filistyne het ook bymekaargekom om oorlog te maak teen die Israeliete. Hulle het 1 000 *oorlogkarre en 6 000 manne op perde gehad en nog baie ander manne, so baie soos die sand langs die see. Hulle het gekom en hulle het hulle tente opgeslaan by die stad Mikmas naby Bet-Awen. 6Die Israeliete het besef dat hulle probleme het. Daarom het hulle weggekruip in grotte en tussen doringbosse en rotse, en in plekke onder die grond en in gate. 7Party Hebreërs het oor die Jordaan-rivier gegaan na die land Gad en die land Gilead. Saul was nog in Gilgal, en al die manne by hom was baie bang. 8Samuel het gesê Saul moet sewe dae vir hom wag, en Saul het dit gedoen. Maar Samuel het nie na Gilgal gekom nie. Toe Saul se manne begin wegloop, 9het hy gesê: “Bring vir my die *brand-offer en die *ete-offers.” Saul *offer toe self die brand-offer. 10En toe hy klaar die brand-offer ge-offer het, het Samuel daar aangekom. Saul het gegaan om hom te ontmoet en te groet. 11Samuel het gevra: “Wat het jy gedoen?”

Saul het gesê: “Jy het gesê ek moet sewe dae vir jou wag, maar jy het nie gekom nie. Ek het gesien die manne begin wegloop. Die Filistyne is bymekaar in Mikmas, 12en ek het gedink hulle sal hier na Gilgal kom voordat ek vir die Here ’n offer gebring het en vir Hom gevra het om te help. Ek het toe self die brand-offer ge-offer.”

13Samuel het vir Saul gesê: “Jy het ’n verkeerde ding gedoen, jy het nie gedoen wat jou God die Here gesê het nie. As jy gehoorsaam was, dan sou die Here jou lank laat regeer het oor die Israeliete. 14Maar nou sal jy nie lank koning wees nie. Die Here het vir Hom ’n man gesoek van wie Hy hou. Die Here het gesê daardie man sal koning word oor sy volk, want jy het nie gedoen wat die Here gesê het nie.”

15Samuel het toe opgestaan en hy het weggegaan van Gilgal. Hy het na die stad Gibea in die land Benjamin gegaan. Saul het die manne getel wat by hom was. Daar was omtrent 600 manne. 16Hy en sy seun Jonatan en die manne by hulle het in Gibea in die land Benjamin gebly. Die Filistyne se tente was in Mikmas. 17Drie groepe Filistyne het uit hulle kamp gekom om alles te vat wat hulle kon kry. Een groep het met die Ofra-pad na die distrik Sual gegaan, 18een groep het met die Bet-Goron-pad gegaan, en een groep het gegaan na die plekke bokant die Seboïm-vallei naby die woestyn.

19In die hele land Israel was daar nie een *ambagsman nie, want die Filistyne het gesê: “As hier ambagsmanne is, dan sal die Hebreërs swaarde en spiese laat maak.”

20Al die Israeliete moes na die Filistyne toe gaan om hulle ploeg-ysters en pikke en byle te laat skerpmaak. 21Hulle moes vir die Filistyne een derde *sikkel silwer gee vir elke ploeg-yster en pik en vurk en byl wat hulle skerpgemaak het, ook vir die punte van die stokke waarmee hulle die beeste aangejaag het. 22Daarom het nie een van die manne by Saul en Jonatan ’n swaard of ’n spies gehad toe die oorlog begin het nie. Net Saul en sy seun Jonatan het ’n swaard en ’n spies gehad.

Jonatan oorwin ’n groep Filistyne

23’n Groep Filistyne het na die bergpas by die stad Mikmas gegaan.

Bybel vir almal

© 2007 Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

More Info | Version Index