Search form

1 Samuel 6

Die verbondskis gaan na Bet-Semes

1Die *kis van die Here was sewe jaar lank in die land van die Filistyne. 2Toe het die Filistyne hulle *priesters en *waarsêers geroep en vir hulle gevra: “Wat moet ons doen met die kis van die Here? Sê vir ons wat ons moet saamstuur wanneer ons dit terugstuur na sy plek.”

3Die priesters en die waarsêers het gesê: “Julle moenie die kis van die God van Israel terugstuur en niks daarmee saamstuur nie. Julle moet vir Hom ’n *skuld-offer saam met die kis stuur. Dan sal julle gesond word en dan sal julle weet hoekom Hy julle so swaar laat kry het.”

4Die Filistyne het gevra: “Wat is die skuld-offer wat ons vir Hom moet stuur?”

En die priesters en waarsêers het gesê: “Julle moet vyf goue sere en vyf goue muise saamstuur, want die Filistyne het vyf leiers en hulle was almal ook siek soos julle. 5Julle moet *beelde van die sere maak en ook beelde van die muise wat alles in die land opvreet, en julle moet dit vir die God van Israel gee om Hom te *eer. Miskien sal Hy julle en julle *gode en julle land dan nie meer laat swaarkry nie. 6Julle moenie wees soos die Egiptenaars en die *farao nie. Hulle was hardkoppig, maar toe die Here hulle laat swaarkry, het hulle die Israeliete laat gaan. 7Dit is wat julle nou moet doen: Julle moet ’n nuwe wa neem en twee koeie wat kalwers het en wat nog nooit ’n wa getrek het nie. Die koeie moet die wa trek, en julle moet die kalwers by die huis hou. 8Dan moet julle die kis van die Here neem en julle moet dit op die wa sit. Julle moet die goue goed in die wa-kis sit langs die kant van die wa. Die goue goed is die skuld-offer wat julle moet saamstuur. Dan moet julle die wa en die koeie laat gaan. 9Julle moet kyk waarnatoe die koeie en die wa gaan. As die wa gaan na die stad Bet-Semes in die land van die Here, dan sal ons weet dit is die Here wat ons so swaar laat kry het. As die wa nie daarnatoe gaan nie, dan sal ons weet dit is nie die Here wat ons laat swaarkry het nie, dit het sommer met ons gebeur.”

10Die manne het dit toe gedoen. Hulle het twee koeie geneem wat kalwers het. Die koeie het die wa getrek, en die manne het die kalwers by die huis laat bly. 11Hulle het die kis van die Here op die wa gesit en hulle het die goue muise en die beelde van die sere in die wa-kis gesit. 12Die koeie het reguit geloop op die pad na Bet-Semes toe. Hulle het op die pad gebly en hulle het aangehou om te *bulk. Hulle het nie links of regs gedraai nie, en die leiers van die Filistyne het agter hulle geloop tot waar die grond van Bet-Semes begin.

13Die mense van Bet-Semes was besig om koring af te sny in die vallei. Toe hulle opkyk en hulle sien die kis, was hulle baie bly. 14Die wa het gekom tot by die grond van Josua van Bet-Semes, en daar het die wa gaan staan. Daar was ’n groot klip. Die mense van Bet-Semes het die hout van die wa stukkend gekap en hulle het die koeie *ge-offer vir die Here. 15Die *Leviete het die kis van die Here afgehaal van die wa, en ook die wa-kis wat daarby was en die goue goed wat daarin was. Hulle het dit op die groot klip neergesit. Die mense van Bet-Semes het daardie dag *brand-offers en ander offers vir die Here gebring. 16Die vyf leiers van die Filistyne het dit gesien en hulle het dieselfde dag teruggegaan na die stad Ekron. 17Die skuld-offer wat die Filistyne vir die Here gestuur het, was vyf goue sere, een seer vir elke stad. Die stede was Asdod, Gasa, Askelon, Gat en Ekron. 18Die Filistyne het ook ’n goue muis gestuur vir elke stad waaroor die vyf leiers regeer het, die stede wat sterk mure het en ook die klein stadjies in die land. Die groot klip waarop die Leviete die kis van die Here neergesit het, is nou nog op die grond van Josua van Bet-Semes.

Die verbondskis gaan na Kirjat-Jearim

19Die mense van die stad Bet-Semes het gekyk na die *kis van die Here, en toe het die Here 70 van hulle laat sterf. Die mense van Bet-Semes het gehuil en getreur omdat die Here so baie van hulle laat sterf het 20en hulle het gesê: “Wie kan naby die Here kom, naby hierdie *heilige God? Waarnatoe kan ons die kis van die Here stuur?”

21Hulle stuur toe *boodskappers na die mense van die stad Kirjat-Jearim en sê vir hulle: “Die Filistyne het die kis van die Here teruggebring. Julle moet dit kom haal en na julle toe neem.”

Bybel vir almal

© 2007 Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

More Info | Version Index