Search form

2 Kronieke 7

Salomo en die Israeliete wy die tempel

(Kyk ook 1 Kon 8:62-66)

1Toe Salomo klaar gebid het, het daar vuur uit die hemel gekom, en dit het die *brand-offer en die ander *offers verbrand. Die *tempel was vol van die lig wat om die Here, die Koning, is. 2Die *priesters kon nie in die tempel kom nie, want die lig wat om die Here, die Koning, is, het in die hele tempel geskyn. 3Al die Israeliete het gesien dat die vuur afgekom het. Hulle het ook gesien dat die lig oor die tempel is, die lig wat om die Here, die Koning, is. Hulle het toe gekniel op die *plaveisel en hulle het gebuig met hulle gesigte teen die grond. Hulle het vir die Here dankie gesê,

“want die Here is goed,

want Hy doen altyd

wat Hy belowe het.”

4Die koning en die hele volk het offers gebring vir die Here. 5Koning Salomo het 22 000 beeste en 120 000 skape en bokke ge-offer. So het die koning en die hele volk die tempel *gewy aan die Here. 6Die priesters het op hulle plekke gestaan, en ook die *Leviete met die musiek-instrumente om die lied van die Here te sing. Koning Dawid het die musiek-instrumente laat maak om vir die Here dankie te sê wanneer hy wou hê dat die Leviete die Here moet prys,

“want die Here doen altyd

wat Hy belowe het.”

Die priesters het voor die Leviete gestaan en hulle het *trompette geblaas. Al die Israeliete het gestaan. 7Salomo het die middelste deel van die *oop stuk grond wat voor die tempel was, ook gewy. Hy het die brand-offers en die vet van die *ete-offers daar ge-offer. Die *brons-altaar wat Salomo laat maak het, was te klein om al die brand-offers en die *koring-offers en die vet daar te offer. 8Salomo en al die Israeliete het daardie tyd sewe dae lank *feesgevier. Dit was ’n groot *volksvergadering, die mense het gekom uit die hele land Israel, van die stad Lebo-Hamat tot by *Egipte-spruit. 9Hulle het op die agste dag ’n *gewyde feesdag gehad, want hulle het sewe dae lank die *altaar gewy en daarna het hulle sewe dae lank feesgevier. 10Op die drie-en-twintigste dag van die sewende maand het Salomo die mense laat teruggaan na hulle huise. Hulle was bly en gelukkig oor die goeie dinge wat die Here gedoen het vir Dawid en Salomo en sy volk Israel. 11So het Salomo die tempel en die paleis klaar gebou. Hy het alles goed gedoen wat hy in die tempel en in sy huis wou doen.

Die Here verskyn weer aan Salomo

(Kyk ook 1 Kon 9:1-9)

12Die Here het in die nag aan Salomo *verskyn en vir hom gesê: “Ek het gehoor wat jy gebid het, en Ek het vir My hierdie plek gekies om ’n *tempel te wees waar die mense vir My kan *offer. 13Ek sal miskien die hemel toesluit en dit sal nie reën nie, of Ek sal vir die sprinkane sê hulle moet al die koring in die land opvreet, of Ek sal *pes na my volk toe stuur. 14As my volk wat my Naam dra, hulleself *verneder en hulle bid en hulle kom na My toe en hulle hou op om sleg te lewe, dan sal Ek in die hemel hoor en Ek sal hulle sonde vergewe. Ek sal hulle land laat word soos dit voorheen was. 15Nou sal Ek sorg vir hierdie plek en Ek sal luister wanneer iemand hier bid. 16Ek het nou hierdie plek gekies en Ek het dit *gewy sodat dit altyd aan My sal behoort. Ek sal altyd sorg vir die plek en daaraan dink. 17En jy, Salomo, as jy lewe voor My soos jou pa Dawid gelewe het, en jy doen alles wat Ek vir jou sê, as jy doen wat Ek wil hê en wat Ek besluit, 18dan sal Ek jou en jou *nageslag altyd laat regeer. Ek het dit vir jou pa Dawid belowe. Ek het vir hom gesê: ‘Iemand uit jou nageslag sal altyd oor die volk Israel regeer.’ 19Maar as julle ophou om My te dien en julle doen nie meer wat Ek wil hê nie, as julle nie gehoorsaam is aan die *gebooie wat Ek vir julle gegee het nie en julle gaan dien ander *gode en julle buig voor hulle, 20dan sal Ek julle wegjaag uit die land wat Ek vir julle gegee het. Ek sal hierdie tempel voor My wegvee, die tempel wat Ek *gewy het en waar Ek altyd wil woon. Ander volke sal daaroor praat en spot. 21Ja, hierdie tempel wat nou so hoog is, sal elkeen laat skrik wat hier verbykom. Hy sal vra: ‘Hoekom het die Here dit gedoen? Hoekom het Hy hierdie land en hierdie tempel so gestraf?’ 22Dan sal die mense sê: ‘Dit het gebeur omdat die Israeliete die Here gelos het, die God van hulle *voorvaders, die God wat hulle uit Egipte gebring het. Hulle het ander gode gekies en voor hulle gebuig en hulle gedien. Dit is hoekom die Here al hierdie slegte dinge met hulle laat gebeur het.’ ”

Bybel vir almal

© 2007 Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

More Info | Version Index