Search form

2 Konings 22

Josia, koning van Juda

(Kyk ook 2 Kron 34:1-2)

1Josia was ag jaar oud toe hy koning geword het, en hy was 31 jaar lank koning in Jerusalem. Sy ma was Jedida dogter van Adaja, van die stad Boskat. 2Josia het dinge gedoen waarvan die Here hou. Hy het gelewe presies soos sy *voorvader Dawid.

Josia laat die tempel regmaak

(Kyk ook 2 Kron 34:8-13)

3In die agtiende jaar nadat Josia koning geword het, het hy sy sekretaris Safan seun van Asalja seun van Mesullam na die *tempel gestuur en hy het vir Safan gesê: 4“Jy moet na die *hoëpriester Gilkija toe gaan en vir hom sê hy moet die geld laat tel wat die mense gebring het en wat hulle vir die *wagte by die deure van die tempel gegee het. 5Daarna moet hy die geld gee vir die voormanne wat die werk by die tempel moet laat doen, en hulle moet die geld gee vir die mense wat die tempel moet regmaak: 6die *ambagsmanne en die bouers en die messelaars. Hulle moet ook gekapte klip koop om die tempel reg te maak. 7Maar Gilkija weet die werkers is eerlik, daarom moet hy vir die werkers sê hulle moenie kom sê wat hulle met die geld gedoen het nie.”

Die wetboek

(Kyk ook 2 Kron 34:14-33)

8Die *hoëpriester het vir Safan gesê hy het in die *tempel ’n boek gekry. In die boek was daar wette geskryf. Die hoëpriester het die boek vir Safan gegee, en Safan het dit gelees. 9Safan het teruggegaan na die koning toe en hy het vir hom gaan sê wat gebeur het. Hy het vir die koning gesê: “Die *priesters het die geld uitgehaal wat in die tempel is, en hulle het dit gegee vir die voormanne wat die werk by die tempel moet laat doen. 10Die hoëpriester Gilkija het hierdie boek vir my gegee.”

Safan het die boek vir die koning gelees. 11Toe die koning hoor wat daar in die boek geskryf is, het hy sy *klere geskeur, 12en hy het gepraat met die hoëpriester Gilkija en met Agikam seun van Safan en met Akbor seun van Miga en met die sekretaris Safan en met Asaja, die *hoof-amptenaar van die koning. Hy het vir hulle gesê: 13“Ek en die volk, al die mense van *Juda, stuur julle om te gaan vra wat sê die Here oor die dinge wat geskryf is in hierdie boek wat hulle in die tempel gekry het. Ek dink die Here is baie kwaad vir ons omdat ons *voorvaders nie gedoen het wat in hierdie boek oor ons geskryf is nie.”

14*Die priester Gilkija, Agikam, Akbor, Safan en Asaja het toe na die *profeet Gulda toe gegaan. Gulda was getroud met Sallum seun van *Tikwa seun van Gargas. Gulda se man het die klere in die klerekamer van die paleis opgepas en hulle het gewoon in die nuwe deel van Jerusalem. Gilkija en die ander mans het met haar gepraat, 15en sy het vir hulle gesê: “Die Here, die God van Israel, sê: Julle moet vir die man wat julle gestuur het, gaan sê 16die Here sê: Ek sal dit sleg laat gaan met hierdie plek en met die mense wat hier woon. Alles sal gebeur wat geskryf is in die boek wat die koning gelees het. 17Ek sal dit doen omdat hulle weggegaan het van My en omdat hulle *wierook gebrand het vir ander *gode. Ek het kwaad geword oor al die dinge wat hulle gedoen het. Ek sal hierdie plek straf en Ek sal nie ophou nie. 18-19Die koning van Juda het vir julle gestuur om te vra wat die Here sê. Julle moet vir die koning gaan sê: Ek, die Here, het gesien dat jy hartseer en ontsteld geword het en dat jy jou voor My *verneder het toe jy hoor wat Ek oor hierdie plek gesê het. Ek het gesê hier sal nie meer mense woon nie en Ek sal die plek laat *verwoes. Ek het gesien dat jy jou klere geskeur het en Ek het gehoor hoe jy huil. 20Daarom sal dit goed gaan met jou totdat Ek jou laat sterf en jy begrawe is. Jy sal nie self sien wanneer Ek dit sleg laat gaan met hierdie plek nie.”

Gilkija en die ander mans het vir die koning gaan sê wat die profeet gesê het.

Bybel vir almal

© 2007 Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

More Info | Version Index