Search form

2 Konings 23

1Die koning het *boodskappers gestuur en hy het gesê die leiers van Juda en Jerusalem moet bymekaarkom by hom. 2Hy het na die tempel gegaan. Al die leiers van Juda en Jerusalem was saam met hom, en ook die priesters en die profete en al die mense, die belangrike én die onbelangrike mense. Hy het vir hulle gelees wat geskryf is in die *verbondsboek wat die hoëpriester in die tempel gekry het. 3Daarna het die koning by die pilaar gaan staan. Hy het belowe dat Hy die Here altyd sal dien en dat hy alles sal doen wat die wette van die Here sê. Hy het belowe om te doen wat die Here wil hê en om die *verbond te hou waaroor daar in die boek geskryf is. Al die mense het dit saam met die koning belowe.

Josia laat die tempel skoonmaak en offer-plekke afbreek

(Kyk ook 2 Kron 34:3-7)

4Die koning het gesê die *hoëpriester Gilkija en die ander belangrike *priesters en die *wagte by die deure van die *tempel moet al die goed uit die tempel bring wat die mense gemaak het vir *Baäl en vir *Asjera en vir die son en die maan en die sterre. Hulle het die goed verbrand buite Jerusalem in die Kedron-vallei en hulle het die *as na die stad Bet-El geneem. 5Die konings van *Juda het voorheen priesters aangestel vir die *afgode. Die priesters moes *wierook brand op die *offer-plekke by die stede van Juda en buite Jerusalem. Hulle moes dit brand vir Baäl, vir die son en die maan en al die sterre. Koning Josia het gesê hierdie priesters mag nie meer priesters wees nie. 6Hy het ook die *beeld van Asjera uit die tempel laat bring en hy het die beeld buite Jerusalem in die Kedron-vallei laat verbrand. Daarna het hy dit fyngestamp en hy het die as weggegooi op die grafte van die gewone mense. 7Hy het die kamers van die *mansprostitute by die tempel laat afbreek. Dit is waar die vroue klere *geweef het vir Asjera. 8Koning Josia het al die priesters wat by die stede van Juda gewerk het, na Jerusalem laat kom. Hy het die offer-plekke *ontwy waar hierdie priesters wierook gebrand het, van die stad Geba tot by die stad Berseba. Hy het ook die offer-plekke van die *veldgode laat afbreek. Hierdie offer-plekke was voor die *poort van die huis van Josua, die burgemeester. Dit was links langs die poort van die stad. 9Die priesters wat by die offer-plekke gewerk het, mag nie by die *altaar van die Here in Jerusalem gewerk het nie, maar hulle mag *ongesuurde brood geëet het saam met die priesters van die tempel. 10Daar was ’n plek in die Ben-Hinnom-vallei waar mense hulle kinders verbrand het. Die koning het die plek laat ontwy sodat niemand sy kind daar vir *Molek kon *offer nie. 11Hy het ook die beelde van die perde laat wegvat wat die konings van Juda laat maak het. Die mense het die son by die beelde aanbid. Die beelde het gestaan op die *oop stuk grond voor die poort van die tempel by die kamer van die paleisbediende Netan-Melek. Die koning het ook die waens laat verbrand wat by die beelde was. 12Hy het die altare laat afbreek wat die konings van Juda laat bou het op die dak van die bo-kamer van Agas en ook die altare wat Manasse laat bou het op die twee oop stukke grond by die tempel. Hy het die altare stukkend laat stamp en hy het die stof in die Kedron-vallei laat gooi. 13Hy het die offer-plekke ontwy wat Salomo koning van Israel oos van Jerusalem laat bou het. Die offer-plekke was suid van die Olyf-berg. Salomo het die offer-plekke laat bou vir *Astarte, *Kemos en *Milkom, die afgode van die Sidoniërs, die Moabiete en die Ammoniete. 14Hy het die *klip-pale laat afbreek en hy het die *gewyde pale laat afkap. Toe het hy mensbene op hulle plekke gegooi. 15Josia het ook die altaar wat in Bet-El was, laat afbreek. Dit was die offer-plek wat Jerobeam seun van Nebat gebou het. Jerobeam het die mense van *Israel daar sonde laat doen. Josia het ook daardie altaar, daardie offer-plek, laat afbreek. Hy het die offer-plek verbrand en fyngeslaan en hy het die gewyde paal verbrand. 16En toe Josia omdraai, sien hy *grafte daar op die berg. Hy het die bene uit die grafte laat haal en hy het dit op die altaar verbrand. So het Josia die altaar ontwy. Dit het gebeur *soos die *man van God gesê het toe koning Jerobeam by die altaar gestaan het. 17Josia het ’n grafsteen gesien en hy het gevra wie se graf dit is. Die mense van die stad Bet-El het vir hom gesê: “Dit is die graf van die man van God wat uit Juda gekom het. Die man van God het voorheen gesê hierdie dinge wat jy met die altaar van Bet-El gedoen het, sal gebeur.”

18Josia het gesê: “Los hom, niemand moet sy bene wegneem nie.”

Hulle het toe die bene van die man van God gelos en ook die bene van die *profeet wat uit Samaria gekom het. 19Josia het ook die *tempels op die offer-plekke laat afbreek. Die konings van Israel het voorheen daardie tempels by die stede van Samaria laat bou om die Here kwaad te maak. Josia het dieselfde met die tempels gedoen soos hy by Bet-El gedoen het. 20Josia het die priesters wat by die offer-plekke was, laat slag op die altare en hy het mensbene op die altare laat verbrand. Toe het hy teruggegaan na Jerusalem.

Die groot Paasfees

(Kyk ook 2 Kron 35:1-19)

21Die koning het vir al die mense gesê: “Julle moet die *Paasfees vier vir julle God die Here. Julle moet dit vier soos dit geskryf is in hierdie *verbondsboek.”

22Daar was nie nog so ’n Paasfees nie, van die tyd van die leiers wat oor die Israeliete regeer het, tot nou toe, ook nie in die tyd van die konings van *Israel en *Juda nie. 23Maar hierdie Paasfees het hulle vir die Here gevier in Jerusalem in die agtiende jaar nadat Josia koning geword het. 24Josia het ook die mense laat doodmaak wat gesê het hulle kan praat met die geeste van mense wat gesterf het. Hy het ook die mense laat doodmaak wat gesê het hulle weet wat ander mense nie kan weet nie. Hy het die *beeldjies en die *afgode in Juda en Jerusalem weggevat, al die lelike goed. Hy het alles gedoen wat geskryf is in die wette in die boek wat Gilkija in die *tempel gekry het. 25Daar was nie nog so ’n koning wat sy lewe so heeltemal verander het nie. Josia het gedoen wat die Here wil hê, soos die *Wette van Moses sê. Daar was nie so ’n koning vóór die tyd van Josia of ná sy tyd nie. 26Maar die Here het kwaad gebly vir die mense van Juda. Die Here was kwaad oor alles wat Manasse gedoen het. 27Die Here het gesê: “Ek sal die mense van Juda ook wegvat voor My soos Ek die mense van Israel weggevat het. Ek het hierdie stad Jerusalem gekies, en Ek het gesê Ek sal self in hierdie tempel woon. Maar Ek sal nou hierdie stad en hierdie tempel los.”

Josia sterf

(Kyk ook 2 Kron 35:20-27)

28Al die ander dinge wat Josia gedoen het, is geskryf in die dagboeke van die konings van *Juda. 29In die tyd toe Josia koning was, wou Neko, koning van Egipte, vir die koning van Assirië gaan aanval by die Eufraat-rivier. Josia het toe gegaan om vir Neko te stop. Die *farao het vir Josia doodgemaak toe hulle mekaar by Megiddo sien. 30Josia se *offisiere het sy liggaam op ’n *oorlogkar uit Megiddo gebring en hulle het dit na Jerusalem geneem. Sy mense het hom in sy *graf begrawe. Die mense van die land het vir Joahas seun van Josia geneem en hulle het hom *gesalf en hom koning gemaak in sy pa se plek.

Joahas, koning van Juda

(Kyk ook 2 Kron 36:2-4)

31Joahas was 23 jaar oud toe hy koning geword het, en hy was drie maande lank koning in Jerusalem. Sy ma was Gamutal dogter van Jeremia, van die stad Libna. 32Joahas het dinge gedoen waarvan die Here nie hou nie, hy het gedoen soos party van sy *voorvaders. 33Die *farao Neko het vir Joahas gevang en hy het vir Joahas in Ribla in die land Hamat gehou, sodat Joahas nie koning kon wees in Jerusalem nie. Die farao het gesê die land Juda moet vir hom 100 *talente silwer en een talent goud betaal. 34Die farao Neko het vir Eljakim seun van Josia koning gemaak ná Josia. Hy het Eljakim se naam verander, hy het vir hom die naam Jojakim gegee. Die farao het vir Joahas na Egipte geneem en Joahas het daar gesterf. 35Jojakim moes die silwer en die goud vir die farao betaal, en hy het gesê elke persoon in die land moet iets gee sodat hy dit kan betaal.

Jojakim, koning van Juda

(Kyk ook 2 Kron 36:5-8)

36Jojakim was 25 jaar oud toe hy koning geword het, en hy was elf jaar lank koning in Jerusalem. Sy ma was Sebida, dogter van Pedaja, van die stad Ruma. 37Jojakim het dinge gedoen waarvan die Here nie hou nie, hy het gedoen soos party van sy *voorvaders.

Bybel vir almal

© 2007 Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

More Info | Version Index