Search form

2 Samuel 22

’n Lied van Dawid

(Ook Ps 18)

1Dawid het hierdie lied vir die Here gesing in die tyd toe die Here hom gered het van sy vyande en van Saul. 2Hy het gesing:

“Here, U is my *Rots,

my veilige plek in die berge,

U maak my vry.

3God wat my Rots is,

ek voel veilig by U,

U is vir my soos ’n *skild,

U is sterk en U red my,

U is vir my ’n veilige plek,

ek kan na U toe vlug,

U is my *Redder,

U red my van mense

wat my aanval,

4Here, ek wil U prys,

want U het my gered

van my vyande.

5Die branders van die dood

wou my vashou,

waterstrome het oor my gespoel

en wou my doodmaak.

6Toue van die *doderyk

het my vasgebind,

*vangstrikke van die dood

het my gevang en vasgehou.

7“Wanneer dit sleg gaan,

dan skree ek: Here!

Ek roep na my God,

Hy hoor my stem in sy paleis,

Hy hoor wanneer ek roep

en vra dat Hy my moet help.

8Die aarde het geskud

en gebewe,

die *fondamente van die hemel

het gebewe en geskud,

want die Here was kwaad.

9Rook het uit sy neus gekom,

vuur het uit sy mond gebrand,

kole vuur het uit Hom gekom.

10Hy het die hemel oopgeskuif

en Hy het afgekom,

daar was donker wolke

onder sy voete,

11Hy het op ’n *gerub geklim

en Hy het gevlieg,

Hy het *verskyn op die vlerke

van die wind.

12Dit was donker rondom Hom,

donker water en dik wolke

het Hom toegemaak.

13Dit het geblink voor Hom,

kole vuur het geskyn.

14Die Here het die donderweer

laat raas in die lug,

die *Hoogste God

het hard gepraat.

15Die weerligstrale was sy pyle,

Hy het sy vyande

na alle kante toe gejaag

en Hy het hulle laat vlug.

16“Wanneer die Here

met sy vyande raas,

wanneer die asem uit sy neus

’n stormwind word,

dan word die see leeg,

en die *fondamente

van die wêreld lê oop.

17“Die Here steek sy hand

uit die hemel

en Hy gryp my,

Hy tel my op uit die baie water.

18Hy red my van my

sterk vyande,

van die mense wat my haat,

want hulle is te sterk vir my.

19Hulle val my aan

wanneer ek swaarkry,

maar die Here hou my regop.

20“Hy bring my na ’n plek

waar ek vry is,

Hy red my,

want Hy is lief vir my.

21Ek is *onskuldig,

en die Here gee vir my

wat ek moet kry,

ek het niks verkeerd gedoen nie,

en die Here *beloon my.

22Ja, ek het gedoen

wat die Here wil hê.

Wanneer my God my *oordeel,

dan is ek nie *skuldig nie.

23Ek het onthou wat Hy

gesê het ek moet doen,

ek het gedoen wat Hy

beveel het.

24Ek het alles gedoen wat Hy

gesê het,

ek het aangehou om reg te doen.

25Ek is onskuldig.

Die Here het gesien dat ek

niks verkeerd doen nie,

en Hy het my beloon.

26U doen wat U belowe het

vir die mense wat doen

wat húlle belowe.

U is altyd goed vir die mense

wat net goed doen.

27Wanneer mense *rein is

en by U mag wees,

dan is U by hulle.

Wanneer mense vals is,

dan is U te slim vir hulle.

28U red mense wat hulleself

nie kan beskerm nie,

en U *verneder mense wat dink

hulle is belangrik.

29Ja, Here, U gee vir my lig,

U maak lig wanneer dit donker

is om my.

30Ja, wanneer U by my is,

dan kan ek ’n klomp

mense aanval,

wanneer U, my God, by my is,

dan kan ek oor

’n hoë muur spring.

31“Wat God doen, is alles reg,

wat die Here sê, is altyd waar.

Hy is soos ’n skild vir almal

wat na Hom toe vlug.

32Die Here is die enigste God,

net ons God is ’n Rots.

33Hy is die God wat sterk is,

ek is veilig by Hom,

Hy maak my lewe veilig.

34Hy laat my so vas staan

soos ’n ribbok,

Hy laat my veilig staan

op hoë plekke.

35Hy leer vir my om oorlog

te maak,

Hy maak my arms sterk

sodat ek die snaar

van ’n *brons-boog

styf kan trek.

36Die skild wat U vir my gee,

red my lewe,

U help my,

en dit gaan goed met my.

37U laat my vinnig hardloop,

my voete gly nie.

38Ek volg en jaag my vyande,

ek kom tot by hulle,

ek draai nie om

voordat hulle almal

dood is nie.

39Ek maak hulle dood,

ek slaan hulle,

hulle staan nie weer op nie,

hulle lê voor my voete.

40U maak my sterk om oorlog

te maak,

U laat my vyande

op hulle knieë staan

voor my.

41U laat hulle vlug, weg van my,

en ek kan die mense

wat my haat,

vir altyd stilmaak.

42Hulle skree en vra dat iemand

hulle moet help,

maar niemand red hulle nie,

hulle roep na die Here,

maar Hy antwoord hulle nie.

43Ek slaan hulle fyn soos stof,

ek trap op hulle soos ek trap

op die modder in die paaie,

ek trap hulle plat.

44“U red my van my eie mense

wat *opstandig is teen my.

U maak my die hoof van volke

en U beskerm my.

Mense wat ek nie geken het nie,

doen nou wat ek sê.

45“Mense uit ander lande

kruip voor my.

Wanneer hulle hoor van my,

dan luister hulle dadelik.

46Hulle skrik en hulle kom

uit hulle stede, die stede

wat sterk mure het.

47“Die Here lewe,

ek wil my Rots prys.

Ek sê die God wat my Rots is

en wat my red,

is belangriker as alles.

48Hy is die God wat my help

om mense te straf

oor die dinge wat hulle

aan my gedoen het,

Hy laat my regeer oor volke.

49Hy red my van my vyande,

Hy laat my staan hoog bo

die mense wat teen my is,

Hy red my wanneer wrede

mense my wil seermaak.

50“Daarom, Here, ek sal U prys

sodat die volke dit kan hoor,

ek sal sing oor u Naam.

51“Die Here laat die koning

wat aan Hom behoort,

altyd wen teen sy vyande,

Hy doen wat Hy vir sy

*gesalfde belowe het,

vir Dawid en sy *nageslag,

vir altyd.”

Bybel vir almal

© 2007 Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

More Info | Version Index