Search form

Deuteronomium 11

Die Israeliete moet lief wees vir die Here

1Moses het gesê: “Julle moet lief wees vir julle God die Here en julle moet altyd doen wat sy wette sê. 2Julle moet vandag onthou: Julle God die Here het nie vir julle kinders geleer hoe hulle moet lewe nie. Nee, Hy het vir júlle geleer. Dit is júlle wat gesien het hoe groot Hy is. Julle het sy groot krag gesien 3en sy *tekens en alles wat Hy in Egipte gedoen het aan die *farao, die koning van Egipte, en aan sy hele land. 4Julle het gesien wat die Here gedoen het aan die *leër van Egipte, hulle perde en hulle *oorlogkarre. Julle het gesien hoe Hy die water van die Riet-see oor hulle laat vloei het toe hulle vir julle gevolg en gejaag het. Die Here het hulle vir altyd laat sterf. 5Julle het gesien wat Hy in die woestyn vir julle gedoen het totdat julle hier aangekom het. 6Julle het gesien wat Hy gedoen het met Datan en Abiram, die seuns van Eliab van die *nageslag van Ruben. Julle het gesien hoe die aarde oopgeskeur en hulle ingesluk het saam met hulle huisgesinne en hulle tente en almal wat saam met hulle *opstandig was. Al die ander Israeliete het dit gesien. 7Ja, julle het elke groot ding gesien wat die Here gedoen het. 8Nou moet julle alles doen wat die wette sê wat ek vandag vir julle gee. As julle dit doen, dan sal julle sterk wees en julle sal die land gaan vat waarnatoe julle gaan. 9En dan sal julle lank lewe in die land wat die Here vir julle *voorvaders belowe het, Hy het belowe om dit vir hulle en hulle nageslag te gee. Dit is ’n *land waar baie melk en heuning is. 10Ja, julle gaan na daardie land om dit vir julleself te vat, dit is nie soos die land Egipte van waar julle kom nie. In Egipte moes julle saad saai en dit natlei soos ’n groentetuin. 11Maar die land wat julle nou vir julleself gaan vat, is ’n land wat berge en valleie het, hulle kry water van die reën uit die lug. 12Die Here hou aan om te sorg vir hierdie land, van die begin tot die einde van die jaar. 13Die Here sê: ‘Ek wil hê julle moet doen wat my wette sê, die wette wat Ek vandag vir julle gee. Julle moet lief wees vir My, julle God die Here, julle moet My dien met julle hele hart. 14As julle dit doen, dan sal Ek die reën vir julle land gee op die regte tyd, *vroeë reën en laat reën. Daar sal genoeg koring en wyn en olyf-olie wees om bymekaar te maak en te bêre, 15en Ek sal vir julle diere gras gee in die veld. Julle sal genoeg hê om te eet.’

16“Maar julle moet baie versigtig wees. Die mense van die ander volke sal julle wil *verlei om weg te gaan van die Here, om ander *gode te dien en om voor hulle te buig. 17As dit gebeur, dan sal die Here kwaad word vir julle en Hy sal die hemel toesluit sodat daar niks reën sal wees nie, daar sal niks in die grond groei nie. Dan sal julle gou verdwyn uit die goeie land wat die Here vir julle gee. 18Julle moet die dinge onthou wat ek vandag vir julle sê. Julle moet dink aan hierdie dinge wanneer julle werk met julle hande en wanneer julle na iets kyk 19en julle moet hierdie dinge vir julle kinders leer. Julle moet oor hierdie dinge praat wanneer julle in julle huise sit en wanneer julle op die pad loop, wanneer julle lê en wanneer julle staan. 20Julle moet hierdie dinge onthou wanneer julle uitgaan en ingaan by die deure van julle huise en julle *poorte. 21As julle dit alles doen, dan sal julle en julle kinders lank lewe in die land wat die Here vir julle voorvaders belowe het. Julle sal hier woon so lank soos die hemel en die aarde daar sal wees. 22Ja, julle moet doen wat al hierdie *gebooie sê, die gebooie wat Ek vir julle gegee het. Julle moet lief wees vir julle God die Here, julle moet alles doen wat Hy vir julle sê en julle moet aanhou om Hom te dien. 23As julle dit alles doen, sal die Here al hierdie volke wegjaag om plek te maak vir julle. Julle sal die land vat van volke wat groter en sterker is as julle. 24Elke plek waar julle sal kom, sal julle plek word, van die woestyn tot by die Libanon-berg, van die Eufraat-rivier tot by die see in die weste. Dit sal julle land word. 25Niemand sal kan wen teen julle nie, julle God die Here sal al die mense in die land laat skrik vir julle en bang laat word vir julle, soos Hy belowe het.

26“Julle moet dit weet, julle moet vandag kies: Wil julle hê die Here moet julle *seën, of wil julle hê Hy moet julle *vervloek? 27Hy sal julle seën as julle gehoorsaam is aan die wette wat ek vandag vir julle gee 28en Hy sal julle vervloek as julle nie gehoorsaam is aan sy wette nie, as julle ophou om te lewe soos ek vandag vir julle sê en as julle ander gode gaan dien, gode wat julle voorheen nie geken het nie. 29Wanneer julle God die Here julle bring in die land wat julle vir julleself moet gaan vat, dan moet julle op Gerisim-berg gaan staan om vir die mense te sê dat die Here hulle sal seën, en julle moet op Ebal-berg gaan staan om te sê dat die Here daardie mense sal vervloek. 30Hierdie twee berge is anderkant die Jordaan-rivier, langs die pad wat van die see in die weste na die Jordaan-vallei gaan. Die Kanaäniete woon daar, oorkant die stad Gilgal, naby die bome van die *waarsêers. 31Julle sal deur die Jordaan-rivier gaan om die land vir julleself te gaan vat, die land wat julle God die Here vir julle gee. Wanneer julle dit vat en daar gaan woon, 32dan moet julle doen presies soos die wette sê wat ek vandag vir julle gee.”

Bybel vir almal

© 2007 Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

More Info | Version Index