Search form

Deuteronomium 12

Die Here sal ’n plek kies waar die Israeliete moet offer

1Moses het gesê: “Hier is die wette waaraan julle gehoorsaam moet wees in die land wat die Here, die God van julle *voorvaders, vir julle gee. Julle moet die land vir julleself vat en julle moet doen wat die wette sê so lank soos julle op die aarde sal lewe.

2“Julle sal hierdie land vat van die volke wat nou daar woon. Die volke het hulle *gode gedien op die hoë berge, op die heuwels en onder elke boom wat altyd blare het. Julle moet al daardie plekke heeltemal *verwoes. 3Julle moet hulle *altare afbreek, hulle *klip-pale stukkend breek, hulle *gewyde pale verbrand, en julle moet die *beelde van hulle gode omgooi. Niemand op daardie plek moet onthou wie die gode was nie. 4Julle moenie julle God die Here dien soos daardie volke hulle gode dien nie. 5Nee, die Here sal ’n plek kies uit al die plekke van die *stamme, Hy sal self daar woon. Julle moet vra waar die plek is, en julle moet daarnatoe gaan. 6Julle moet daar die *brand-offers en ander *offers bring, en ook julle *tiendes en julle presente, julle *gelofte-offers en die offers wat julle graag self wil bring, en die eerste kalwers en lammers. 7Julle God die Here sal by julle wees en julle en julle huisgesinne moet daar eet en *feesvier oor alles wat julle gekry het omdat julle God die Here julle *geseën het.

8“Julle moenie in daardie land doen soos ons nou doen nie. Nou doen elkeen wat hyself dink is reg, 9want julle het nog nie by julle woonplek gekom nie, die land wat julle God die Here vir julle gee. 10Maar julle sal deur die Jordaan-rivier gaan en julle sal gaan woon in die land wat julle God die Here vir julle gee, die land sal aan julle behoort. Die Here sal julle laat wen teen al die vyande rondom julle, hulle sal julle nie kan aanval nie, en julle sal veilig woon. 11Dan sal julle God die Here ’n plek kies waar julle Hom moet aanbid. Julle moet alles na daardie plek bring, alles wat ek vir julle sê: julle brand-offers en ander offers, julle tiendes en julle presente, en die beste dinge wat julle vir die Here belowe het. 12Die Here sal daar by julle wees, en dan moet julle feesvier, julle en julle kinders, julle *slawe en *slavinne, en ook die *Leviete wat by julle woon, want hulle het nie hulle eie grond soos julle nie.

13“Julle moet versigtig wees dat julle nie julle brand-offers bring op enige plek wat julle sien nie. 14Julle mag julle brand-offers bring net op die plek wat die Here sal kies in die land van een van die stamme, en daar moet julle alles doen wat ek vir julle sê.

15“Maar wanneer julle honger is, dan mag julle van die diere slag wat die Here vir julle gegee het toe Hy julle geseën het oral waar julle woon. Mense wat *rein is én mense wat *onrein is, mag van die vleis eet soos hulle die vleis eet van ’n *gasel of ’n takbok. 16Maar julle mag nie bloed eet nie, julle moet die bloed uitgooi op die grond soos ’n mens water uitgooi. 17Julle mag ook nie by julle woonplekke die tiendes eet van julle koring, wyn en olyf-olie nie, ook nie die eerste kalwers en lammers, of die offers wat julle vir die Here belowe het, of die offers wat julle self wil bring, of die presente wat julle gee nie. 18Julle moet dit gaan eet op die plek wat julle God die Here sal kies, julle moet dit doen saam met julle kinders, julle slawe en slavinne, en die Leviete wat by julle woon. Julle God die Here sal by julle wees. Julle moet daar feesvier met alles waarvoor julle gewerk het. 19Julle moet onthou dat julle nooit die Leviete mag vergeet nie, so lank soos julle in die land lewe.

20“Julle God die Here het belowe dat Hy julle land groter sal maak. Wanneer Hy dit doen, en julle wil vleis eet omdat julle honger is, dan mag julle enige tyd vleis eet. 21Miskien is die plek ver van julle, die plek wat julle God die Here gekies het waar julle Hom moet aanbid. Dan mag julle van julle beeste of skape of bokke slag, maar julle moet dit doen soos ek vir julle gesê het. En dan mag julle daar by julle woonplekke die vleis eet wanneer julle wil. 22Ja, julle mag hierdie vleis eet soos ’n mens die vleis van ’n gasel of ’n takbok eet. Mense wat rein is én mense wat onrein is, mag saam van die vleis eet. 23Maar julle moet seker maak dat julle nie bloed eet nie, want die lewe is in die bloed, en julle mag nie die lewe eet saam met die vleis nie. 24Julle moenie bloed eet nie, julle moet dit op die grond uitgooi soos ’n mens water uitgooi. 25Julle moenie bloed eet nie, dan doen julle wat die Here wil hê, en dan sal dit goed gaan met julle en met julle kinders ná julle.

26“Maar julle moet die *gewyde presente wat julle wil gee en die offers wat julle belowe het, bring na die plek wat die Here sal kies. 27Julle moet julle brand-offers, die vleis en die bloed, daar op die altaar van julle God die Here offer. Julle moet die bloed uitgooi teen die altaar van julle God die Here, en julle mag die vleis eet.

28“Julle moet alles doen wat ek vandag vir julle sê. Dan sal dit altyd goed gaan met julle en met julle kinders ná julle, want dan doen julle goed en reg, soos die Here wil hê.

29“Julle gaan om ander mense se land vir julleself te vat. Wanneer julle God die Here die mense van daardie land laat sterf, dan sal julle hulle land vat en daar gaan woon. 30Dan moet julle versigtig wees dat julle nie soos ’n voël in ’n *vangstrik val nie, want dit sal met julle gebeur as julle ook daardie mense se gode wil aanbid en julle vra: ‘Hoe het daardie mense hulle gode gedien? Ons wil ook so doen.’

31“Julle moenie julle God die Here só dien nie, want daardie mense doen slegte dinge vir hulle gode, die Here hou nie daarvan nie. Hulle doen dinge wat Hy haat, ja, hulle verbrand ook hulle kinders vir hulle gode. 32Julle moet alles doen wat ek vir julle sê, julle moet niks daarby sit en julle moet niks daarvan wegvat nie.”

Bybel vir almal

© 2007 Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

More Info | Version Index