Search form

Deuteronomium 16

Die Paasfees en die Fees van die Ongesuurde Brood

1Moses het gesê: “Jy moet die maand *Abib onthou. Jy moet die *Paasfees vir jou God die Here vier, want jou God die Here het julle in die maand Abib uit Egipte gebring, in die nag. 2Jy moet ’n *Paasfees-offer vir jou God die Here bring, jy moet ’n skaap of ’n bok of ’n bees slag op die plek wat die Here sal kies waar julle Hom moet aanbid. 3Jy moenie *suurdeeg eet saam met die Paasfees-offer se vleis nie. Jy moet sewe dae lank *ongesuurde brood eet saam met die vleis. Hierdie brood sal jou laat onthou dat julle swaargekry het toe julle vinnig uit die land Egipte moes gaan. So moet jy altyd die dag onthou toe julle uit Egipte gegaan het. 4Daar moet sewe dae lank niks suurdeeg in julle hele land wees nie. En daar mag nie van die vleis oorbly tot die volgende oggend nie, die vleis wat jy die aand van die eerste dag *ge-offer het. 5Jy mag ook nie die Paasfees-offer bring in een van die woonplekke wat julle God die Here vir julle gee nie. 6Nee, jy moet die Paasfees-offer gaan offer op die plek wat jou God die Here sal kies sodat julle Hom daar kan aanbid. Jy moet dit in die aand doen wanneer die son ondergaan. Dit was die tyd toe julle weggegaan het uit Egipte. 7Jy moet die vleis gaarmaak en eet op die plek wat jou God die Here sal kies. Die volgende oggend moet jy dan teruggaan na jou tent. 8Dan moet julle ses dae lank ongesuurde brood eet, en die sewende dag moet ’n *gewyde feesdag wees vir julle God die Here. Dan mag julle nie werk doen nie.”

Die Fees van die Weke

9“Jy moet sewe weke tel van die dag wanneer julle begin om die koring af te sny met die *sekel. 10Dan moet julle die *Fees van die Weke vier vir jou God die Here. Jy moet self besluit hoeveel *offers jy wil bring omdat jou God die Here jou *geseën het. 11Julle moet *feesvier voor julle God die Here op die plek wat Hy sal kies sodat julle Hom daar kan aanbid, julle en julle kinders, en julle *slawe en *slavinne, en die *vreemdelinge en weeskinders en weduwees wat by julle woon. 12Julle moet onthou dat julle ook slawe was in die land Egipte en julle moet doen wat hierdie wette sê.”

Die Hutte-fees

13“Wanneer julle klaar koring getrap het op die *dorsvloer en klaar wyn gemaak het in die *parskuip, dan moet julle die *Hutte-fees sewe dae lank vier. 14Julle moet saam *feesvier, julle en julle kinders, en julle *slawe en *slavinne, en die *vreemdelinge en weeskinders en weduwees wat by julle woon. 15Julle moet die fees sewe dae lank vir julle God die Here vier op die plek wat die Here sal kies, want julle God die Here sal dit goed laat gaan met julle koring-oeste en met alles wat julle doen. Julle sal graag hierdie fees wil vier.”

Die Israeliete moet presente bring vir die Here

16“Al julle mans en seuns moet drie maal elke jaar julle God die Here kom aanbid op die plek wat Hy sal kies. Hulle moet dit doen op die *Fees van die Ongesuurde Brood, die *Fees van die Weke en die *Hutte-fees. En elkeen moet iets saambring vir die Here. 17Elkeen moet presente saambring, hy moet self besluit hoeveel hy wil gee omdat sy God die Here hom *geseën het en dit alles vir hom gegee het.”

Regters en leiers in die stede moet reg oordeel

18“Julle moet *regters en voormanne vir al die *stamme kies en aanstel in al die woonplekke wat julle God die Here vir julle gee. Hulle moet die mense *oordeel en hulle moet *regverdig wees wanneer hulle besluit. 19Julle moenie sê *skuldige mense is *onskuldig en onskuldige mense is skuldig nie, julle moenie téén party mense wees en vír ander mense wees nie. Julle moenie presente neem van skuldige mense en dan sê hulle is onskuldig nie, want presente maak *wyse mense blind en laat dit sleg gaan met mense wat reg doen. 20Julle moet reg doen, julle moet nét reg doen, sodat julle kan aanhou lewe in die land wat julle God die Here vir julle gee.”

Die Israeliete mag nie gewyde pale en klip-pale in die grond plant nie

21“Julle mag nie vir julle *gewyde pale in die grond plant by die *altaar wat julle vir julle God die Here maak nie. 22Julle mag nie *klip-pale in die grond plant nie, die Here haat dit.”

Bybel vir almal

© 2007 Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

More Info | Version Index