Search form

Deuteronomium 29

Die verbond in die land Moab

1Die Here het by Horeb-berg ’n *verbond gemaak met die Israeliete. Maar die Here het vir Moses gesê hy moet ook in die land Moab ’n verbond maak met die Israeliete. Hier is die woorde van die verbond: 2Moses het al die Israeliete geroep en vir hulle gesê: “Julle het alles gesien wat die Here in die land Egipte gedoen het aan die *farao en sy *amptenare en sy hele land. 3Julle het gesien dat die Here die Egiptenaars baie swaar laat kry het toe Hy sy *tekens en *wonderwerke gedoen het. 4Maar tot nou toe het die Here nie vir julle gehelp om alles te verstaan wat julle gesien en gehoor het nie. 5Die Here sê: ‘Ek het julle 40 jaar lank deur die woestyn gelei. Julle klere en julle skoene het nie stukkend geword nie, 6julle het nie brood gehad om te eet en wyn om te drink nie, want julle moes leer dat Ek julle God die Here is.’ 7Toe julle op hierdie plek kom, het Sihon, koning van Gesbon, en Og, koning van Basan, gekom en hulle het ons aangeval, maar ons het hulle oorwin. 8Ons het hulle land gevat en ons het die grond gegee vir die *Ruben-stam en die *Gad-stam en die halwe *Manasse-stam. Die grond het toe aan hulle behoort. 9Julle moet doen wat hierdie verbond sê sodat dit goed kan gaan met alles wat julle doen. 10Julle staan vandag almal voor julle God die Here. Julle hoofde, julle stamleiers, julle ander leiers en voormanne, elke man van Israel, 11julle kinders, julle vroue, die *vreemdelinge wat by julle woon, julle houtkappers en julle waterdraers is almal hier. 12Julle staan hier om ’n verbond te maak met julle God die Here en om te hoor wat die Here sê. Hy sal sê wat met julle sal gebeur as julle die verbond breek. 13Julle staan hier omdat die Here vandag wil sê dat julle sy volk is en dat Hy julle God is soos Hy gesê het en soos Hy belowe het vir julle *voorvaders Abraham, Isak en Jakob. 14Ek maak hierdie verbond nie net met julle nie en ek sê nie net vir julle wat met julle sal gebeur as julle die verbond breek nie. 15Ek maak hierdie verbond met almal wat hier saam met ons staan en ook met almal wat nie vandag hier saam met ons is nie. 16Want julle weet dat ons in die land Egipte gewoon het en dat ons tussen ander volke deur gegaan het tot hier. 17Julle het hulle lelike *afgode gesien, afgode van hout en klip, silwer en goud. 18Daar mag nie ’n man of ’n vrou of ’n familie of ’n *stam wees wat vandag dink dat hulle wil weggaan van ons God die Here nie, hulle moenie dink dat hulle die *gode van daardie volke sal gaan dien nie. As iemand dit dink, dan sal hy wees soos ’n wortel waaruit gifplante en *wilde-als groei. 19So iemand sal miskien hoor wat sal gebeur wanneer hy die verbond breek, maar hy is hardkoppig en hy sê: ‘Dit sal goed gaan met my, ek sal doen wat ek wil.’ 20Dan sal die Here daardie persoon nie vergewe nie, want die Here sal baie kwaad wees vir hom, en dit sal baie sleg gaan met hom, so sleg soos dit in hierdie wetboek geskryf is. Die Here sal almal op die aarde laat vergeet dat daar so iemand was. 21Die Here sal hom apart hou, weg van al die stamme van Israel, en dit sal sleg gaan met hom, so sleg soos die Here gesê het toe Hy die verbond gemaak het, die verbond wat in hierdie wetboek geskryf is.

22“Die volgende *geslag se mense, die kinders wat ná julle sal kom, en die mense van ander volke wat uit ver lande kom, sal sien wat in hierdie land gebeur het. Hulle sal sien hoe siek die Here almal gemaak het, en dan sal hulle sê: 23‘Die hele land het verbrand, daar is net *swael en sout, niemand saai daar iets nie, daar groei niks, daar is niks gras nie. Dit lyk soos die stede Sodom, Gomorra, Adma en Sebojim, die Here het daardie stede *verwoes toe Hy kwaad geword het vir daardie mense.’

24“Die mense van ander volke sal vra: ‘Hoekom het die Here dit gedoen met hierdie land? Hoekom was Hy so kwaad?’ 25En die ander mense sal vir hulle sê: ‘Dit is omdat die mense van die land Israel die verbond gebreek het wat hulle God die Here met hulle gemaak het toe Hy hulle uit die land Egipte gebring het. 26Hulle het ander gode gaan dien en hulle het voor die gode gebuig, gode wat hulle nie geken het nie en wat nie húlle gode was nie. 27Die Here het kwaad geword en Hy het met die land alles laat gebeur wat Hy in hierdie boek gesê het. 28Hy was baie kwaad, Hy het hulle weggevat van hulle grond en Hy het hulle in ’n ander land laat woon, hulle is vandag nog daar.’ 29Ons God die Here weet die dinge wat ons nie weet nie, en ons en ons kinders weet die dinge wat Hy vir ons gesê het: Ons moet altyd alles doen wat hierdie verbond sê.”

Bybel vir almal

© 2007 Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

More Info | Version Index