Search form

Deuteronomium 31

Josua moet die Israeliete lei oor die Jordaan-rivier

1Moses het met al die Israeliete gaan praat. 2Hy het vir hulle gesê: “Ek is vandag 120 jaar oud. Ek kan nie meer goed loop nie. En die Here het vir my gesê ek sal nie oor hierdie Jordaan-rivier gaan nie. 3Julle God die Here sal self voor julle oor die rivier gaan, Hy sal hierdie volke laat sterf om plek te maak vir julle, en julle sal hulle land vat. Josua sal voor julle oor die rivier gaan, soos die Here gesê het. 4Die Here sal aan hierdie volke doen wat Hy gedoen het aan die Amoriete se konings Sihon en Og, en aan hulle land, Hy het hulle almal laat sterf. 5Die Here sal julle laat wen teen hierdie volke, en julle moet alles met hulle doen wat ek vir julle gesê het. 6Julle moet sterk en dapper wees, julle moenie bang wees nie, julle moenie skrik vir hulle nie, want julle God die Here gaan self saam met julle, Hy sal julle help en Hy sal julle nie alleen los nie.”

7Moses het vir Josua geroep en hy het voor al die Israeliete vir Josua gesê: “Jy moet sterk en dapper wees, want dit is jý wat saam met hierdie volk moet gaan na die land wat die Here belowe het om vir hulle *voorvaders te gee, jý moet vir hulle die land gee, dit sal hulle land wees. 8Dit is die Here self wat voor jou gaan, Hy self sal by jou wees, Hy sal jou help en Hy sal jou nie alleen los nie. Jy moenie bang wees nie, jy moenie skrik nie.”

Die wetboek

9Moses het hierdie wette neergeskryf en hy het dit vir die *priesters van die *nageslag van Levi gegee, die priesters wat die *verbondskis van die Here dra. Hy het die wette ook vir die leiers van die Israeliete gegee. 10-11Moses het vir hulle gesê: “Julle moet hierdie wette elke sewende jaar vir al die Israeliete lees. Dit is die jaar wanneer julle moet sê dat mense die geld mag hou wat hulle vir julle skuld, hulle moenie die geld terugbetaal nie. Julle moet die wette lees op die *Hutte-fees, wanneer al die Israeliete voor julle God die Here moet kom staan op die plek wat Hy sal kies. 12Julle moet die volk laat bymekaarkom, die mans, die vroue en die kinders, en ook die *vreemdelinge wat in julle stede is, sodat hulle kan hoor en kan leer en sodat hulle ook julle God die Here kan *eer en alles kan doen wat hierdie wette sê. 13Hulle kinders wat nie die wette ken nie, moet dit hoor en hulle moet leer om julle God die Here altyd te eer, so lank soos julle sal lewe in die land oorkant die Jordaan-rivier, die land waarnatoe julle gaan om dit vir julleself te vat.”

Die Here verskyn aan Moses en Josua

14Die Here het vir Moses gesê: “Jy moet luister, jou tyd om te sterf is naby. Roep vir Josua en kom staan in die tent waar Ek aan die Israeliete *verskyn, sodat Ek vir Josua kan sê wat hy moet doen.”

Moses en Josua het toe voor die tent gaan staan waar die Here aan die Israeliete verskyn. 15Die Here het by die tent verskyn in ’n wolk. Die wolk het gaan staan by die ingang van die tent. 16Die Here het vir Moses gesê: “Jy sal sterf, en dan sal hierdie volk begin om *ontrou te wees. Hulle sal die *gode van die ander volke dien in die land waarnatoe hulle gaan. Die volk sal My los en hulle sal my *verbond breek wat Ek met hulle gemaak het. 17Ek sal dan baie kwaad word vir hulle. Ek sal hulle los en Ek sal hulle nie wil sien nie. Dan sal dit sleg begin gaan met hulle, hulle sal baie swaar begin kry. En dan sal hulle sê: ‘Dit gaan sleg met ons omdat ons God nie by ons is nie.’ 18Maar Ek sal hulle glad nie wil sien nie omdat hulle verkeerd gedoen het, omdat hulle ander gode begin dien het. 19Daarom moet jy hierdie lied neerskryf en jy moet dit vir die Israeliete leer. Hulle moet die lied ken, sodat die lied vir My ’n *getuie sal wees teen hulle. 20Want Ek het hulle gebring na die land wat Ek vir hulle *voorvaders belowe het, ’n *land waar daar baie melk en heuning is. Hulle sal genoeg eet en vet word en hulle sal ander gode begin dien. Hulle sal dink Ek is nie belangrik nie en hulle sal my verbond breek. 21Wanneer dit dan baie sleg gaan met hulle, dan sal hierdie lied die getuie wees teen hulle, want hulle *nageslag sal die lied onthou. Ja, Ek het die Israeliete nog nie gebring na die land wat Ek vir hulle belowe het nie, maar Ek weet wat hulle vandag dink.”

22Moses het daardie dag die lied neergeskryf en hy het dit vir die Israeliete geleer. 23Die Here het vir Josua seun van Nun gesê: “Jy moet sterk en dapper wees, want jý sal die Israeliete na die land bring wat Ek vir hulle belowe het, en Ek self sal by jou wees.”

Die Israeliete sal baie verkeerd doen

24Moses het die wette klaar in ’n boek geskryf 25en toe het hy vir die *Leviete wat die *verbondskis van die Here dra, gesê: 26“Neem hierdie wetboek en sit dit langs die verbondskis van julle God die Here. Dit moet daar bly om ’n *getuie te wees teen julle, 27want ek weet dat julle *opstandig en hardkoppig is. Julle is nou opstandig teen die Here terwyl ek nog lewe, en nadat ek gesterf het, sal julle nog meer opstandig wees. 28Roep al julle *stamhoofde en julle voormanne, sodat ek hierdie dinge vir hulle kan sê en sodat ek die hemel en die aarde kan roep om getuies te wees teen hulle, 29want ek weet dat julle ná my dood baie verkeerd sal doen en sal ophou om te lewe soos ek vir julle gesê het. Julle sal in daardie tyd baie swaar begin kry omdat julle dinge sal doen waarvan die Here nie hou nie. Julle sal Hom hartseer maak met die dinge wat julle sal doen.”

30Moses het al die woorde van hierdie lied vir die *volksvergadering van Israel gesê.

Bybel vir almal

© 2007 Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

More Info | Version Index