Search form

Deuteronomium 4

Moses sê vir die Israeliete hulle moet gehoorsaam wees aan die Here

1Moses het gesê: “Israeliete, julle moet nou gehoorsaam wees aan die dinge wat ek vir julle leer. As julle dit doen, dan sal julle aanhou lewe. Julle sal kom en die land vat wat die Here, die God van julle *voorvaders, vir julle gee. 2Julle moet doen wat die wette van julle God die Here sê, die wette wat ek vir julle gee. Julle moet niks bysit by die dinge wat ek vir julle leer nie, en julle moet niks daarvan wegneem nie. 3Julle het self gesien wat die Here gedoen het by die stad Baäl-Peor. Julle God die Here het daar almal laat sterf wat die *afgod Baäl-Peor gedien het. 4Maar julle wat aangehou het om julle God die Here te dien, julle lewe almal vandag nog. 5Luister, ek leer vir julle die wette wat my God die Here vir my gesê het. Dit is die dinge wat julle moet doen in die land waarnatoe julle gaan om dit vir julleself te vat. 6Julle moet aanhou om te doen wat hierdie wette sê, want dit sal vir al die volke wys dat julle *wysheid het en *verstandig is. Wanneer hulle hoor van al hierdie wette, dan sal hulle sê: ‘Regtig, hierdie groot volk is ’n *wyse en verstandige volk.’

7“Ons God die Here is naby ons wanneer ons tot Hom bid. Watter groot volk het *gode wat so naby hulle is? 8En watter groot volk het wette wat so *regverdig is soos die wette wat ek vandag vir julle gee? Nie een volk nie. 9Maar julle moet baie versigtig wees dat julle nie die dinge vergeet wat julle self gesien het nie. Julle moet dit nooit vergeet nie, julle moet vir julle kinders en kleinkinders vertel 10van die dag toe julle by Horeb-berg voor julle God die Here gestaan het. Dit was die dag toe die Here vir my gesê het: ‘Maak die volk bymekaar. Ek wil vir hulle die dinge sê wat hulle moet leer sodat hulle My kan dien so lank soos hulle lewe op die aarde. En hulle moet dit ook vir hulle kinders leer.’

11“Julle het nader gekom en by die berg gestaan. Die berg het gebrand tot binne-in die hemel, en daar was ’n dik, donker wolk. 12Toe het die Here uit die vuur gepraat met julle. Julle het woorde gehoor, maar julle het niemand gesien nie, julle het net ’n stem gehoor. 13Hy het vir julle gesê wat sy *verbond is, Hy het gesê wat Hy wil hê julle moet doen. Dit was die tien *gebooie, en Hy het dit geskryf op twee plat klippe. 14En die Here het toe vir my gesê dat ek die wette vir julle moet leer sodat julle sal doen wat die wette sê in die land waarnatoe julle gaan om dit vir julle te vat. 15Maar julle moet baie versigtig wees, want julle het niemand gesien daardie dag toe die Here met julle gepraat het uit die vuur by Horeb-berg nie. 16Julle moet versigtig wees dat julle nie ’n slegte ding doen nie, julle moenie vir julle ’n *beeld maak wat lyk soos iets anders nie: nie soos ’n man of ’n vrou, 17of soos ’n dier op die aarde, of soos ’n voël in die lug, 18of soos iets wat op die grond kruip, of soos ’n vis in die water onder die aarde nie. 19Julle moet versigtig wees wanneer julle na die lug kyk en die son en die maan en die sterre sien, alles in die lug. Julle moet oppas dat dit julle nie *verlei om vir hulle te buig en hulle te dien nie. Julle God die Here het hierdie dinge gegee vir al die volke in die wêreld, 20maar die Here het net vir júlle geneem om sy eie volk te wees. Hy het julle uitgebring uit die *yster-smeltoond Egipte en julle is nou sy volk. 21Die Here het vir my kwaad geword oor julle. Hy het gesê ek sal nie deur die Jordaan-rivier gaan nie en ek sal nie kom in die goeie land wat julle God die Here vir julle gee om aan julle te behoort nie. 22Hy het gesê ek sal sterf in hierdie land waar ons nou is, ek sal nie deur die Jordaan-rivier gaan nie. Maar julle sal deurgaan en julle sal hierdie goeie land vir julleself vat. 23En julle moet versigtig wees dat julle nie die verbond vergeet wat julle God die Here met julle gemaak het nie. Julle moenie dan vir julle ’n beeld maak nie, moenie iets maak wat lyk soos iets anders nie. Die Here het gesê julle mag dit nie doen nie. 24Ja, julle God die Here is soos ’n vuur wat brand, Hy wil julle net vir Homself hê. 25Julle sal in daardie land kinders en kleinkinders kry, maar julle moet oppas, julle moenie vir julle ’n beeld maak, iets wat lyk soos enige iets anders nie, want dan doen julle ’n slegte ding. Die Here hou nie daarvan nie, dit maak Hom hartseer. 26Ek vra die hemel en die aarde om *getuies te wees teen julle. As julle vir julle beelde maak, dan sal julle vinnig verdwyn uit die land waarnatoe julle nou gaan. Julle gaan nou deur die Jordaan-rivier om daardie land vir julleself te vat, maar julle sal verdwyn, dit is seker. Julle sal dan nie lank in die land bly nie, julle sal amper almal sterf. Dit is seker. 27Die Here sal julle na al die kante toe jaag tussen die ander volke, min van julle sal aanhou lewe tussen daardie volke. 28Julle sal daar moet werk vir gode van hout en klip, gode wat nie kan sien of hoor of eet of ruik nie. Mense het daardie gode gemaak. 29Julle sal daar soek na julle God die Here, en julle sal Hom kry as julle Hom soek met julle hele hart. 30Wanneer al hierdie dinge later met julle gebeur en dit gaan sleg met julle, dan sal julle terugkom na julle God die Here en julle sal doen wat Hy sê. 31Want julle God die Here is ’n God wat goed is vir mense wat swaarkry, Hy sal julle nie los nie, Hy sal julle nie heeltemal laat verdwyn nie. Hy sal nie die verbond vergeet wat Hy met julle voorvaders gemaak het nie. 32Ja, julle kan vra oor wat lank gelede gebeur het voordat julle gebore was, van die dag toe God mense op die aarde gemaak het. Julle kan oral op die aarde vra of daar so ’n groot ding gebeur het, of mense weet van so iets: 33Julle het die stem van God gehoor praat uit die vuur. Het ’n ander volk dit ook gehoor en het hulle aangehou lewe? Nee. 34Of het ’n *god *tekens, *wonderwerke, oorlog en groot krag gebruik en het hy só probeer om vir hom ’n volk te gaan vat by ’n ander volk? Het hy die ander volk laat swaarkry en laat skrik? Dit is wat julle God die Here vir julle in die land Egipte gedoen het, julle het dit self gesien. 35Hy het julle dit laat sien sodat julle dít sal weet: Hy, die Here, is God, en daar is nie nog ’n God nie. 36Die Here het uit die hemel gepraat en julle het sy stem gehoor, Hy het vir julle geleer hoe julle moet lewe. Hy het vir julle sy groot vuur op die aarde gewys en julle het gehoor dat Hy uit die vuur praat. 37Hy was lief vir julle voorvaders, daarom het Hy hulle *nageslag gekies en vir julle uit die land Egipte gebring met sy groot krag. Hy was self by julle 38en Hy sal ander volke wegjaag voor julle, volke wat groter en sterker is as julle, en Hy sal vir julle die land gee om aan julle te behoort, soos vandag. 39Daarom moet julle dit vandag weet en onthou: Hy, die Here, is God in die hemel daarbo en op die aarde hier onder, daar is nie nog ’n God nie. 40En julle moet doen wat God se wette sê, die wette wat ek vandag vir julle gee en wat goed sal wees vir julle en vir julle kinders. Dan sal julle lank bly woon in die land wat julle God die Here vir julle gee, vir altyd.”

Asielstede oos van die Jordaan-rivier

41Moses het in daardie tyd drie stede oos van die Jordaan-rivier gekies. 42Iemand kon daarnatoe vlug wanneer hy iemand anders per ongeluk doodgemaak het. As hy die ander persoon voorheen nie gehaat het nie, dan kon hy na een van hierdie stede vlug en aanhou lewe. 43Die stede was: Beser in die woestyn op die Hoëveld vir die mense van die *Ruben-stam, Ramot in die land Gilead vir mense van die *Gad-stam en Golan in die land Basan vir die mense van die halwe *Manasse-stam.

Die tien gebooie

44Hier is die wette wat Moses vir die Israeliete gegee het. 45Dit is die wette wat Moses vir die Israeliete gegee het toe hulle uit die land Egipte gekom het. 46Dit was toe hulle naby die Jordaan-rivier in die vallei oorkant die stad Bet-Peor was, in die land van koning Sihon van die Amoriete wat in die stad Gesbon gewoon het. Moses en die Israeliete het vir koning Sihon oorwin toe hulle uit Egipte gekom het. 47Hulle het sy land en die land van koning Og van Basan gevat, die land van die twee konings van die Amoriete oos van die Jordaan-rivier. 48Dit is die land van die stad Aroër langs die kant van die Arnon-vallei tot by Sion-berg, dit is Hermon-berg, 49en ook die hele Jordaan-vallei oos van die Jordaan-rivier tot by die see in die Jordaan-vallei, by die voet van Pisga-berg.

Bybel vir almal

© 2007 Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

More Info | Version Index