Search form

Deuteronomium 9

Die Israeliete is hardkoppige mense

1Moses het gesê: “Israeliete, julle moet luister! Julle gaan vandag deur die Jordaan-rivier om die land te gaan vat van volke wat groter en sterker is as julle. In daardie land is daar stede wat sterk en hoë mure het, die mure is so hoog soos die hemel. 2En daar is groot en lang mense, die *Enak-mense. Julle weet van hulle en julle het self gehoor dat mense sê: ‘Wie kan oorlog maak teen die Enak-mense? Niemand.’

3“Maar julle moet vandag weet dat dit julle God die Here is wat voor julle deur die rivier sal gaan, en Hy is soos ’n vuur wat brand. Dit is Hy wat die Enak-mense sal oorwin. Hy sal hulle voor julle *verneder, Hy sal hulle wegjaag en Hy sal hulle vinnig laat verdwyn. Dit het die Here vir julle belowe. 4Julle God die Here sal hulle wegjaag om plek te maak vir julle, maar dan moet julle nie dink dat die Here julle gebring het om hierdie land vir julleself te vat omdat julle reg gelewe het nie. Nee, hierdie volke het verkeerd gedoen, en daarom sal die Here hulle wegjaag om plek te maak vir julle. 5Julle gaan om hierdie land vir julleself te vat, maar julle doen dit nie omdat julle reg gedoen het en eerlik was nie. Nee, julle God die Here jaag hierdie volke weg om plek te maak vir julle omdat die volke verkeerd gedoen het en omdat die Here wil doen wat Hy belowe het aan julle *voorvaders, aan Abraham, Isak en Jakob. 6Julle moet dit weet, die Here gee hierdie goeie land vir julle sodat julle dit vir julleself kan vat, maar Hy doen dit nie omdat julle reg gedoen het nie, want julle is ’n hardkoppige volk. 7Julle moenie vergeet nie, julle moet onthou dat julle vir julle God die Here kwaad gemaak het in die woestyn. Julle was *opstandig teen die Here, van daardie dag af toe julle uit die land Egipte gekom het totdat julle op hierdie plek aangekom het. 8By Horeb-berg het julle die Here kwaad gemaak, en Hy was so kwaad dat Hy julle almal wou doodmaak. 9Ek het teen die berg opgegaan om die plat klippe te kry, die klippe waarop die Here die *verbond geskryf het wat Hy met julle gemaak het. Ek het 40 dae en 40 nagte lank op die berg gebly, en ek het niks geëet of gedrink nie. 10Die Here het die twee plat klippe vir my gegee. Die vinger van God het alles op die klippe geskryf, alles wat die Here vir julle op die berg uit die vuur gesê het toe julle daar bymekaar was. 11Ná die 40 dae en 40 nagte het die Here die twee plat klippe vir my gegee, die klippe waarop Hy die verbond geskryf het. 12En die Here het vir my gesê: ‘Jy moet gereedmaak en vinnig afgaan, want jou volk wat jy uit Egipte gebring het, het ’n slegte ding gedoen. Hulle het gou opgehou om te lewe soos Ek vir hulle gesê het, hulle het vir hulle ’n *beeld gemaak.’

13“Die Here het ook vir my gesê: ‘Ek het na hierdie volk gekyk, Ek het gesien dat hulle ’n hardkoppige volk is, jy moet dit weet. 14Jy moet My los, Ek wil hulle almal doodmaak sodat niemand op die aarde hulle naam sal onthou nie. Dan sal Ek jou *nageslag ’n volk maak wat sterker en meer is as hulle.’

15“Ek het teruggegaan en ek het afgekom van die berg. Die berg het gebrand, en ek het die twee plat klippe in my hande gehou, die klippe waarop die verbond geskryf was. 16Ek het gekyk en toe sien ek julle hét die sonde gedoen teen julle God die Here. Julle hét vir julle ’n *kalfbeeld gemaak, julle hét gou opgehou om te lewe soos die Here vir julle gesê het. 17Ek het die twee plat klippe gegryp en ek het hulle met my twee hande gegooi. Die klippe het gebreek, julle het dit gesien. 18Ek het voor die Here gaan lê, soos ek voorheen gedoen het. Ek het 40 dae en 40 nagte voor Hom gelê, ek het niks geëet of gedrink nie. Ek het dit gedoen oor die sonde wat julle gedoen het, die slegte ding wat julle gedoen het teen die Here om Hom te terg en kwaad te maak. 19Ek was baie bang dat die Here so kwaad was vir julle dat Hy julle almal sou doodmaak. Maar die Here het ook hierdie maal gedoen wat ek vir Hom gevra het. 20En die Here was so kwaad vir Aäron dat Hy hom wou doodmaak, maar ek het toe ook vir Aäron gebid. 21Julle het groot sonde gedoen toe julle die kalfbeeld gemaak het, maar ek het die beeld gevat en verbrand en fyngestamp. Ek het dit gemaal totdat dit poeier was, en ek het die poeier gegooi in die riviertjie wat afkom teen die berg. 22Julle het die Here ook kwaad gemaak by *Brandplek en by *Massa en by *Lus-grafte. 23En julle was opstandig teen die Here toe Hy julle gestuur het van die stad Kades-Barnea en toe Hy vir julle gesê het: ‘Gaan vat die land wat Ek vir julle gee.’ Maar julle het nie geglo dat Hy sal doen wat Hy belowe het nie en julle het nie gedoen wat Hy gesê het nie. 24Julle was opstandig teen die Here van daardie dag af dat ek julle ken. 25Ek het toe weer voor die Here gaan lê, ek het 40 dae en 40 nagte lank voor Hom gelê, want die Here het gesê Hy wil julle almal doodmaak. 26Ek het tot die Here gebid en gevra: ‘Here, my Here, U moenie u volk almal doodmaak nie, hulle is u volk. U het hulle vir Uself *losgekoop en U het hulle met u groot krag uit Egipte gebring, U is groot. 27U moet dink aan u *dienaars, aan Abraham en Isak en Jakob. U moet wegkyk van hierdie hardkoppige volk, U moet wegkyk van die dinge wat hulle verkeerd gedoen het, U moenie kyk na hulle sonde nie. 28As U hulle laat sterf, dan sal die mense van die land waaruit U ons gebring het, sê: “Die Here kon hulle nie bring na die land wat Hy vir hulle belowe het nie, en Hy het hulle uitgebring om hulle in die woestyn te laat sterf omdat Hy hulle haat.” 29Maar hierdie volk is ú volk, hulle behoort aan U, en U het hulle uitgebring met u groot krag.’ ”

Bybel vir almal

© 2007 Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

More Info | Version Index