Search form

Eksodus 20

Die tien gebooie

1God het gesê:

2“Ek is jou God die Here. Ek het jou uit Egipte gebring, uit die plek waar jy ’n *slaaf was.

3“Jy mag nie ander *gode aanbid nie. Ek is die enigste God.

4-5“Jy mag nie vir jou ’n *beeld maak en voor hom buig en hom dien nie, nie ’n beeld wat lyk soos iets bo in die hemel of soos iets onder op die aarde of soos iets in die water onder die aarde nie. Ek is jou God die Here, jy moet net vir My dien. Ek straf die kinders as die pa sonde gedoen het. Ek straf ook sy kleinkinders en agterkleinkinders as hy My haat en ongehoorsaam is aan My. 6Maar as iemand lief is vir My en as hy gehoorsaam is aan My, dan sal Ek goed wees vir hom en vir sy kinders, 1 000 *geslagte lank.

7“Jy mag die Naam van jou God die Here nie gebruik vir iets wat verkeerd is nie, want die Here sal elkeen straf wat sy Naam gebruik vir iets wat verkeerd is.

8“Jy moet onthou die sewende dag is ’n *gewyde dag. 9Jy moet ses dae lank werk en alles doen wat jy moet doen. 10Maar die sewende dag is die *Sabbatdag van jou God die Here. Dan mag jy niks werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of jou slaaf of *slavin, of jou diere of die *vreemdelinge wat by jou woon nie. 11Die Here het ses dae lank die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, maar op die sewende dag het Hy nie gewerk nie. Daarom het die Here die Sabbatdag *geseën en Hy het dit ’n gewyde dag gemaak.

12“Jy moet jou ouers respekteer, dan sal jy lank woon in die land wat jou God die Here vir jou gee.

13“Jy mag nie iemand vermoor nie.

14“Jy mag nie *egbreuk pleeg nie.

15“Jy mag nie steel nie.

16“Jy mag nie leuens vertel oor ander mense nie.

17“Jy mag nie ’n ander mens se huis vir jouself wil hê nie. Jy mag nie ’n ander man se vrou vir jouself wil hê nie, ook nie sy slaaf of slavin, sy bees of sy donkie, of enige iets wat aan ’n ander mens behoort nie.”

Moses gaan nader na God toe

18Al die mense het die donderweer en die *ramshoring gehoor. Hulle het ook die weerlig gesien en die berg wat vol rook is. Toe die mense dit sien, het hulle gebewe en hulle het ver weg bly staan. 19Hulle het vir Moses gesê: “As jý met ons praat, dan sal ons luister, maar God moenie met ons praat nie, want dan sal ons sterf.”

20Moses het vir die mense gesê: “Julle moenie bang wees nie, want God het gekom om julle te toets. God wil hê julle moet Hom *eer en julle moenie sonde doen nie.”

21Die mense het toe ver weg bly staan, maar Moses het nader gegaan na die donker wolk waar God was.

Gode

22Die Here het vir Moses gesê hy moet vir die Israeliete sê:

“Julle het self gehoor dat Ek met julle uit die hemel gepraat het.

23“Julle mag nie vir julle *gode van silwer of goud maak nie.”

Altare

24“Julle moet vir My ’n *altaar van grond maak, en daarop moet julle die *brand-offers en julle *ete-offers bring, julle skape en bokke en julle beeste. Ek sal na julle toe kom en Ek sal julle *seën op elke plek waar Ek wil hê dat julle My moet aanbid. 25Wanneer julle vir My ’n altaar van klippe maak, dan moet julle dit nie bou met klippe wat julle gekap het nie, want as julle die klippe kap, dan sal die altaar *onrein wees. 26Julle mag nie met trappe opklim na my altaar nie, want dan kan die mense miskien onder julle klere inkyk.”

Bybel vir almal

© 2007 Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

More Info | Version Index