Search form

Eksodus 30

Moses moet ’n wierook-altaar maak

1Die Here het vir Moses gesê: “Julle moet ’n *altaar maak om *wierook op te brand. Julle moet dit van doringhout maak. 2Die altaar moet vierkantig wees, een *el lank en een el breed en *twee el hoog. Daar moet *horings aan die altaar wees en julle moet die horings en die altaar van een stuk hout maak. 3Julle moet die altaar oortrek met skoon goud, die bokant van die altaar, die kante rondom die altaar, en die horings. Julle moet ’n goue rand rondom die altaar maak. 4Maak twee goue ringe vas onder aan die rand aan elke kant van die altaar. Dan kan julle die dra-pale deur die ringe steek om die altaar te dra. 5Julle moet die dra-pale van doringhout maak en julle moet hulle oortrek met goud. 6Julle moet die altaar neersit voor die *gordyn wat hang voor die *kis waarin die tien *gebooie moet kom. Sit dit neer voor die deksel van die kis waar Ek altyd aan julle sal verskyn. 7Aäron moet elke oggend wierook op die altaar brand, Ek hou daarvan. Hy moet dit doen wanneer hy die *lampe skoonmaak. 8Aäron moet ook elke aand wanneer hy die lampe aansteek, wierook op die altaar brand. Julle en julle *nageslag moet altyd vir My ’n *wierook-offer bring. 9Op hierdie altaar mag julle net wierook brand wat reg is vir My. Julle mag nie *brand-offers of *koring-offers op hierdie altaar brand nie, en julle mag ook nie ’n *drank-offer daarop uitgooi nie. 10Aäron moet een maal elke jaar ’n spesiale *offer vir My bring om te vra dat Ek julle nageslag se sondes moet vergewe. Hy moet dan ’n bietjie bloed neem van die dier wat hy offer vir die sonde van die volk. Hy moet dit smeer aan die horings van die altaar. Die altaar is *hoog-gewy aan My.”

Elkeen moet ’n offer vir die Here gee

11Die Here het vir Moses gesê: 12“Wanneer julle die Israeliete tel, dan moet elkeen ’n *offer vir die Here gee. Dan sal Ek hulle nie siek maak en hulle laat sterf wanneer julle hulle tel nie. 13Elkeen vir wie julle tel, moet ’n halwe *tempel-sikkel silwer gee. Dit is ’n present vir My. 14Julle moet almal tel wat 20 jaar oud en ouer is, en hulle elkeen moet vir My ’n present gee. 15Die ryk mense moenie meer as ’n halwe tempel-sikkel silwer gee nie, en die arm mense moenie minder gee nie. Dan sal Ek hulle sonde vergewe. 16Julle moet hierdie geld neem wat die Israeliete gegee het omdat Ek hulle sonde vergewe het, en julle moet dit vir die *priesters gee. Die priesters moet dit gebruik vir die werk in die tent waar Ek aan julle *verskyn. Dan sal Ek aan julle dink en julle sonde vergewe.”

Moses moet ’n was-skottel maak

17Die Here het vir Moses gesê: 18“Julle moet ’n was-skottel maak om in te was en ’n voetstuk van *brons. Sit dit neer tussen die tent waar Ek aan julle *verskyn en die *altaar. Gooi water daarin 19sodat Aäron en sy seuns hulle hande en voete kan was. 20Wanneer hulle kom na die tent waar Ek aan julle verskyn, dan moet hulle eers met hierdie water was. Dan sal hulle nie sterf nie. Hulle moet ook was wanneer hulle na die altaar gaan om te werk of om ’n *vuur-offer vir My te brand. 21Hulle moet hulle hande en voete was. Dan sal hulle nie sterf nie. Hulle moet dit altyd doen, hulle en hulle *nageslag.”

Moses moet salf-olie maak

22Die Here het vir Moses gesê: 23“Neem van die beste *speserye: 500 *tempel-sikkels *mirre, *250 tempel-sikkels *kaneel, 250 tempel-sikkels *kalmoes, 24500 tempel-sikkels *kassie en ’n *hin olyf-olie. 25Meng dit en maak *gewyde salf-olie daarvan. Jy moet dit maak soos ’n *ambagsman salf maak. Ek hou daarvan. 26Julle moet die tent *salf waar Ek aan julle *verskyn, en julle moet die *kis salf waarin die tien *gebooie moet kom. 27Julle moet ook die tafel salf en alles wat by die tafel moet wees, die lampstaander en alles wat by die lampstaander moet wees. Julle moet die *wierook-altaar ook salf. 28Salf ook die *brandoffer-altaar en alles wat by die brandoffer-altaar moet wees, ook die was-skottel en sy voetstuk. 29So moet julle dit alles *wy sodat dit *hoog-gewy sal wees. Alles wat aan die gewyde goed raak, sal ook gewy wees. 30Julle moet vir Aäron en sy seuns salf en hulle wy om *priesters te wees vir My. 31Sê vir die Israeliete hierdie olyf-olie moet gewyde salf-olie wees vir hulle *nageslag. 32Hulle mag dit nie op ’n mens se liggaam uitgooi nie, en julle mag nie ander olyf-olie maak wat soos hierdie olyf-olie is nie. Hierdie is gewyde olyf-olie en dit moet altyd gewy wees. 33As iemand olyf-olie soos hierdie aanmaak of hy gee daarvan vir iemand wat nie ’n priester is nie, dan moet julle hom *afsny van sy volk.”

Moses moet wierook maak

34Die Here het vir Moses gesê: “Neem ewe veel van die volgende *speserye: *terpentynboom-gom, naeltjies, *vinkelboom-gom, en skoon *wierook. 35Maak daarvan goeie wierook, Ek hou daarvan. Maak die wierook soos ’n *ambagsman salf maak. Gooi sout daarop en *wy dit aan My. 36Maak ’n poeier daarvan en sit dit voor die *kis waarin die tien *gebooie moet kom, in die tent waar Ek aan julle *verskyn. Dit moet *hoog-gewy wees aan My. 37Julle mag nie wierook soos hierdie vir julleself maak nie. Hierdie wierook moet *gewy wees aan My. 38As iemand vir homself wierook soos hierdie maak om te ruik, dan moet julle hom van sy volk *afsny.”

Bybel vir almal

© 2007 Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

More Info | Version Index