Search form

Esegiël 44

Die buitenste oos-poort moet toe bly

1Die man het my teruggeneem na die buitenste *poort van die *gewyde plek, die poort wat by die oostekant is. Die poort was toe. 2Die Here het vir my gesê: “Hierdie poort moet toe bly. Niemand mag dit oopmaak en daardeur gaan nie, want die God van Israel, die Here, het daardeur gegaan. Dit moet toe bly. 3Net die *regeerder mag daar sit en hy mag daar eet, daar voor die Here. Hy mag dit doen omdat hy die regeerder is. Hy moet deur die *voorportaal in die poort ingaan en hy moet weer daar uitgaan.”

Wie by die tempel en die altaar mag kom

4Toe bring die man my deur die *noord-poort na die voorkant van die *tempel en toe sien ek die lig wat om die Koning, die Here, is. Die lig het die tempel van die Here volgemaak. Ek het gaan lê met my gesig teen die grond. 5Die Here het vir my gesê: “Mens, jy moet kyk en oplet en luister na alles wat Ek vir jou sê oor alles wat julle in die tempel van die Here moet doen en hoe julle dit moet doen. Jy moet oplet waar ’n mens mag inkom en oral waar ’n mens mag uitgaan uit die *gewyde plek. 6En jy moet vir die *opstandige volk Israel sê: Die Here, Hy wat Here is, sê: Israel, julle moet ophou om al die verkeerde dinge te doen wat Ek haat. 7Julle het mense in my gewyde plek laat kom wat nie Israeliete is nie, mense wat nie aan My behoort nie en wat nie *besny is nie. Hulle het my tempel *ontwy toe julle vir My vet en bloed *ge-offer het om te eet. Julle het die *verbond met My gebreek toe julle al die dinge gedoen het wat Ek haat. 8Julle het nie self die werk in my gewyde plek gedoen nie, julle het daardie mense in my gewyde plek laat werk. 9Die Here, Hy wat Here is, sê: Iemand wat nie ’n Israeliet is nie en wat nie aan My behoort nie en wat nie besny is nie, mag nie in my gewyde plek kom nie. Niemand van die mense wat tussen julle woon en wat nie Israeliete is nie, mag daar kom nie. 10Net die *Leviete kon dit doen. Maar die Leviete het ver weggegaan van My toe hulle die Israeliete verkeerd laat doen het. Die Israeliete het verkeerd gedoen en hulle het hulle *afgode gedien. Daarom moet die Leviete die straf kry vir die verkeerde dinge wat hulle gedoen het. 11Die Leviete mag in my gewyde plek werk. Hulle mag *wagstaan by die *poorte van die tempel en hulle mag by die tempel werk. Dit is die Leviete wat die diere moet slag vir die *brand-offers en die ander offers van die volk. Hulle mag vir die volk werk. 12Maar die Leviete het ook vir die volk gewerk toe die volk afgode gedien het. Hulle het die volk sonde laat doen. Daarom het Ek besluit om hulle te straf. Hulle moet die straf kry vir die verkeerde dinge wat hulle gedoen het. 13Hulle mag nie by my *altaar kom om *priesters te wees vir My nie, hulle mag nie raak aan iets wat aan My *gewy is en ook nie aan die *hoog-gewyde dinge nie. Hulle moet weet dat Ek hulle *verneder het oor die dinge wat hulle gedoen het, dinge wat Ek haat. 14Ek maak die Leviete die werkers in my tempel. Hulle moet al die werk doen waar daar werk is in die tempel.”

Die Levi-priesters

15“Maar die *Levi-priesters, die *nageslag van Sadok, is die *priesters wat naby die *altaar mag kom om vir My te werk. Hulle het die werk in my *gewyde plek gedoen toe die Israeliete weggegaan het van My. Net hulle mag die werk doen om vir My vet en bloed te *offer.”

Dit het die Here gesê, Hy wat Here is.

16“Dit is net húlle wat mag kom in my gewyde plek om op my altaar te offer en die werk daar vir My te doen. 17Maar wanneer hierdie priesters deur die *poorte van die binneste *oop stuk grond kom, dan moet hulle linne-klere aanhê, hulle mag nie wolklere dra wanneer hulle deur die poorte van die binneste oop stuk grond gaan om by die *tempel te werk nie. 18Die priesters moet linne-kopdoeke en linne-broeke dra. Hulle moenie iets dra wat hulle laat sweet nie. 19En wanneer hulle uitgaan na die buitenste oop stuk grond waar die volk is, dan moet hulle die klere uittrek wat hulle gedra het toe hulle gewerk het. Hulle moet die klere uittrek en hulle moet dit in die *gewyde kamers neersit. Hulle moet ander klere aantrek, sodat die volk nie aan die *gewyde klere kan raak nie. 20Die priesters mag nie hulle *koppe kaal skeer nie, en hulle mag ook nie lang hare hê nie, hulle moet hulle hare netjies sny. 21’n Priester mag nie wyn drink wanneer hy na die binneste oop stuk grond moet ingaan nie. 22Die priesters mag nie trou met weduwees of vroue wat geskei het nie. Hulle moet trou met jongmeisies wat Israeliete is, of met die weduwees van priesters. 23Die priesters moet vir my volk leer wat is *gewyd en wat is nie gewyd nie, hulle moet ook vir die mense leer wat is *onrein en wat is *rein. 24Wanneer mense mekaar beskuldig, dan moet die priesters die *regters wees en hulle moet *oordeel soos Ek dit wil hê. Hulle moet op al die feesdae doen wat Ek wil hê en soos Ek gesê het, en hulle moet sorg dat my *Sabbatdae gewyde dae bly. 25’n Priester mag nie naby ’n lyk kom nie, want dan sal hy onrein word. Hy mag net naby die lyke kom van sy ouers of sy kinders of sy broers of sy susters wat nie getroud is nie. Hy sal dan onrein word. 26Wanneer hy hom weer *gereinig het, dan moet hy sewe dae wag, 27en wanneer hy dan in die gewyde plek ingaan, na die binneste oop stuk grond om daar te werk, dan moet hy ’n *sonde-offer bring.”

Dit het die Here gesê, Hy wat Here is.

28“Die priesters moenie hulle eie grond kry nie, hulle het vir My. Julle moenie vir hulle grond gee in die land Israel nie, hulle het vir My. 29Hulle kos is die *koring-offer en die sonde-offer en die *skuld-offer en al die ander goed wat aan die Here gewy is in die land Israel. Dit behoort aan hulle. 30Die eerste vrugte en koring, en al die presente wat julle na die tempel bring, moet aan die priesters behoort. Julle moet ook die eerste deeg wat julle aanmaak, vir die priesters gee. Dan sal die Here julle huise *seën. 31Die priesters mag nie die vleis eet van diere wat self gevrek het nie, ook nie die vleis van ’n dier wanneer ’n wilde dier daardie dier gevang het nie.”

Bybel vir almal

© 2007 Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

More Info | Version Index