Search form

Esra 6

Koning Darius sê hulle moet die tempel klaar bou

1Koning Darius het toe gesê sy mense moet soek in die kamers in die land Babel waar hulle die boeke en die briewe gebêre het. 2Hulle het ’n *boekrol gekry in Agmeta, ’n stad wat sterk mure het. Agmeta is in die provinsie Medië. Op die boekrol was daar geskryf:

Hierdie is ’n besluit van die koning. 3Dit was in die eerste jaar nadat Kores koning geword het. Koning Kores het gesê hulle moet die *tempel in Jerusalem weer bou sodat hulle daar kan *offer, sodat hulle *vuur-offers kan bring. Die gebou moet 60 *el hoog en 60 el breed wees. 4Hulle moet elke maal drie lae klip en dan een laag hout gebruik om die mure te bou. Die koning sal betaal vir al die werk. 5Hulle moet ook die goue goed en silwergoed teruggee wat aan die tempel behoort. Nebukadnesar het die goed weggevat uit die tempel in Jerusalem en hy het dit na Babel gebring. Hulle moet die goed terugbring na die tempel in Jerusalem. Dit moet daar wees, hulle moet dit daar in die tempel sit.

6Koning Darius het toe geskryf:

Tattenai, *goewerneur van Wes-Eufraat, en Setar-Bosnai en almal saam met julle, *amptenare in Wes-Eufraat, ek sê nou vir julle, julle moenie die mense pla wat daar bou nie. 7Die mense moet aanhou om daardie tempel te bou, en niemand moet hulle probeer stop nie. Die goewerneur en die leiers van die Judeërs mag daardie tempel weer bou waar dit gestaan het. 8En ek sê nou wat julle moet doen om hierdie leiers van die Judeërs te help om daardie tempel te bou. Julle moet dadelik vir hierdie manne alles gee wat hulle nodig het. Julle mag dit neem van die belasting wat ek moet kry uit die provinsie Wes-Eufraat. 9Julle moet ook elke dag vir die *priesters in Jerusalem alles gee wat hulle nodig het: jong bulle, ramme en lammers vir die *brand-offers vir die God van die hemel. Julle moet ook vir hulle koring, sout, wyn en olyf-olie gee. Julle moet dit dadelik doen, elke dag. 10Julle moet dit gee sodat die priesters offers kan bring wat lekker ruik vir die God van die hemel, en sodat hulle vir die koning en sy kinders kan bid. 11Ek sê ook dat wanneer enige iemand nie doen wat ek nou sê nie, dan moet hulle ’n *balk van sy huis vat en hulle moet hom aan die balk vasslaan met spykers. Hulle moet ook sy huis afbreek. 12Ek bid dat die God wat in daardie tempel woon, dit sleg sal laat gaan met elke koning en volk wat nie doen wat ek sê nie, met almal wat hierdie tempel probeer *verwoes. Ek, Darius, sê dit, en hulle moet die tempel gou en goed bou.

13Tattenai, die goewerneur van die provinsie Wes-Eufraat, en Setar-Bosnai en die ander amptenare saam met hulle het dadelik gedoen wat koning Darius in die brief gesê het. 14Die leiers van die Judeërs het aangehou bou, en dit het goed gegaan. Dit was soos die *profete Haggai en Sagaria seun van Iddo gesê het. Die Judeërs het die tempel klaar gebou soos die God van Israel gesê het en soos koning Kores en koning Darius en koning Ahasveros van Persië gesê het. 15Hulle het hierdie tempel klaargemaak op die derde dag van die maand *Adar, *in die sesde jaar nadat Darius koning geword het.

Hulle wy die tempel

16Die Israeliete, die *priesters en die *Leviete, en die ander mense wat teruggekom het uit Babel, was baie bly toe hulle daardie *tempel *gewy het. 17Hulle het 100 bulle, 200 skaap-ramme en 400 lammers *ge-offer om daardie tempel te wy. Hulle het ook twaalf bok-ramme gebring om ’n *sonde-offer te wees vir die hele volk Israel, vir die twaalf *stamme. 18Hulle het groepe priesters en Leviete gekies en aangestel om die werk van God in Jerusalem te doen. Hulle het dit gedoen soos geskryf is in die *Boek van Moses.

Hulle vier die Paasfees

19Die mense wat *gevangenes in Babel was en wat teruggekom het, het die *Paasfees gevier op die veertiende dag van die eerste maand. 20Al die *priesters en die *Leviete het hulleself *gereinig, almal was *rein. Hulle het die *paaslam geslag vir almal wat teruggekom het uit Babel, hulle het dit geslag vir mekaar en vir hulleself. 21Die Israeliete wat gevangenes in Babel was en wat teruggekom het, het die paaslam geëet, en ook almal wat opgehou het om die *onrein dinge te doen wat die ander mense in die land gedoen het. Die mense wat opgehou het om die onrein dinge te doen, het die Here, die God van Israel, gedien saam met die Israeliete. 22Hulle het die *Fees van die Ongesuurde Brood sewe dae lank gevier. Hulle was bly, want die Here het hulle bly gemaak. Hy het die hart van die koning van *Assirië verander. Die koning was toe goed vir hulle en hy het hulle gehelp om die werk te doen by die *tempel van die God van Israel.

Bybel vir almal

© 2007 Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

More Info | Version Index