Search form

Esra 7

Esra

1Later het Esra na Jerusalem gekom. Dit was *toe Artasasta koning van Persië was. Esra was die seun van Seraja seun van Asarja seun van Gilkija 2seun van Sallum seun van Sadok seun van Agitub 3seun van Amarja seun van Asarja seun van Merajot 4seun van Seragja seun van Ussi seun van Bukki 5seun van Abisua seun van Pinehas seun van Eleasar seun van die *hoëpriester Aäron.

6Dit is die Esra wat uit die land Babel gekom het. Hy was ’n *skrifgeleerde wat die *Wette van Moses goed geken het, die wette wat die Here, die God van Israel, vir sy volk gegee het. Die Here het sy hand oor Esra gehou en Hy het hom *geseën, daarom het die koning vir Esra alles gegee wat hy gevra het.

7Daar het Israeliete, *priesters, *Leviete, mense wat gesing het, *poortwagte en *tempel-slawe saam met Esra na Jerusalem gegaan. Dit was in die sewende jaar nadat Artasasta koning geword het. 8Esra het in Jerusalem gekom in die vyfde maand van die sewende jaar nadat Artasasta koning geword het. 9Ja, Esra het die mense uit die land Babel gelei op die eerste dag van die eerste maand en hy het in Jerusalem gekom op die eerste dag van die vyfde maand. Sy God het hom beskerm, 10want hy het altyd gevra wat die wette van die Here sê en hy het dit gedoen. Hy het ook vir die Israeliete geleer wat die Here wil hê en wat Hy besluit het.

Die brief wat die koning vir Esra gegee het

11Die *priester Esra het die wette van die Here goed geken. Koning Artasasta het vir Esra ’n brief gegee. Die koning het geskryf:

12Artasasta, koning van konings, aan die priester Esra, wat die wette van die God van die hemel ken: 13Ek sê dat elke Israeliet in my land, en ook elke priester en *Leviet wat na Jerusalem wil gaan, saam met jou mag gaan. 14Ek, die koning, en my *raadgewers stuur jou om in Juda en Jerusalem te gaan kyk hoe dit gaan. Jy moet kyk of die Judeërs daar lewe soos jou God se wette sê, die wette wat jy by jou het. 15Jy moet die silwer en die goud saamneem wat ek en my raadgewers gegee het vir die God van Israel. Sy *tempel is in Jerusalem. 16Jy moet ook al die silwer en goud saamneem wat jy kan kry in die provinsie Babel, jy moet dit neem saam met die presente wat die mense en die priesters gee vir die tempel van hulle God in Jerusalem. 17Jy moet hierdie geld gebruik om bulle, ramme en lammers te koop en ook die *koring-offers en *drank-offers wat daarby moet wees. Julle moet dit *offer op die *altaar by die tempel van julle God in Jerusalem. 18Jy en die ander priesters mag die silwer en goud wat oorbly, gebruik soos julle dink is reg. Julle moet dit gebruik soos julle God wil hê. 19Mense sal dinge vir jou gee om te gebruik vir die werk in die tempel van jou God. Jy moet dit vir die God van Jerusalem bring. 20As daar nog ander dinge is wat nodig is vir die tempel, dan mag jy neem van die geld wat aan die koning behoort, jy mag dit gebruik om te betaal vir daardie dinge. 21Ek, koning Artasasta, sê nou ook vir al die mense wat werk met die koning se geld in die provinsie Wes-Eufraat: Julle moet alles gee wat die priester Esra vir julle vra. Hy is die skrifgeleerde wat die wette van die God van die hemel ken. 22Julle mag vir hom 100 *talente silwer, 100 *kor koring, 100 *bat wyn, 100 bat olyf-olie gee, en al die sout wat nodig is. 23Julle moet alles wat die God van die hemel sê, reg doen vir sy tempel. Dan sal Hy nie kwaad word nie en Hy sal nie die land van die koning en sy seuns straf nie. 24Ons sê ook nou vir julle dat niemand moet sê dat die priesters en Leviete belasting moet betaal nie, ook nie die mense wat sing en die *poortwagte, die *tempel-slawe en die ander werkers in hierdie tempel nie. 25En jy, Esra, jy het *wysheid van jou God gekry. Jy moet *regeerders en *regters kies en aanstel, sodat hulle kan *oordeel oor al die mense in Wes-Eufraat, almal wat die wette van jou God ken. En jy moet die wette leer vir die mense wat dit nie ken nie. 26Julle moet elkeen oordeel en straf wat nie doen wat die wette van jou God en die wette van die koning sê nie. Hy moet sterf, of julle moet hom wegjaag uit die land, of hy moet boete betaal of tronk toe gaan.

27Ek prys die Here, die God van ons *voorvaders. Hy het die koning laat besluit om die tempel van die Here in Jerusalem mooi te maak 28en Hy het die koning en sy raadgewers en al die belangrike *amptenare vriendelik gemaak met my. Ek het sterk gevoel omdat my God my so gehelp het, en ek het leiers van die Israeliete bymekaargeroep om saam met my te gaan.

Bybel vir almal

© 2007 Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

More Info | Version Index