Search form

Genesis 19

Die engele red vir Lot en sy huisgesin

1Die twee *engele het in die aand in die stad Sodom gekom. Lot het by Sodom se *poort gesit, en hy het hulle gesien. Hy het opgestaan om hulle te ontmoet en hy het met sy gesig teen die grond gaan lê. 2Hy het gesê: “Menere, kom na my huis. Kom bly vannag daar en kom was julle voete. Dan kan julle môre vroeg opstaan en verder gaan.”

Maar hulle het vir hom gesê: “Ons sal hier by die poort slaap.”

3Lot het aangehou om hulle te nooi, en hulle het na sy huis gekom en in sy huis ingegaan. Lot het vir hulle kos gemaak. Hy het *ongesuurde brood gebak en hulle het dit geëet.

4Die mans van Sodom het om die huis kom staan voordat Lot-hulle gaan slaap het. Daar was ou mans en jong mans. Hulle het van oral in die stad gekom. 5Hulle het vir Lot geroep en vir hom gevra: “Waar is die mans wat vanaand na jou toe gekom het? Bring hulle uit na ons toe. Ons wil seks hê met hulle.”

6Lot het uit sy huis na hulle toe gegaan. Hy het die deur agter hom toegesluit 7en vir hulle gesê: “My broers, asseblief, moenie ’n verkeerde ding doen nie. 8Luister na my. Ek het twee dogters wat nog nie by ’n man geslaap het nie. Ek sal hulle na julle toe bring en julle mag dan met hulle doen wat julle wil. Maar julle mag niks doen aan hierdie mans nie, want hulle het na my huis gekom en ek moet hulle beskerm.”

9Toe sê die mans van Sodom vir Lot: “Gee pad!”

En hulle sê vir mekaar: “Ons het hierdie man toegelaat om by ons te kom woon, en nou wil hy vir ons sê wat reg is. Ons sal nog slegter dinge aan hom doen as aan hierdie twee mans.”

Hulle het tot by Lot gehardloop en hulle wou die deur oopbreek. 10Die twee mans wat in die huis was, gryp toe vir Lot en trek hom in die huis in en sluit die deur. 11Hulle het al die mans wat voor die huis was, blind laat word, die jong mans en die ou mans, sodat hulle nie die deur van die huis kon kry nie.

12Die twee mans vra toe vir Lot: “Is hier nog van jou mense? Neem jou skoonseuns, jou seuns en dogters en al jou mense. Neem hulle uit hierdie stad uit, 13want ons gaan die stad *verwoes. Die Here het gehoor wat hierdie stad se mense gedoen het, en Hy het ons gestuur om die plek te verwoes.”

14Lot het gegaan en met die skoonseuns gepraat wat met sy dogters sou trou. Hy het gesê: “Kom, julle moet uit hierdie plek uitgaan, want die Here gaan die stad verwoes.”

Maar sy skoonseuns het gedink Lot maak ’n grap.

15Toe dit dag word, het die engele vir Lot gesê hy moet gou maak. Hulle het gesê: “Kom, neem jou vrou en jou twee dogters wat by jou is, sodat die Here jou nie ook straf wanneer Hy die stad straf nie.”

16Lot het nog ’n bietjie gewag. Toe gryp die twee mans sy hand en sy vrou se hand en sy twee dogters se hande en hulle neem hulle almal tot buite die stad. Die Here wou Lot se lewe spaar.

17Nadat die twee mans vir Lot en sy mense tot buite die stad gebring het, sê een van die mans: “Julle moet vlug as julle wil lewe! Moenie agtertoe kyk nie, en moenie êrens in die vallei stilstaan nie. Vlug na die berge, anders sal julle sterf!”

18Maar Lot sê vir hulle: “Nee, Menere, 19julle was baie vriendelik met my en julle het so baie vir my gedoen om my lewe te red. Maar ek kan nie na die berge vlug nie. Ek sal nie tot daar kan kom nie en ek sal sterf. 20Hier naby is ’n stad. Dit is klein, maar ek kan tot daar vlug. Laat my asseblief daarnatoe vlug, ek sal daar veilig wees.”

21Die engel sê toe vir Lot: “Goed, jy mag dit ook doen. Ek sal nie daardie stad verwoes nie. 22Vlug gou daarnatoe, want ek kan niks doen voor jy daar gekom het nie.”

Dit is hoekom hulle daardie stad *Soar noem. 23Toe die son opkom, het Lot in die stad Soar aangekom.

24Die Here het toe *swael wat brand en vuur uit die lug laat val op Sodom en Gomorra. 25Hy het daardie stede verwoes, en die hele suide van die Jordaan-vallei, ook al die mense wat in die stede gewoon het, en al die plante.

26Lot se vrou het agtertoe gekyk en toe verander sy in ’n soutpilaar.

27Abraham het daardie oggend vroeg na die plek gegaan waar die Here met hom gepraat het. 28Hy het gekyk na Sodom en Gomorra en na die hele suide van die Jordaan-vallei. Hy het rook gesien wat uit die aarde kom daar waar die stede was. Dit het gelyk soos rook uit ’n oond.

29Toe God die stede in die suide van die Jordaan-vallei verwoes het, het Hy aan Abraham gedink en Hy het vir Lot laat uitgaan uit die stede wat Hy verwoes het. Dit was die stede waar Lot gewoon het.

Die nageslag van Lot

30Lot het weggegaan uit Soar en hy het in die berge in ’n grot gaan woon, want hy was bang om in Soar te woon. Sy twee dogters het saam met hom gegaan.

31Die oudste dogter sê toe vir die jongste dogter: “Ons pa is oud en ons sal nie hier mans kan kry nie. 32Kom ons gee vir Pa wyn om te drink en dan slaap ons by hom, sodat ons kinders kan kry van hom.”

33Daardie nag het hulle toe vir hulle pa wyn gegee om te drink, en die oudste dogter het by hom gaan slaap. Lot het nie geweet dat sy by hom kom slaap het en weer opgestaan het nie. 34Die volgende oggend het die oudste dogter vir die jongste dogter gesê: “Ek het gisteraand by Pa geslaap. Kom ons gee hom vannag weer wyn en dan gaan slaap jy by hom. So sal ons pa ’n *nageslag hê.” 35Hulle gee toe daardie nag weer vir hulle pa wyn, en die jongste dogter het by hom gaan slaap. Hy het nie geweet dat sy by hom kom slaap het en opgestaan het nie.

36Lot se twee dogters het toe swanger geword en hulle het hulle pa se kinders gekry. 37Die oudste dogter het ’n seun gekry en sy het hom Moab genoem. Hy is die *voorvader van die Moabiete. 38Die jongste dogter het ook ’n seun gekry en sy het hom Ben-Ammi genoem. Hy is die voorvader van die Ammoniete.

Bybel vir almal

© 2007 Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

More Info | Version Index