Search form

Jesaja 29

Dit sal sleg gaan met Jerusalem

1Die Here sê:

Dit sal sleg gaan met Jerusalem,

die stad waar Ek wil vuurmaak,

die stad waar Dawid sy tente

opgeslaan het.

Die jare kom

en die jare gaan verby,

en die mense in die stad

hou aan om *fees te vier.

2Maar Ek sal die stad laat swaarkry,

en die mense sal huil en treur.

Die stad sal vir My die plek wees

waar Ek vuurmaak.

3Ek sal die tente van my soldate

opslaan rondom die stad,

en Ek sal *torings bou

en groot hope grond teen die stad

se mure gooi

sodat die soldate oor die muur

in die stad kan kom.

4Die vyande sal die stad *verwoes.

Die mense in die stad sal sterf.

Hulle sal sag uit die grond praat

soos ’n spook wat fluister.

5Die wrede mense wat ander mense

verdruk het in die stad,

sal soos fyn stof word,

soos *kaf wat wegwaai.

Dit sal skielik gebeur,

so vinnig soos ’n mens sy oog knip.

6Dit is die Here wat dit sal doen,

die Here wat oor alles regeer.

Hy sal die mense in die stad straf.

Daar sal donderweer wees

en aardbewings.

Dit sal raas.

Daar sal storms en donderweer wees,

en daar sal baie vure wees.

7Die mense in die stad

sal dink hulle droom

wanneer die baie volke Jerusalem aanval,

wanneer hulle van al die kante

die sterk mure van die stad aanval.

8Maar dit sal sleg gaan

met hierdie baie volke

wat die Sionsberg aanval.

Dit sal met hulle gaan soos met ’n man

wat honger en dors is:

Hy droom dat hy eet,

maar wanneer hy wakker word,

dan is hy nog honger.

Hy droom dat hy water drink,

maar wanneer hy wakker word,

dan is hy nog dors en swak.

Julle kan nie verstaan wat die Here vir julle sê nie

9Leiers van Jerusalem,

julle weet nie wat om te sê nie,

julle is stom.

Julle weet nie wat julle sien nie,

julle is blind.

Julle het nie wyn of bier gedrink nie

maar julle is dronk

en julle loop val-val.

10Julle is so,

want die Here het julle gemaak

soos mense wat slaap.

Hy het julle oë en julle koppe toegemaak.

Julle oë was die *profete

en julle koppe was die *sieners.

11Nou kan julle nie verstaan

wat die Here vir julle sê nie.

Dit is soos ’n boek

wat toegemaak en *verseël is.

Jy gee dit vir iemand wat kan lees,

en jy sê vir hom:

“Lees asseblief wat in die boek

geskryf is,”

en hy sê: “Ek kan dit nie lees nie,

want die boek is verseël.”

12Of jy gee die boek vir iemand

wat nie kan lees nie,

en jy sê vir hom:

“Lees asseblief,”

en hy sê: “Ek kan nie lees nie.”

Die slim mense sal nie verstaan nie

13Die Here het gesê:

“Hierdie volk kom dien My

met hulle mond, met hulle woorde.

Hulle *eer My met die woorde

wat hulle sê,

maar hulle hart is ver van My.

Daarom probeer hulle My dien

met wette wat mense gemaak het,

dit is nie Ek wat daardie wette gemaak het nie.

14Dit is hoekom Ek nou

met hierdie volk iets sal doen

wat hulle sal skok.

Hulle sal nie weet wat gebeur nie.

Die slim mense wat dink

hulle weet alles,

sal nie verstaan nie.”

Julle dink verkeerd

15Dit sal sleg gaan met mense

wat dink hulle kan hulle planne

wegsteek sodat die Here dit nie uitvind nie.

Dit sal sleg gaan met mense

wat dinge in die donker doen

en wat dink die Here sien hulle nie,

hulle dink die Here weet nie wat hulle doen nie.

16Julle dink verkeerd!

Julle dink die pottebakker is die klei.

Die kleipot kan nie vir die pottebakker sê:

“Jy het my nie gemaak nie,

en jy verstaan my nie.”

Alles sal verander oor ’n kort tydjie

17Dit sal nie lank wees nie,

dan sal alles verander:

Die bome in die Libanon-bos

sal vrugtebome word

en op die Karmel-berg

sal ’n bos bome groei.

18Daar is mense wat nou doof is,

maar daardie dag sal hulle die woorde hoor

wat geskryf is in die boek

wat *verseël was,

en die blindes sal kan sien,

hulle sal nie meer

in die donker wees nie.

19Die arm mense wat nou swaarkry,

sal dan weer bly wees

omdat die Here by hulle is,

die *Heilige God van Israel.

20Want daar sal nie meer

wrede mense wees wat spot

en wat aanhou verkeerd doen nie.

Hulle sal sterf.

21Dit is die mense wat sê iemand

wat niks verkeerd gedoen het nie,

het verkeerd gedoen.

Hulle keer wanneer iemand

die mense wil straf

wat verkeerd doen,

hulle wil mense straf wat reg lewe.

22Daarom praat die Here

met die *nageslag van Jakob.

Die Here wat vir Abraham gered het, sê:

“Die volk Israel sal nie meer skaam wees nie,

hulle sal weet wat om te doen.

23Ja, wanneer hulle sien

hoe baie hulle geword het,

dan sal hulle my *heilige Naam *eer.

Hulle sal My eer en dien.

Ek is die heilige God,

die God van Israel.

24Party mense se koppe is nou deurmekaar,

maar hulle almal sal dan verstaan,

almal wat nou ontevrede is en kla,

sal dan graag wil leer.”

Bybel vir almal

© 2007 Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

More Info | Version Index