Search form

Jeremia 41

1Ismael was familie van die konings van Juda en hy was een van hulle belangrike *amptenare. Hy en tien manne het in die sewende maand na Gedalja toe gekom in die stad Mispa. Toe hulle een dag daar in Mispa saam geëet het, 2het Ismael en die tien manne by hom opgestaan en hulle het vir Gedalja met swaarde gekap en doodgemaak. Gedalja was die man vir wie die koning van Babel gekies en aangestel het om oor die land te regeer. 3Ismael het ook al die Judeërs doodgemaak wat by Gedalja was, en al die soldate van die Galdeërs wat daar was.

4-5Op die tweede dag daarna het daar mans uit die stede Sigem, Silo en Samaria in Mispa aangekom. Dit was 80 mans. Niemand buite die stad het toe geweet dat Ismael vir Gedalja vermoor het nie. Die mans het hulle *baarde afgeskeer en hulle *klere geskeur en hulleself *stukkend gesny. Hulle het *koring-offers en *wierook by hulle gehad, hulle wou dit na die *tempel van die Here bring. 6Ismael het uit Mispa gegaan om hulle te ontmoet. Toe hy by hulle kom, het hy gehuil en vir hulle gesê: “Kom na Gedalja toe.”

7Maar toe hulle in die stad kom, het Ismael en die manne by hom begin om daardie mans dood te maak en hulle het die lyke van die mans in ’n gat gegooi. 8Tien van die mans het vir Ismael gesê: “Jy moet ons nie doodmaak nie, want ons het baie koring, *gars, olyf-olie en heuning in die veld weggesteek.”

Ismael het toe nie die tien mans doodgemaak saam met die ander mans nie. 9Ismael het al die lyke van die mans wat hy doodgemaak het, in ’n gat gegooi. Dit was die groot watergat wat koning Asa laat grawe het toe koning Baesa van *Israel oorlog gemaak het teen hom. Ismael het die gat volgemaak met die lyke.

Joganan maak die mense vry by Gibeon

10Ismael het al die mense gevang wat in Mispa oorgebly het. Dit was die prinsesse en al die mense in Mispa. Nebusaradan, die *hoof-offisier van die Galdeërs, het vir Gedalja gekies en aangestel om oor hierdie mense te regeer. Ismael het hulle gevang en hy het weggegaan uit Mispa. Hy wou na die Ammoniete toe gaan. 11Maar Joganan en al die *offisiere wat by hom was, het gehoor van al die slegte dinge wat Ismael gedoen het 12en hulle het al hulle manne geneem om oorlog te gaan maak teen Ismael. Hulle het vir Ismael gekry by die groot dam naby Gibeon. 13Toe al die mense wat by Ismael was, vir Joganan en die offisiere by hom sien, was hulle baie bly.

14Al die mense vir wie Ismael gevang het en saamgevat het uit Mispa, het toe weggegaan van Ismael en hulle het na Joganan toe gegaan. 15Ismael het saam met ag manne gevlug. Hulle het weggekom van Joganan en hulle het na die Ammoniete toe gegaan.

16Joganan en al die offisiere wat by hom was, het toe al die mense saamgeneem wat oorgebly het en wat hulle by Gibeon vrygemaak het. Dit was al die mans en soldate en vroue en kinders en *amptenare vir wie Ismael gevang het nadat hy vir Gedalja vermoor het. 17Hulle het vir ’n kort tyd gaan woon op die stuk grond wat aan Kimham behoort het, dit was naby Betlehem. Hulle wou na Egipte gaan, 18want hulle was bang vir die Galdeërs omdat Ismael vir Gedalja vermoor het. Gedalja was die man vir wie die koning van Babel gekies en aangestel het om oor die land te regeer.

Bybel vir almal

© 2007 Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

More Info | Version Index