Search form

Jeremia 51

1Die Here sê:

“Kyk, Ek laat ’n wind waai teen Babel

en teen die mense van Galdeër-land.

Die wind sal alles verwoes.

2Ek stuur vyande wat die mense van Babel

sal wegvat soos die wind *kaf wegwaai.

Hulle sal die land leegmaak,

want hulle sal van al die kante kom

op die dag wanneer die oorlog begin.

3Die *boogskutters van Babel

moenie tyd kry om hulle pyle

te skiet en hulle *harnasse aan te trek nie.

Die vyande moenie jammer wees

vir die jongmanne van Babel nie,

hulle moet al die soldate doodmaak.

4Hulle moet mense doodmaak

in Galdeër-land,

die dooie mense moet in die strate lê,

5want Israel en Juda is nie soos weduwees nie,

weduwees wat niemand het om hulle te beskerm nie.

Israel en Juda het ’n God.

Hy is die Here wat oor alles regeer.

Die mense van Galdeër-land het baie verkeerde dinge gedoen,

maar die Heilige God van Israel is by Israel en Juda.

6Julle moet vlug uit Babel,

elkeen moet sy eie lewe red.

Julle moenie daar bly wanneer die Here

hulle straf oor hulle sonde nie,

want dit is nou die tyd dat die Here

hulle wil straf oor wat hulle gedoen het.

7Babel was ’n goue beker in die hand

van die Here

en die wyn in die beker het al die mense

op die aarde dronk laat word.

Die mense het van die wyn gedrink,

en hulle het mal geword.

8En toe het Babel skielik geval en gebreek.

Julle moet huil oor die mense van die stad,

julle moet *balsem bring vir die pyn,

miskien word hulle gesond.”

9Hulle sê: “Ons het vir die mense van Babel

medisyne gegee,

maar hulle het nie gesond geword nie.”

Julle moet uitgaan uit die stad,

elkeen moet na sy land gaan,

want God sal Babel *oordeel,

Babel se straf is groot,

dit raak tot aan die hemel,

dit is so hoog soos die wolke.

10Die Here het ons gered.

Ons moet in Sion gaan vertel

wat ons God die Here gedoen het.

11Julle moet die pyle skerpmaak

en genoeg pyle saamneem.

Die Here het die konings van Medië

wakker gemaak,

want Hy wil Babel verwoes,

Hy wil hulle straf omdat hulle

sy tempel afgebreek het.

12Julle moet die vlag in die lug ophou

by die muur van Babel,

julle moet *wagte rondom die stad laat staan,

julle moet soldate laat wegkruip rondom die stad,

want die Here het besluit

en Hy sál doen wat Hy gesê het

met die mense van Babel.

13Babel, jy het by baie water gewoon

en jy was ryk,

maar jou einde het gekom,

die vyande sal jou verwoes.

14Die Here wat oor alles regeer,

het besluit, en Hy is self die *getuie.

Hy sê: “Ek sal baie soldate in jou laat kom,

so baie soos sprinkane,

en hulle sal skree en jou oorwin.”

15Die Here het die aarde en die hemel gemaak.

Hy het dit gedoen met sy krag en sy *wysheid.

16Wanneer Hy praat,

dan raas die water in die hemel.

Hy bring die wolke van ver oor die aarde,

Hy laat die weerlig slaan en die wind waai.

17Maar mense wat beelde maak

en wat hulle dien, is dom,

daardie mense weet niks.

Die beelde kan niks vir hulle doen nie,

daar is nie lewe in die beelde nie.

18Hulle is soos wind wat wegraak,

mense lag vir hulle.

Wanneer die Here hulle straf,

dan sal hulle verdwyn.

19Maar die *God van Jakob is nie soos die beelde nie,

want Hy het alles gemaak.

Die Israeliete is sy eie volk.

Sy Naam is die Here wat oor alles regeer.

20Die Here sê: “Babel, jy was my hamer, my wapen,

Ek het teen volke oorlog gemaak met jou.

Ek het volke stukkend geslaan met jou

en Ek het lande verwoes,

21Ek het perde stukkend geslaan met jou

en ook die soldate wat op die perde ry,

Ek het oorlogkarre stukkend geslaan met jou

en ook die soldate op die waens.

22Ek het mans en vroue stukkend geslaan

met jou, ook oumense en kinders,

jongmans en meisies.

23Ek het skaapwagters en skape

stukkend geslaan met jou,

ook boere en trekdiere,

Ek het *goewerneurs en *regeerders

stukkend geslaan met jou.

24Maar Ek sal Babel en al die mense

van Galdeër-land straf

oor al die slegte dinge wat hulle

in Sion gedoen het,

julle het dit gesien.”

Dit sê die Here. 25Die Here sê:

“Babel, jy was die berg

wat die hele aarde verwoes het,

maar hier is Ek, en Ek is téén jou.

Ek steek my hand uit teen jou

en Ek stoot jou van die rotse af

en Ek maak jou soos ’n berg wat verbrand is.

26Mense sal nie by jou klippe kom vat

om weer ’n muur te bou nie,

daar sal nooit weer mense in jou woon nie.”

Dit sê die Here.

27Julle moet ’n vlag in die lug ophou

oor die aarde,

julle moet die *ramshoring blaas

vir die volke.

Julle moet vir die ander volke sê

hulle moet gereedmaak

om oorlog te maak teen Babel,

julle moet die mense van die lande Ararat,

Minni en Askenas roep.

Julle moet ’n *offisier kies en aanstel

om al die planne vir die oorlog te maak.

Julle moet perde bymekaarmaak,

so baie soos sprinkane.

28Julle moet vir hierdie mense sê

hulle moet gereedmaak

om oorlog te maak teen Babel:

die konings van die Mediërs,

die goewerneurs, al die regeerders,

en al die mense in die lande waaroor

hulle regeer.

29Die land Babel skud en bewe,

want die dinge wat die Here besluit het,

sal gebeur.

Hy het besluit dat Babel ’n leë plek sal word,

’n plek waar nie mense woon nie.

30Die soldate van Babel het opgehou veg,

hulle bly agter die mure,

hulle het swak geword, hulle is soos vroue.

Die vyande het die huise van die stad

aan die brand gesteek

en hulle het die *poorte oopgebreek.

31Mense hardloop almal,

al die *boodskappers bring vir die koning die nuus

dat die vyande die stad oorwin het

en heeltemal gevat het.

32Hulle het die vyande by die *driwwe oorwin

en hulle het die riete aan die brand gesteek.

Die soldate van Babel is te bang om iets te doen.

33Die Here wat oor alles regeer, die God van Israel, sê:

“Ja, Babel is soos ’n dorsvloer,

die mense is gereed om die koring te trap.

Oor ’n kort tydjie sal die vyande so op hulle trap.”

34Koning Nebukadnesar was soos ’n monster.

Hy het ons ingesluk en opgevreet,

daar het niks van ons oorgebly nie.

Hy het ons ingesluk, hy het sy maag vol geëet,

hy het ons leeggedrink en weggestoot.

35Die mense van Sion sê:

“Die Here moet die mense van Babel straf

oor die dinge wat hulle aan ons gedoen het.

Hulle het ons seergemaak,

hulle het ons bloed laat vloei.”

36Daarom sê die Here:

“Kyk, Ek sal die mense straf oor wie julle kla,

Ek sal Babel se baie water laat droog word,

ook sy fontein sal droog word.

37Babel sal ’n hoop klippe word,

’n plek waar jakkalse bly.

Mense sal bang word en fluit oor Babel,

daar sal niemand woon nie.

38Die mense van Babel sal brul soos leeus,

39en wanneer hulle baie honger is,

dan sal Ek hulle laat eet en drink.

Ek sal hulle dronk maak

sodat hulle vrolik word,

en hulle sal aan die slaap raak

en nooit weer wakker word nie.”

Dit sê die Here. 40Die Here sê:

“Ek sal hulle soos ramme na die slagplek bring,

soos skaap-ramme en bok-ramme.”

41Almal op die aarde het gepraat oor Babel,

maar vyande het die stad oorwin en gevat.

Al die volke het geskrik

oor wat met Babel gebeur het.

42Die water het oor Babel gestroom,

die branders het geraas

en dit het bo-oor die stad gevloei.

43Die vyande het die stede van Babel verwoes,

die land is ’n droë woestyn,

daar woon niemand nie,

en nie een mens gaan daar verby nie.

44Ek sal vir Bel straf in Babel,

Ek sal alles wat hy ingesluk het,

uit sy mond ruk.

Volke sal nie meer na Babel gaan nie.

Babel se muur sal omval.

45My volk, julle moet uitkom.

Elkeen moet sy eie lewe red,

want die Here is kwaad

en Hy wil die mense in Babel straf.

46Hy sal dit doen, want Hy wil hê

julle moenie bang wees

elke maal wanneer julle hoor

dat die regeerders oorlog maak

teen mekaar nie.

47Dit moet julle weet, die tyd sal kom

wanneer Ek die *gode van Babel sal straf.

Almal in die land sal dan besef dat hulle

niks beteken nie

wanneer die dooie mense oral in die land lê.

48Almal in die hemel en op die aarde

sal sing oor Babel,

want die mense wat die stad sal verwoes,

kom uit die noorde.

49Die vyande moet Babel verwoes,

want Babel het baie mense van Israel laat sterf,

ook mense van die hele aarde.

50Julle wat vry weggekom het

en nie gesterf het nie,

julle moet gaan, julle moenie wag nie.

Julle is ver van hier in ’n ander land,

maar julle moet dink aan die Here,

julle moet Jerusalem onthou.

51Ons vyande het ons verneder,

hulle het ons gespot, ons is skaam,

want vreemde mense het ingekom

in die *gewyde plekke van die tempel.

52Die Here sê:

“Dit moet julle weet, die tyd sal kom

wanneer Ek die gode van Babel sal straf

en in die hele land sal die mense

wat seergekry het in die oorlog,

huil en kla.

53Babel kan probeer opklim tot in die hemel,

hulle kan probeer om baie sterk te wees,

maar Ek sal mense laat kom

wat die stad sal verwoes.”

54Die mense hoor hoe skree

die mense van Babel,

en hulle vra dat iemand hulle moet help,

want dit gaan baie sleg in Galdeër-land.

55Die Here is besig om Babel te verwoes,

Hy wil hulle groot geraas laat ophou.

Die vyande kom soos branders teen die stad,

branders wat raas en dreun.

56Ja, daar kom vyande oor Babel,

hulle verwoes alles.

Hulle vang die soldate van Babel

en breek hulle pyle en boë,

want die Here is ’n God wat straf,

en Hy sal straf, dit is seker.

57Die Koning praat,

sy Naam is die Here wat oor alles regeer.

Hy sê: “Ek sal die mense van Babel

dronk maak, hulle amptenare,

hulle wyse mense, hulle goewerneurs,

hulle regeerders en hulle soldate,

en hulle sal vir altyd aan die slaap raak.”

58Die Here wat oor alles regeer, sê:

“Die vyande sal die breë muur van Babel

heeltemal afbreek

en hulle sal sy poorte verbrand.

Baie mense het daar baie hard gewerk,

maar dit het niks gehelp nie,

alles wat hulle gebou het, sal verbrand.”

Seraja moet die boek waarin die Here oor Babel praat, in die Eufraat-rivier gooi

59Seraja seun van Nerija seun van Magseja het saam met koning Sedekia van *Juda na Babel gegaan. Dit was in die vierde jaar nadat Sedekia koning geword het. Seraja moes sorg dat die koning slaapplek het langs die pad. Die *profeet Jeremia het vir Seraja gesê wat hy moet doen wanneer hy in Babel kom. 60Jeremia het al die slegte dinge wat met Babel sal gebeur, in ’n boek geskryf, alles wat hier oor Babel geskryf is. 61Jeremia het vir Seraja gesê: “Wanneer jy in Babel kom, dan moet jy na die stad kyk en jy moet al hierdie woorde lees, 62en dan moet jy sê: ‘Here, U het gesê U wil hierdie plek *verwoes sodat niemand hier sal woon nie, nie ’n mens of ’n dier nie. U het ook gesê dat die stad altyd leeg sal wees.’

63“En wanneer jy hierdie boek klaar gelees het, dan moet jy ’n klip vasmaak aan die boek en jy moet dit in die Eufraat-rivier gooi. 64Jy moet sê: ‘So sal Babel wegsink en nie weer opkom nie, omdat die Here dit sleg sal laat gaan met die stad. Mense het daar baie hard gewerk, maar dit het niks gehelp nie.’ ”

Dit is die laaste woorde wat Jeremia gesê het.

Bybel vir almal

© 2007 Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

More Info | Version Index