Search form

Jeremia 52

Die Galdeërs oorwin Jerusalem

(Kyk ook Jer 39:1-14; 2 Kon 24:20-25:21)

1Sedekia was 21 jaar oud toe hy koning geword het, en hy het 11 jaar in Jerusalem regeer. Sy ma was Gamutal dogter van Jeremia, van die stad Libna. 2Sedekia het dinge gedoen waarvan die Here nie hou nie. Hy het gedoen soos Jojakim gedoen het. 3Daarom het die Here kwaad geword vir Jerusalem en vir *Juda en Hy het hulle weggestoot van Hom.

Sedekia het *opstandig geword teen die koning van Babel, 4en koning Nebukadnesar van Babel het oorlog kom maak teen Jerusalem, hy en sy soldate. Dit was in die negende jaar nadat Sedekia koning geword het, op die tiende dag van die tiende maand. Die soldate van Babel het tente opgeslaan en ’n *grondwal gebou rondom die stad. 5Hulle het rondom die stad gebly tot in die elfde jaar nadat Sedekia koning geword het. 6In die vierde maand van daardie jaar, op die negende dag van die maand, was die mense in die stad baie honger. Daar was nie meer kos vir die mense van die land nie. 7Die soldate van Babel het die muur van die stad gebreek en in die stad gekom. Al die soldate van Jerusalem het gevlug. Hulle het in die nag uit die stad gegaan deur die *poort tussen die twee mure by die koning se tuin, en toe het hulle verder gegaan na die Jordaan-vallei. Die Galdeërs was rondom die stad, 8en die soldate van die Galdeërs het vir koning Sedekia gevolg en gejaag. Hulle het hom gekry op die gelyk grond by Jerigo. Al sy soldate het weggehardloop van hom. 9Die Galdeërs het vir koning Sedekia gevang en hulle het hom geneem na die koning van Babel in die stad Ribla, in die land Hamat. Daar het die koning van Babel besluit hoe hy vir Sedekia wil straf. 10Hy het Sedekia se seuns en ook die *amptenare van Juda laat doodmaak in Ribla. Sedekia moes kyk terwyl hulle dit gedoen het. 11Toe het die koning Sedekia se oë laat uitsteek en hy het Sedekia met kettings laat vasbind. Daarna het die koning van Babel vir Sedekia na Babel laat bring en hy het Sedekia daar in die tronk gehou totdat hy gesterf het.

12Nebusaradan, die *hoof-offisier van die koning van Babel, het gekom in die vyfde maand, op die tiende dag van die maand, in die negentiende jaar nadat Nebukadnesar koning van Babel geword het. Hy het in Jerusalem kom doen wat die koning van Babel vir hom gesê het. 13Nebusaradan het die *tempel afgebrand en ook die paleis en al die groot huise in Jerusalem. 14Al die soldate van die Galdeërs wat by die hoof-offisier was, het die mure rondom Jerusalem alles afgebreek.

15Die hoof-offisier Nebusaradan het party van die arm mense weggevat en ook die mense wat nog in die stad was. Hy het ook die mense gevang en weggevat wat self besluit het om na die koning van Babel toe te gaan. Hulle was die mense wat oorgebly het van al die baie mense in die stad. 16Maar Nebusaradan het party van die armste mense van die land daar laat bly om in die *wingerde en op die koringlande te werk.

17Die Galdeërs het die brons-pilare en die waentjies en die groot waterbak wat by die tempel was, stukkend geslaan en hulle het al die *brons weggevat na Babel. 18Hulle het ook die potte, die grawe en die messe, die bakke en al die goed van brons gevat. Dit was die goed wat die *priesters by die tempel gebruik het. 19Die hoof-offisier het ook die bekers, die emmers, die bakke, die potte en die *lampe gevat, alles wat van goud en silwer was. 20Die twee pilare en die groot waterbak en die twaalf beeste onder die waterbak, en die waentjies *wat koning Salomo vir die tempel laat maak het, was so swaar dat ’n mens dit nie kon weeg nie. Al hierdie goed was van brons. 21Elke pilaar was 18 *el hoog en *twaalf el rondom. Hulle was hol, en die brons was vier *vingers dik. 22Bo-op elke pilaar was ’n kopstuk van brons, dit was *vyf el hoog. Daar was *granate van brons rondom elke kopstuk. 23Daar was 100 granate, maar ’n mens kon net 96 sien.

24Die hoof-offisier het die *hoëpriester Seraja gevang en ook die *tweede priester en die drie *drumpelwagte. 25Hy het ook uit die stad een *offisier gevat wat die hoof was van die soldate, en sewe van die koning se *raadgewers wat in die stad was, en die sekretaris van die *hoof van die leër wat die mense van die land moes roep om oorlog te maak, en ook 60 van die belangrike mense van die land wat in die stad was. 26Die hoof-offisier Nebusaradan het hulle gebring na die koning van Babel in Ribla. 27Die koning van Babel het hulle laat doodmaak in Ribla, in die land Hamat.

Hy het ander Judeërs laat wegvat uit hulle land en hy het hulle na Babel gestuur.

28Nebukadnesar het baie mense laat vang en laat wegvat:

3 023 Judeërs in die sewende jaar,

29832 mense uit Jerusalem in die agtiende jaar nadat Nebukadnesar koning geword het,

30en in die drie-en-twintigste jaar nadat Nebukadnesar koning geword het, het die hoof-offisier Nebusaradan 745 Judeërs weggevat.

Dit was almal saam 4 600 mense.

Koning Jojagin se laaste jare

(Kyk ook 2 Kon 25:27-30)

31Koning Ewil-Merodak het besluit om goed te wees vir koning Jojagin. Dit was in die sewe-en-dertigste jaar nadat koning Jojagin van *Juda ’n *gevangene geword het in Babel, in die eerste jaar nadat Ewil-Merodak koning van Babel geword het, in die twaalfde maand, op die vyf-en-twintigste dag van die maand. Koning Ewil-Merodak het toe vir koning Jojagin uit die tronk laat kom. 32Ewil-Merodak het vriendelik gepraat met Jojagin en hy het hom laat sit op ’n belangriker plek as die ander konings wat by hom in Babel was. 33Jojagin kon sy tronk-klere uittrek en hy kon by die koning van Babel se tafel eet totdat hy gesterf het. 34Hy het elke dag kos en klere van die koning gekry, soveel soos hy nodig gehad het totdat hy gesterf het.

Bybel vir almal

© 2007 Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

More Info | Version Index