Search form

Job 42

Job sê hy is jammer oor wat hy gesê het

1Job het toe vir die Here gesê:

2“Ek weet dat U alles kan doen,

niks wat U besluit, is onmoontlik nie.

3U het vir my gevra of ek dink

ek mag sê dat U verkeerd besluit,

ék wat so dom is.

Nou sê ek: Ek het gepraat oor dinge

wat ek nie verstaan het nie,

oor wonderlike dinge wat ek nie ken nie.

4U het gesê ek moet luister,

U sal vra, dan moet ek antwoord.

5Ek het gehoor wat mense oor U sê,

maar nou het ek U self gesien.

6Daarom is ek skaam oor wat ek gesê het,

ek is jammer, ek *rol rond op die ashoop.”

Die drie vriende moet ’n brand-offer bring

7Nadat die Here met Job gepraat het, het die Here vir Elifas van die land Teman gesê: “Ek is kwaad vir jou en jou twee vriende. Julle het nie reg gepraat oor My nie, maar my *dienaar Job het reg gepraat oor My. 8Julle moet nou sewe bulle en sewe skaap-ramme neem en julle moet na my dienaar Job toe gaan. Julle moet ’n *brand-offer bring vir julleself. My dienaar Job sal dan vir julle bid, want Ek sal doen wat hy vra, Ek sal julle nie straf nie. Julle was *dwaas, julle het nie reg gepraat oor My nie, my dienaar Job het reg gepraat oor My.” 9Elifas van die land Teman en Bildad van die land Suag en Sofar van die land Naäma het toe gegaan en gedoen wat die Here vir hulle gesê het, en die Here het gedoen wat Job gevra het.

Dit gaan weer goed met Job

10Die Here het dit weer goed laat gaan met Job nadat Job vir sy vriende gebid het. Die Here het vir Job twee maal meer gegee as wat hy voorheen gehad het. 11Al Job se broers en susters en die mense wat hom voorheen geken het, het na hom toe gekom, en hulle het saam met hom geëet in sy huis. Hulle het vir hom kom sê dat hulle jammer is oor die slegte dinge wat die Here met hom laat gebeur het. Hulle wou hê dat dit weer goed moet gaan met Job, en elkeen het ’n *kesita en ’n goue ring vir hom gegee. 12Die Here het dit toe met Job beter laat gaan as voorheen. Job het 14 000 skape en bokke, 6 000 kamele, 2 000 beeste en 1 000 donkies gekry. 13Hy het ook weer sewe seuns en drie dogters gekry. 14Hy het die oudste dogter Jemima genoem, die tweede dogter Kesia en die derde dogter Keren-Happuk. 15Nie een van die vroue in die land was so mooi soos Job se dogters nie. Hulle pa het vir hulle ook grond gegee, soos vir hulle broers.

Job sterf

16Job het toe nog 140 jaar gelewe. Hy het sy *nageslag gesien tot in die vierde *geslag. 17Job was ’n ou man toe hy gesterf het.

Bybel vir almal

© 2007 Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

More Info | Version Index