Search form

Joël 2

Die dag van die Here kom nou

1Julle moet die *ramshoring

blaas en hard skree

op my *gewyde berg Sion.

Almal wat in die land woon,

moet bewe,

want die *dag van die Here

kom nou, die dag is naby.

2Dit sal daardie dag

baie donker wees,

die wolke sal swart wees.

Die sprinkane

sal soos baie en sterk soldate

oral op die berge wees

en hulle sal alles donker maak.

Soos die lig in die oggend

oor die berge kom,

so sal die sprinkane

oral op die berge wees.

Daar was nog nooit

so baie sprinkane nie

en daar sal nooit weer

so baie wees nie.

3Waar die voorste sprinkane vreet,

lyk dit of ’n vuur alles afbrand,

en wanneer die agterste sprinkane

weggaan, dan is die veld so kaal

soos wanneer dit afgebrand het.

Voordat die sprinkane kom,

lyk die veld soos ’n baie mooi tuin,

en wanneer hulle weggaan,

dan lyk die veld soos ’n woestyn.

Niks kan daar lewe nie.

Daar bly niks oor nie.

4Die sprinkane lyk soos perde,

hulle hardloop soos vinnige perde.

5Hulle raas soos wanneer

*oorlogkarre oor die berge jaag,

hulle raas soos wanneer *kaf

in ’n vuur brand,

soos wanneer baie soldate

aankom om oorlog te maak.

6Al die volke bewe

wanneer die sprinkane kom,

almal skrik,

en hulle gesigte word bleek.

7Die sprinkane hardloop

soos soldate wat kom oorlog maak,

hulle klim bo-oor die stad se mure.

Elkeen gaan reguit vorentoe,

hy draai nie links of regs nie.

8Hulle stamp nie teen mekaar nie,

elkeen loop op sy eie pad.

Die mense gooi baie sprinkane

met klippe dood,

maar die ander sprinkane

staan nie stil nie.

9Hulle hardloop in die stad in,

hulle hardloop oor die mure,

hulle klim teen die huise op,

hulle klim soos diewe

deur die vensters.

Dit is die Here self wat die sprinkane bring

10Wanneer die sprinkane kom,

dan bewe die aarde

en skud die hemel.

Dan word die son

en die maan donker,

en die sterre skyn nie meer nie.

11Dit is die Here self

wat die sprinkane bring.

Die sprinkane is sy soldate,

en Hy roep hulle om te kom.

Hulle is baie soldate

en hulle is sterk,

en hulle almal luister na Hom.

Ja, die *dag van die Here

is ’n vreeslike dag!

Dit is ’n verskriklike dag,

niemand sal lewe

wanneer daardie dag verby is nie.

12Maar die Here sê daar is nog tyd.

Hy sê:

“Julle moet terugkom na My toe.

Julle moet My altyd dien,

julle moet net vir My dien.”

Skeur julle harte

Julle moet *vas en huil en treur.

13Moenie net vir mense wys

julle is jammer nie,

wys dit vir die Here.

Moenie net julle *klere

skeur nie, skeur julle harte.

Julle moet terugkom

na julle God die Here toe,

want Hy is *genadig en goed

vir mense wat swaarkry.

Hy is geduldig en vol liefde.

Hy vergewe mense se sonde maklik.

14Miskien sal Hy

julle sonde vergewe

en julle weer *seën.

Dan sal daar weer *koring-offers

en *drank-offers wees

vir julle God die Here.

15Julle moet die *ramshoring

blaas op Sionsberg.

Julle moet ’n dag

aan die Here *wy,

en almal moet op daardie dag vas.

Julle moet al die mense roep

om bymekaar te kom.

16Julle moet

die mense bymekaarmaak

en die gemeente wy,

julle moet

al die mense bymekaarmaak,

die mense wat oud is, die kinders

en ook die babatjies

wat nog aan hulle ma’s drink.

Die bruidegom en die bruid

moet ook uitkom

uit hulle slaapkamer.

17Die *priesters moet dan

tussen die *tempel

en die *altaar staan

en hulle moet huil.

Die priesters, die mense

wat vir die Here werk,

moet dan bid en sê:

“Here, U moet asseblief jammer wees

vir u volk,

ons behoort aan U.

Die ander volke spot

en lag vir ons.

U moet hulle stop.

Hulle sê:

‘Waar is daardie mense se God?

Hoekom help Hy hulle nie?’ ”

Ek sal julle help

18Die Here is baie lief vir sy land.

Hy was jammer vir sy volk.

19Die Here het vir sy volk gesê:

“Ek stuur vir julle

al die koring en wyn

en olyf-olie wat julle nodig het.

Ek sal julle help.

Die ander volke sal julle

nie weer spot nie.

20Die sprinkane het julle aangeval

soos julle vyande

wat altyd van die noorde kom.

Maar Ek sal die sprinkane wegvat,

ver weg van julle.

Ek sal hulle wegjaag

na ’n droë land.

Niks kan daar lewe nie.

Die sprinkane wat voor is,

sal in die Dooie See val,

en die sprinkane wat agter is,

sal in die Middellandse See val.

Hulle sal vrek en stink.”

Julle moet bly wees oor julle God

Die Here sal

’n *wonderwerk doen.

21Die mense van die land

moenie bang wees nie,

hulle moet bly wees en juig,

want die Here sal

’n wonderwerk doen.

22Die diere moenie bang wees nie,

want die veld waar die diere wei,

sal groen word.

Die bome sal vrugte kry,

daar sal baie vye

en druiwe wees.

23En julle, mense van Jerusalem,

julle moet juig,

julle moet bly wees

oor julle God die Here,

want Hy gee vir julle reën

op die regte tyd,

Hy gee reën vroeg in die jaar

en ook laat in die jaar,

soos Hy voorheen gedoen het.

24Die *dorsvloere

sal vol koring wees,

daar sal baie wyn en olyf-olie

in die *parskuipe wees.

25Die Here sê:

“Ek het vier maal sprinkane

na julle toe gestuur,

die sprinkane was my soldate

en hulle was baie.

Maar nou sal dit

weer goed gaan met julle.

26Julle sal baie kos hê,

meer as wat julle kan eet.

Julle sal die Naam

van julle God die Here prys.

Ek sal vir julle wonderwerke doen,

en die ander volke sal my volk

nooit weer spot nie.

27Julle sal weet

dat Ek by die Israeliete is,

Ek is julle God die Here,

daar is nie ’n ander God nie.

Die ander volke sal nooit weer

my volk spot nie.”

Ek sal my Gees vir die mense gee

28Die Here sê:

“Wanneer dit alles gebeur het,

dan sal Ek my *Gees

gee vir al die mense.

Julle seuns en julle dogters

sal *profete wees.

Die ou mense en die jong mense

sal droom

en sien wat later sal gebeur.

29Ek sal in daardie tyd my Gees

ook vir *slawe en *slavinne gee.

30Ek sal vir die mense

*tekens wys.

Daar sal bloed op die aarde wees,

en vuur en rook in die lug.

31Die son sal donker word,

en die maan sal rooi word.

Dan sal die *dag van die Here

kom,

die groot en verskriklike dag.

32Dan sal almal vry word

wat die Here aanbid.

Almal wat nog lewe,

sal vry word in Jerusalem,

op Sionsberg.”

So het die Here gesê vir die mense wat Hy geroep het.

Bybel vir almal

© 2007 Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

More Info | Version Index