Search form

Johannes 11

Lasarus sterf

1Lasarus was siek. Hy het in Betanië gewoon. Betanië was ’n dorpie waar Lasarus se susters Maria en Marta ook gewoon het. 2Dit was Maria wat lekkerruik-olie op die Here se voete uitgegooi het en toe sy voete met haar hare afgedroog het. Haar broer Lasarus was siek. 3Die twee susters het iemand gestuur om vir Jesus te sê dat Lasarus siek is, Lasarus vir wie Jesus lief was. 4Toe Jesus hoor dat Lasarus siek is, het Hy gesê: “Hierdie siekte sal nie vir Lasarus doodmaak nie. God sal sy siekte gebruik om te wys dat Hy God is. Dan sal die mense kan sien dat Ek, die Seun van God, ook God is.”

5Jesus was lief vir Marta en haar suster en vir Lasarus. 6Jesus het gehoor dat Lasarus siek is, maar Hy het nog twee dae op die plek gebly waar Hy was. 7Toe het Jesus vir sy *dissipels gesê: “Kom ons gaan weer na Judea.”

8Sy dissipels het gesê: “*Rabbi, nie lank gelede nie wou die Jode U daar doodgooi met klippe. Hoekom wil U nou weer daarnatoe gaan?”

9Jesus het gesê: “’n Dag het twaalf ure. Wanneer ’n mens in die dag loop, dan val hy nie, want hy sien die lig van die son, die lig van hierdie wêreld. 10Maar wanneer iemand in die nag loop, dan val hy, want daar is nie lig nie.”

11Toe sê Jesus: “Ons vriend Lasarus slaap, maar Ek gaan om hom wakker te maak.”

12Die dissipels sê toe vir Hom: “Here, dit is goed dat hy slaap. Dan sal hy gesond word.”

13Toe Jesus gesê het Lasarus slaap, het dit beteken Lasarus is dood. Die dissipels het gedink Jesus praat van slaap soos ’n mens in die nag slaap. 14Jesus het toe reguit vir hulle gesê: “Lasarus is dood. 15Ek is bly Ek was nie daar toe Lasarus gesterf het nie. Dit is goed vir julle, want wat Ek sal doen, sal julle help om te glo. Kom ons gaan nou na hom toe.”

16Tomas, sy ander naam was “Tweeling,” het vir die ander dissipels gesê: “Kom ons gaan saam met Jesus, sodat ons saam met Hom kan sterf.”

Jesus kan mense weer laat lewe

17Toe Jesus in Betanië aankom, het Hy gehoor dat Lasarus vier dae in die *graf is. 18Betanië was naby Jerusalem, omtrent *15 stadioi van Jerusalem. 19Baie Jode het na Marta en Maria toe gekom om hulle te troos omdat hulle broer Lasarus dood is. 20Toe Marta hoor dat Jesus kom, gaan sy na Hom toe om Hom te verwelkom. Maria het in die huis bly sit. 21Marta het vir Jesus gesê: “Here, as U hier was, dan het my broer nie gesterf nie, 22maar ek weet dat God ook nou vir U alles sal doen wat U vir Hom vra.”

23Jesus het vir haar gesê: “Jou broer sal weer lewe.”

24Marta sê toe vir Jesus: “Ek weet hy sal weer lewe op die *laaste dag wanneer God al die mense wat dood is, weer sal laat lewe.”

25Jesus het vir haar gesê: “Ek laat mense lewe, Ek laat hulle vir altyd lewe. Mense wat in My glo en sterf, sal lewe. 26Almal wat lewe en wat in My glo, sal nie dood bly nie. Glo jy wat Ek vir jou sê?”

27Marta het vir Hom gesê: “Ja, Here, ek glo U is *die Christus, die Seun van God. Ek glo U is die Een, God het U na die wêreld gestuur.”

Jesus huil

28Nadat Marta dit gesê het, het sy teruggegaan huis toe. Sy het haar suster Maria geroep en saggies vir haar gesê: “Die *Rabbi is hier. Hy roep jou.”

29Toe Maria dit hoor, het sy vinnig opgestaan en na Jesus toe gegaan. 30Jesus het nog nie in die stad ingegaan nie. Hy was nog daar waar Marta met Hom gepraat het. 31Daar was Jode saam met Maria in die huis. Hulle het gekom om haar te troos. Hulle het gesien Maria staan vinnig op en gaan buitetoe. Hulle het gedink sy gaan na Lasarus se *graf om daar te gaan huil. Daarom het hulle saam met haar gegaan. 32Maria het by die plek gekom waar Jesus gestaan het en sy het voor Hom gekniel. Sy het vir Hom gesê: “Here, as U hier was toe my broer siek was, dan het my broer nie gesterf nie.”

33Jesus het gesien Maria huil. Hy het gesien die Jode wat saam met haar gekom het, huil ook. Toe was Jesus baie hartseer en ontsteld. 34Hy het gevra: “Waar het julle vir Lasarus begrawe?”

Hulle het vir Hom gesê: “Here, kom kyk, ons sal vir U gaan wys.”

35Jesus het gehuil. 36Die Jode het gesê: “Kyk, Jesus huil, hy was baie lief vir Lasarus.”

37Party Jode het gesê: “Jesus het die blinde man laat sien. Hoekom het hy vir Lasarus laat sterf?”

Jesus laat Lasarus weer lewe

38Toe Jesus by die *graf kom, het Hy weer baie hartseer geword. Die graf was ’n grot en daar was ’n klip voor die ingang. 39Jesus het gesê hulle moet die klip wegrol. Marta, die suster van Lasarus, het vir Jesus gesê: “Nee, Here, ons kan dit nie doen nie. Lasarus is vier dae in die graf en dit sal sleg ruik.”

40Jesus het vir haar gesê: “Ek het vir jou gesê jy moet glo, dan sal jy sien God sal wys dat Hy God is.”

41Die Jode het die klip weggerol. Jesus het na die hemel gekyk en gesê: “Vader, dankie dat U my gebed hoor. 42Ek sê dit sodat die mense wat hier rondom My staan, kan glo dat U My na die wêreld gestuur het. Ek weet U luister altyd na my gebed.”

43Toe Jesus klaar gebid het, het Hy hard geskree en gesê: “Lasarus, kom uit die graf!”

44Lasarus, die man wat gesterf het, het uit die graf gekom. Die *grafdoeke was nog om sy voete en hande, en daar was ’n kopdoek oor sy gesig. Jesus het vir hulle gesê: “Haal die grafdoeke van Lasarus af sodat hy huis toe kan gaan.”

Die Joodse leiers besluit om Jesus dood te maak

45Baie Jode wat na Maria toe gekom het, het gesien hoe Jesus vir Lasarus weer laat lewe het, en hulle het in Jesus geglo. 46Maar party Jode het na die *Fariseërs toe gegaan en het vir hulle vertel wat Jesus gedoen het. 47Die *priesterleiers en die Fariseërs het vergadering gehou. Hulle het gesê: “Jesus doen so baie *wondertekens, ons weet nie wat ons moet doen nie. 48As ons niks aan Jesus doen nie, dan sal al die mense in hom glo. Dan sal die Romeine ons *tempel afbreek en ons volk *verwoes.”

49Kajafas was een van die mense wat by die vergadering was. Hy was daardie jaar die *hoëpriester. Hy het vir hulle gesê: “Julle weet niks, 50julle verstaan nie dat dit beter is as een mens sterf en nie die hele volk nie. Dan sal die hele volk nie *verlore gaan nie.”

51Kajafas se woorde het nie van homself gekom nie. Hy was daardie jaar hoëpriester, daarom het God hom laat sê wat sal gebeur. Kajafas het gesê Jesus sal sterf sodat die volk kan lewe. 52Maar Jesus het nie net gesterf sodat die volk kan lewe nie, Hy het ook gesterf om die kinders van God bymekaar te bring, God se kinders wat in baie lande van die wêreld woon. 53Van toe af het die Joodse leiers planne gemaak om Jesus dood te maak. 54In die provinsie Judea het die Jode almal geweet waar Jesus is. Daarom het Hy nie daar gebly nie, Hy het weggegaan na die stad Efraim. Efraim was in ’n deel van die land naby die woestyn. Hy het daar gaan bly saam met sy *dissipels.

55Dit was tyd vir die Joodse *Paasfees. Baie mense het na Jerusalem gegaan. Hulle het gegaan voor die Paasfees begin het, want hulle wou hulleself eers *reinig. 56Toe het die mense begin om vir Jesus te soek. Hulle het vir mekaar in die tempel gevra: “Wat dink julle? Sal Jesus na die Paasfees kom, of nie?”

57Die priesterleiers en die Fariseërs het vir al die mense gesê: “As julle weet waar Jesus is, dan moet julle vir ons sê. Ons wil hom vang.”

Bybel vir almal

© 2007 Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

More Info | Version Index