Search form

Rigters 5

Die lied van Debora en Barak

1Daardie dag het Debora en Barak seun van Abinoam hierdie lied gesing:

2“Manne in die land Israel

het gereedgemaak

vir die oorlog.

Niemand het gesê dat hulle

moet kom nie,

hulle het self gekom.

Prys die Here.

3Konings en almal

wat belangrik is,

julle moet luister.

Ek wil vir die Here sing,

ek wil musiek maak vir die Here,

die God van Israel.

4Here, die aarde het geskud,

en daar het water gedrup

uit die wolke in die lug

toe U uit die land Seïr gekom het,

toe U gekom het

uit die veld van Edom.

5Ja, die berge het gebewe

voor die Here

wat van Sinai-berg kom,

die berge het gebewe

voor die God van Israel.

6“In die tyd toe Samgar

seun van Anat gelewe het,

in die tyd van Jael,

was dit te gevaarlik

om op die paaie te loop,

mense moes deur die veld loop.

7Niemand in die land Israel

kon buite die stede woon nie

totdat ek, Debora, gekom het

om ’n ma te wees vir Israel.

8Die volk het ander *gode gekies,

en die oorlog het begin in die stede.

Maar nie een van Israel

se duisende soldate

het ’n *skild en ’n spies gevat

om te veg nie.

9Ek is bly oor die leiers van Israel

en die mense wat self

besluit het om te kom.

Prys die Here!

10Julle moet hard praat

en vir die mense daarvan vertel,

elkeen van julle

wat op ’n mooi saal sit

op ’n bruin donkie,

en julle wat op die paaie loop.

11Die mense wat water skep

vir die diere,

praat daaroor dat die Here

die vyande oorwin het

en dat die mense buite die stede

nou weer kan lewe.

Die volk van die Here

het na die *poorte gekom

12en gesê: ‘Debora,

jy moet wakker word,

jy moet wakker word,

wakker word en sing!

Barak, seun van Abinoam,

jy moet gereedmaak,

jy moet die vyande kom vang.’

13“Toe het die mense van my volk,

die mense wat nog gelewe het,

saam met hulle leiers gekom.

Die volk van die Here

het na my toe gekom

en hulle was almal

dapper soldate.

14Uit *Efraim het mense afgekom

na die vallei,

en saam met hulle was die mense

van Benjamin.

Leiers het gekom uit Makir

en uit Sebulon.

15Daar was belangrike mense

van die *stam Issaskar

by Debora,

ja, hulle was saam met Barak

in die vallei.

Maar die Ruben-mense

het net gesit en dink

by die plekke waar hulle

vir hulle skape water gee.

16Hoekom het julle daar

by die skaapkrale gebly

en aangehou luister na die *fluite

van die skaapwagters?

Ja, die Ruben-mense het net

gesit en dink.

17Die mense van Gilead het

anderkant die Jordaan-rivier gebly

en die mense van Dan,

hoekom het hulle by die skepe

van ander mense gebly?

Die Aser-mense het ook daar

langs die see bly sit

en nie weggegaan

van die hawe nie.

18Maar die mense van Sebulon

en Naftali was nie bang nie.

Hulle het kom *wagstaan

op die berge van die land.

19Konings het kom oorlog maak,

die konings van Kanaän

het oorlog gemaak in Taänak

by die Megiddo-water,

maar hulle het nie die Israeliete

oorwin en hulle silwer gevat nie.

20Die sterre het van bo in die lug

oorlog gemaak,

hulle het op hulle pad gebly

en oorlog gemaak teen Sisera.

21Die Kison-rivier het Sisera

se mense weggespoel,

die Kison-rivier wat baie oud is.

Maar ek kon verder gaan,

ek was sterk.

22Die perdepote het geraas

op die grond,

Sisera se soldate het gevlug

op hulle perde.

23“Die *Engel van die Here

het gesê:

‘Julle moet die stad Meros

*vervloek,

julle moet sy mense vervloek

en nie jammer wees

vir hulle nie.

Want hulle het nie gekom

met hulle soldate

om die Here te help nie.’

24Maar met Jael sal dit beter gaan

as met al die ander vroue,

Jael vrou van Geber die Keniet,

dit sal met haar beter gaan

as met die ander vroue

in die tente.

25Sisera het water gevra,

maar sy het vir hom melk gegee,

sy het dikmelk gebring

in ’n pragtige bak.

26Sy het ’n tentpen gevat

met die een hand en met

die ander hand ’n hamer,

en sy het vir Sisera doodgemaak.

Sy het die pen deur sy kop

geslaan tot in die grond.

27Hy het tussen haar voete

geval en daar gelê,

hy het geval en daar dood gelê.

28“Sisera se ma

het by die venster uitgekyk,

sy het deur die venster

se tralies gekyk,

sy het gehuil en gevra:

‘Hoekom kom sy *oorlogkar nie?

Hoekom hoor ons hom

nie kom nie?’

29Die slimste van die vroue

wat haar help,

het geantwoord.

Sy en Sisera se ma

het saam gesê:

30‘Ek dink hulle deel die goed

uit wat hulle gevat het:

Elke man kry een of twee meisies,

Sisera kry mooi bont klere,

en óns kry nekdoeke

met baie kleure.’

31“Here, ek bid dat dit met al

u vyande sal gaan

soos met Sisera,

en dat almal wat lief is vir U,

sal wees soos die son

wat helder skyn.”

Daar was 40 jaar lank vrede in die land.

Bybel vir almal

© 2007 Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

More Info | Version Index