Search form

Levitikus 16

Die hoëpriester moet elke jaar versoening doen vir die Israeliete

1Die Here het met Moses gepraat. Dit was nadat die twee seuns van Aäron gesterf het toe hulle te naby die Here gekom het. 2Die Here het vir Moses gesê: “Jy moet vir jou broer Aäron sê hy mag nie sommer enige tyd kom in die *gewyde kamer agter die *gordyn nie. Die *kis van die Here is daar en die deksel is op die kis. Hy sal sterf as hy dit doen, want Ek *verskyn in ’n wolk bokant die deksel. 3Aäron mag net in die gewyde kamer kom wanneer hy ’n jong bul bring om ’n *sonde-offer te wees en ook ’n skaap-ram om ’n *brand-offer te wees. 4Hy moet die *gewyde rok aantrek en hy moet ’n linne-broek dra. Hy moet die linne-belt vasmaak en die *tulband op sy kop sit, dit is die *gewyde klere. Aäron moet homself bad en hy moet daardie klere aantrek. 5Hy moet twee bok-ramme neem van die *volksvergadering van die Israeliete, dit is om sonde-offers te wees en hy moet een skaap-ram neem om ’n brand-offer te wees. 6Aäron moet dan die bul *offer, dit is ’n sonde-offer vir sy sondes, en hy moet *versoening doen vir homself en vir sy huisgesin. 7Daarna moet hy die twee bokke neem en hy moet hulle voor die Here laat staan by die ingang van die tent waar die Here aan die Israeliete verskyn. 8Dan moet Aäron lootjies trek oor die bokke, een bok is vir die Here en een bok is vir *Asasel. 9Aäron moet dan die Here se bok nader bring, en hy moet dit offer om ’n sonde-offer te wees. 10Hy moet die bok vir Asasel lewendig voor die Here laat staan sodat hy op die bok versoening kan doen. Dan moet hy die bok vir Asasel in die woestyn stuur. 11Aäron moet dan die bul nader bring wat ’n sonde-offer vir homself is en hy moet versoening doen vir homself en vir sy huisgesin. Hy moet die bul slag wat ’n sonde-offer vir homself is. 12Hy moet ’n pan vol vuurkole neem van die *altaar voor die Here, en hy moet ’n handvol fyn *wierook neem wat lekker ruik. Hy moet dit na agter die *gordyn neem. 13Daar moet hy die wierook op die vuurkole sit sodat die wierook ’n rookwolk maak. Die rook sal die deksel toemaak wat op die *kis is waarin die tien *gebooie is. As die wolk nie die deksel toemaak nie, dan sal Aäron sterf. 14Hy moet dan van die bul se bloed neem en hy moet dit met sy vinger spat teen die voorkant van die deksel. Hy moet sewe maal van die bloed teen die deksel spat. 15Daarna moet Aäron die bok slag wat ’n sonde-offer vir die volk is. Hy moet die bloed van die bok neem na agter die gordyn, en hy moet dieselfde doen met die bok se bloed soos hy gedoen het met die bul se bloed. Hy moet die bloed spat teen die voorkant van die deksel. 16So moet Aäron versoening doen in die gewyde kamer, want die Israeliete is *onrein en hulle het verkeerd gedoen. Hy moet versoening doen vir al hulle sondes, en hy moet dit ook doen vir die tent waar die Here aan die Israeliete verskyn, want dit is die tent wat by hulle bly, by hulle wat onrein is. 17In die tyd wanneer Aäron inkom om versoening te doen in die gewyde kamer en totdat hy weer uitgaan, mag daar niemand anders wees in die tent waar die Here aan die Israeliete verskyn nie. Aäron moet versoening doen vir homself en vir sy huisgesin en vir die hele volk Israel. 18Daarna moet hy uitgaan na die altaar wat voor die Here is en hy moet daarop versoening doen. Hy moet van die bul en die bok se bloed neem en hy moet dit smeer aan die *horings van die altaar. 19Hy moet sewe maal van die bloed teen die altaar spat. So moet hy die altaar *reinig en so moet hy die altaar *wy. 20Wanneer hy klaar versoening gedoen het vir die gewyde kamer en vir die tent en die altaar, dan moet hy die bok wat nog lewe, nader bring. 21Hy moet altwee sy hande op die bok se kop sit en hy moet daarop alles *bely wat die Israeliete verkeerd gedoen het, al hulle sondes. So moet hy die sondes op die bok se kop sit en dan moet hy ’n persoon stuur wat die bok na die woestyn moet neem. 22Die bok moet al die sondes van die volk wegdra na die woestyn, en die persoon moet die bok in die woestyn los. 23Daarna moet Aäron kom na die tent waar die Here aan die Israeliete verskyn. Hy moet die linne-klere uittrek wat hy aangetrek het toe hy in die gewyde kamer ingegaan het en hy moet die klere daar neersit. 24Hy moet homself bad in ’n *gewyde plek en hy moet ander klere aantrek. Dan moet hy uitkom en hy moet sy brand-offer offer en ook die brand-offer van die volk. So doen hy versoening vir homself en vir die volk. 25Hy moet ook die vet van die sonde-offer verbrand op die altaar. 26Die persoon wat die bok weggeneem het na Asasel toe, moet sy klere was en hy moet homself bad. Daarna mag hy terugkom in die kamp. 27Aäron het die bloed van die bul en van die bok wat sonde-offers is, gebruik om versoening te doen in die gewyde kamer. Iemand moet dan die bul en die bok uit die kamp neem en hy moet hulle verbrand, ook die velle en die vleis en die pensmis. 28Die persoon wat dit doen, moet sy klere was en hy moet homself bad, daarna mag hy terugkom in die kamp. 29Julle moet altyd dit doen: Julle moenie eet of werk op die tiende dag van die sewende maand nie, die Israeliete moenie werk nie en ook nie die *vreemdelinge wat by julle woon nie. 30Hoekom? Want op hierdie dag moet die *hoëpriester vir julle versoening doen en so moet hy julle reinig van julle sonde, sodat julle *rein kan wees voor die Here. 31Hierdie dag moet vir julle ’n spesiale *Sabbatdag wees, en julle mag dan nie eet nie. Dit moet altyd so wees. 32Die *priester wat *gesalf is om hoëpriester te wees ná sy pa, moet sy linne-klere aantrek, die gewyde klere. 33Hy moet versoening doen vir die *tempel, vir die gewyde kamer, vir die tent waar die Here aan die Israeliete verskyn, vir die altaar, vir die priesters en vir die hele volk wat daar bymekaar is. 34Dit moet elke jaar gebeur. Die hoëpriester moet versoening doen vir die Israeliete, sodat die Here al hulle sondes sal vergewe.”

Aäron het gedoen soos die Here vir Moses gesê het.

Bybel vir almal

© 2007 Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

More Info | Version Index