Search form

Levitikus 4

Sonde-offers

1Die Here het vir Moses gesê: 2“Jy moet vir die Israeliete sê: Wanneer iemand sonde doen teen een van die *gebooie van die Here, wanneer hy iets doen wat hy nie mag doen nie, maar hy weet dit nie, dan moet julle só doen:

3“Wanneer die *gesalfde priester sonde gedoen het en hy het die volk *skuldig laat word, dan moet hy ’n gesonde bul vir die Here gee. Dit is ’n *sonde-offer. 4Hy moet die bul bring na die ingang van die tent waar die Here aan die Israeliete *verskyn. Hy moet sy hand op die kop van die bul sit en hy moet die bul daar voor die Here slag. 5Dan moet die gesalfde priester van die bloed van die bul neem en hy moet dit bring na die tent waar die Here aan die Israeliete verskyn. 6Dan moet hy sy vinger in die bloed steek en hy moet die bloed sewe maal voor die *gordyn van die *gewyde plek spat. 7Daarna moet hy ’n bietjie van die bloed smeer aan die *horings van die *wierook-altaar, daar voor die Here in die tent, en dan moet hy al die bloed wat oorbly, uitgooi teen die onderkant van die *brandoffer-altaar voor die tent. 8Dan moet hy al die vet van die sonde-offerbul uithaal. Dit is die *netvet, die vet aan die *binnegoed, 9die twee niere saam met die niervet aan die *kruis, en die punt van die lewer wat hy saam met die niere uithaal. 10Hy moet dit doen soos hy gedoen het met die dier vir die *ete-offer, en hy moet dit op die brandoffer-altaar verbrand. 11Maar hy moet die bul se vel, en ook al sy vleis, sy kop en pote, sy binnegoed en sy pensmis, 12die hele bul, buite die kamp neem na ’n *rein plek, die *ashoop. Daar moet hy dit verbrand op ’n houtvuur.

13“Miskien het die hele volk Israel sonde gedoen, maar hulle weet dit nie, hulle het iets gedoen teen een van die gebooie van die Here, iets wat ’n mens nie mag doen nie, en hulle het skuldig geword. 14Wanneer hulle dan uitvind dat hulle die sonde gedoen het, dan moet die *volksvergadering ’n bul gee om ’n sonde-offer te wees. Hulle moet die bul bring voor die tent waar die Here aan die Israeliete verskyn. 15Die leiers van die vergadering moet hulle hande daar voor die Here op die kop van die bul sit, en hulle moet die bul slag. 16Die gesalfde priester moet ’n bietjie van die bul se bloed in die tent bring, die tent waar die Here aan die Israeliete verskyn. 17Hy moet sy vinger in die bloed steek en hy moet dit sewe maal voor die gordyn spat, daar voor die Here. 18Dan moet hy van die bloed aan die horings van die *altaar smeer, daar voor die Here in die tent. En hy moet al die bloed wat oorbly, uitgooi teen die onderkant van die altaar wat voor die tent is. 19Dan moet hy al die vet uithaal wat in die bul is en hy moet dit op die altaar verbrand. 20Hy moet met hierdie bul doen soos met die ander bul. So moet hy *versoening doen vir die mense in die vergadering, sodat die Here hulle sal vergewe. 21Hy moet die bul uit die kamp neem en hy moet dit verbrand, soos die ander bul. Dit is die sonde-offer van die volksvergadering.

22“Miskien is dit ’n leier wat sonde doen, wanneer hy iets doen teen een van die gebooie van sy God die Here, maar hy weet dit nie, en hy word skuldig. 23Wanneer hy uitvind dat hy die sonde gedoen het, dan moet hy ’n gesonde bok-ram gee om ’n *offer te wees. 24Hy moet sy hand op die bok se kop sit en hy moet die bok slag op dieselfde plek waar hulle die brandoffer-dier voor die Here slag. Dit is ’n sonde-offer. 25Die *priester moet dan van die sonde-offerbok se bloed op sy vinger neem en hy moet dit aan die horings van die brandoffer-altaar smeer. Hy moet die bloed wat oorbly, uitgooi teen die onderkant van die brandoffer-altaar. 26Dan moet hy al die vet van die bok op die altaar verbrand, soos die vet van die ete-offer. Die priester doen so versoening vir die sonde van die leier, en die Here sal hom vergewe.

27“Miskien doen ’n gewone mens sonde, maar hy weet dit nie. Hy doen iets teen een van die gebooie van die Here en hy word *skuldig. 28Wanneer hy uitvind dat hy die sonde gedoen het, dan moet hy ’n gesonde bok-ooi gee om ’n offer te wees vir die sonde wat hy gedoen het. 29Hy moet sy hand op die ooi se kop sit en hy moet die ooi slag op die plek waar hulle die brandoffer-diere slag. 30Die priester moet dan van die ooi se bloed op sy vinger neem en hy moet dit aan die horings van die brandoffer-altaar smeer. Hy moet al die bloed wat oorbly, uitgooi teen die onderkant van die altaar. 31Dan moet hy al die vet uithaal wat in die ooi is, soos hy die vet van die dier uithaal wat die ete-offer moet wees, en hy moet dit op die altaar verbrand. Dit ruik lekker vir die Here. Die priester doen so versoening vir die persoon, en die Here sal hom vergewe. 32Wanneer die persoon ’n skaap gee om ’n sonde-offer te wees, dan moet hy ’n gesonde skaap-ooi gee. 33Hy moet sy hand op die ooi se kop sit en hy moet haar slag op dieselfde plek waar hulle die brandoffer-dier slag. 34Die priester moet van die ooi se bloed op sy vinger neem en hy moet dit aan die horings van die brandoffer-altaar smeer. Hy moet die bloed wat oorbly, uitgooi teen die onderkant van die altaar. 35Hy moet al die vet uithaal, soos hy die vet van die skaap vir die ete-offer uithaal, en hy moet dit op die altaar verbrand, saam met die *vuur-offers vir die Here. Die priester doen so versoening vir die sonde wat die persoon gedoen het, en die Here sal hom vergewe.”

Bybel vir almal

© 2007 Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

More Info | Version Index