Search form

Lukas 18

Die gelykenis van die weduwee en die regter

1Jesus het toe vir die *dissipels ’n *gelykenis vertel. Hy wou hê hulle moet verstaan dat ’n mens moet aanhou bid en nie moedeloos moet word nie. 2Hy het gesê: “In ’n stad was daar ’n *regter wat nie bang was vir God nie. Mense was ook nie vir hom belangrik nie. 3In dieselfde stad was daar ’n weduwee. Sy het na die regter toe gegaan en vir hom gesê: ‘Daar is iemand wat nie reg doen aan my nie. Jy moet my asseblief help.’ 4Die regter wou haar nooit help nie, maar ná ’n lang tyd het hy gedink: Ek is nie bang vir God nie en mense is nie vir my belangrik nie. 5Maar ek sal die weduwee help, want sy is lastig en sy sal my nog baie moeg maak as sy so aanhou vra dat ek haar moet help.”

6Toe sê die Here: “Het julle gehoor wat sê daardie slegte regter? Hy het gesê hy sal die weduwee help, 7maar God sal sy mense help, dit is seker. Hy het hulle gekies en hulle roep elke dag en nag na Hom. Dink julle Hy sal lank wag om hulle te help? 8Nee, Ek sê vir julle: Hy sal hulle dadelik help. Julle moet aanhou bid, sodat, wanneer die *Seun van die mens kom, Hy mense op die aarde sal kry wat glo.”

Die gelykenis van die Fariseër en die tollenaar

9Daar was party mense wat gedink het alles wat hulle doen, is genoeg om hulle *regverdig te maak. Hulle het ook gedink net húlle is belangrik. Maar Jesus het toe hierdie *gelykenis vir daardie mense vertel. Hy het gesê: 10“Twee mans het na die *tempel gegaan om te bid. Die een man was ’n *Fariseër en die ander man was ’n *tollenaar. 11Die Fariseër het gaan staan en hy het só gebid: ‘My God, baie dankie dat ek nie soos die ander mense is nie. Hulle steel, hulle lewe nie soos U wil hê nie, en hulle pleeg *egbreuk. En dankie dat ek nie soos hierdie tollenaar is nie. 12Ek *vas twee maal in ’n week, en ek gee *tiendes van alles wat ek kry.’

13“Maar die tollenaar het ver weg gaan staan. Hy wou nie opkyk na die hemel nie, want hy het gedink hy is nie goed genoeg nie. Hy het homself *op die bors geslaan en gesê: ‘My God, ek is ’n sondaar. U moet asseblief jammer wees vir my en U moet my help.’ ”

14Daarna het Jesus gesê: “Ek sê vir julle, toe hierdie tollenaar weggaan van die tempel, was God tevrede met hom maar nie met die Fariseër nie. Want God sal elkeen *verneder wat dink hy is belangrik, en God sal elkeen wat *nederig is, belangrik maak.”

Jesus seën kindertjies

(Ook Matt 19:13-15; Mark 10:13-16)

15Die mense het hulle kindertjies na Jesus toe gebring sodat Hy aan hulle kon raak. Toe die *dissipels dit sien, het hulle met die mense geraas. 16Maar Jesus het die kindertjies geroep en gesê: “Laat die kinders na My toe kom en moenie hulle keer nie, want God is Koning oor mense soos hulle. 17Ek sê vir julle, en dit is seker: As iemand nie soos ’n kindjie glo dat God sy Koning is nie, dan sal hy ook nie kan inkom waar God Koning is nie.”

Geld en rykdom

(Ook Matt 19:16-29; Mark 10:17-30)

18’n Leier van die Jode het vir Jesus gesê: “U is ’n goeie *leermeester. Sê vir my wat moet ek doen om die *ewige lewe te kry.”

19Maar Jesus het vir hom gesê: “Hoekom sê jy Ek is goed? Net God is goed, niemand anders nie. 20Jy weet wat God in sy *tien *gebooie gesê het: ‘*Jy mag nie *egbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie oor ander mense lieg nie, jy moet jou ouers respekteer.’ ”

21Die man het vir Jesus gesê: “Vandat ek klein was, het ek alles gedoen wat God se wette sê.”

22Toe Jesus dit hoor, het Hy vir hom gesê: “Jy moet nog een ding doen: Gaan verkoop alles wat jy het en deel die geld uit vir die arm mense. Dan sal jy ryk wees in die hemel. Kom dan hier en gaan saam met My.”

23Die man het baie hartseer geword toe hy hoor wat Jesus sê, want hy was baie ryk. 24Toe Jesus sien hoe hartseer die ryk man word, het Hy gesê: “Ryk mense sal nie maklik inkom waar God Koning is nie. 25’n Ryk man sal moeilik inkom waar God Koning is, ’n kameel sal makliker deur die oog van ’n naald kan gaan.”

26Die mense wat dit gehoor het, sê toe: “As dit so is, wie sal kan inkom waar God Koning is?”

27Jesus het lank na hulle gekyk en Hy het gesê: “Mense kan nie self daar inkom nie, net God kan hulle laat inkom. God kan alles doen wat Hy wil doen.”

28Petrus het vir Jesus gesê: “Kyk na ons, ons het ons mense en ons goed gelos en ons gaan saam met U.”

29Jesus het vir die *dissipels gesê: “Ek sê vir julle, en dit is seker: As iemand sy huis los of sy vrou of sy broers of sy ouers of sy kinders omdat hy gehoorsaam is aan God wat Koning is, 30dan sal hy baie meer terugkry. Hy sal baie terugkry nou, in hierdie tyd. Maar daar kom ’n nuwe tyd, en dan sal hy die ewige lewe kry.”

Jesus sê die derde maal Hy sal sterf en weer lewe

(Ook Matt 20:17-19; Mark 10:32-34)

31Jesus het met die twaalf *dissipels gepraat. Hy het vir hulle gesê: “Luister, ons gaan na Jerusalem, en alles wat die *profete oor die *Seun van die mens geskryf het, sal daar met My gebeur. 32Die Joodse leiers sal My vir die *heidene gee, en die heidene sal My spot en sleg van My praat en op My spoeg 33en My met ’n *sweep slaan en My doodmaak. Maar op die derde dag sal Ek weer lewe.”

34Die dissipels het niks verstaan wat Jesus gesê het nie. God het hulle nie laat verstaan wat hierdie woorde beteken nie. Hulle kon dit nie verstaan nie.

Die blinde man by Jerigo

(Ook Matt 9:27-31; 20:29-34; Mark 10:46-52)

35Toe Jesus naby die stad Jerigo kom, was daar ’n blinde man wat langs die pad gesit en bedel het. 36Die blinde man het gehoor toe baie mense daar verbygaan, en hy het gevra wat daar gebeur. 37Hulle het vir hom gesê dit is Jesus van Nasaret wat verbygaan. 38Toe begin die blinde man skree: “Jesus, *Seun van Dawid, U moet asseblief jammer wees vir my en U moet my help!”

39Die mense wat voor geloop het, het met hom geraas en gesê hy moet stilbly, maar hy het aangehou en nog harder geskree: “Seun van Dawid, U moet asseblief jammer wees vir my en U moet my help!”

40Jesus het gaan staan en Hy het gesê hulle moet die blinde man na Hom toe bring. Toe die man nader kom, vra Jesus vir hom: 41“Wat wil jy hê moet Ek vir jou doen?”

En die blinde man antwoord: “Meneer, ek wil sien!”

42Jesus het vir hom gesê: “Kyk, jy sien nou! Jy sien, want jy het geglo.”

43Die blinde man kon dadelik sien, en hy het Jesus gevolg terwyl hy God prys. Toe die mense dit sien, het almal God geprys oor wat Jesus gedoen het.

Bybel vir almal

© 2007 Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

More Info | Version Index