Search form

Markus 15

Pilatus sê die soldate moet vir Jesus kruisig

(Ook Matt 27:1-2,11-18,20-23,26; Luk 23:1,3,9-10,18-25; Joh 18:28,33,37,39-40; 19:16)

1Vroeg die volgende oggend het die *priesterleiers ’n vergadering van die hele *Joodse Raad gehou. Die familieleiers en die *skrifgeleerdes was ook daar. Hulle het Jesus met boeie vasgemaak en hulle het Hom weggevat en vir Pilatus gegee sodat hy vir Jesus kon straf. 2Pilatus het vir Jesus gevra: “Is jy die *koning van die Jode?”

Jesus antwoord hom toe: “Jy sê self Ek is.”

3Die priesterleiers het Jesus oor baie dinge beskuldig. 4Pilatus vra toe weer vir Jesus: “Hoekom sê jy niks? Hulle beskuldig jou oor so baie dinge!”

5Pilatus was verbaas, want Jesus het niks meer gesê nie. 6Pilatus het gewoonlik op die *Paasfees een *gevangene uit die tronk laat kom. Die mense het gekies watter gevangene dit moet wees. 7Een van die mense in die tronk was Barabbas. Hy was daar saam met ander mense. Hulle het mense *opstandig gemaak teen die regering en hulle het ’n man vermoor. 8’n Groot klomp mense het na Pilatus toe gegaan en hulle het vir hom gevra om weer iemand uit die tronk te laat kom, soos hy altyd gedoen het. 9Pilatus het vir hulle gevra: “Wil julle hê ek moet die koning van die Jode uit die tronk laat kom?”

10Pilatus het geweet die priesterleiers het Jesus na hom toe gebring omdat hulle jaloers was. 11Die priesterleiers het aangehou om vir die mense te sê hulle moet vra dat Pilatus vir Barabbas uit die tronk moet laat kom, nie vir Jesus nie. 12Toe vra Pilatus weer vir hulle: “Wat wil julle hê moet ek doen met die man wat julle die koning van die Jode noem?”

13Die mense het geskree: “*Kruisig hom!”

14Pilatus het aangehou om vir hulle te vra: “Wat het hy verkeerd gedoen?”

Maar die mense het baie hard geskree: “Kruisig hom!”

15Pilatus wou die klomp mense tevrede maak en daarom het hy vir Barabbas uit die tronk laat kom. Hy het vir Jesus met ’n *sweep laat slaan en hy het Hom vir die soldate gegee sodat hulle Hom kon kruisig.

Die soldate spot vir Jesus

(Ook Matt 27:27-31; Joh 19:2-3)

16Die soldate het Jesus gevat na ’n plek voor die Romeinse *goewerneur se huis. Hulle het al die ander soldate geroep om saam te gaan. 17Hulle het *pers klere om Jesus gehang. Hulle het ’n *kroon van doringtakke gevleg en hulle het dit op sy kop gesit. 18Die soldate het met Hom begin praat soos met ’n koning. Hulle het gesê: “Ons groet jou, *Koning van die Jode!”

19Hulle het aangehou om Jesus met ’n dik *riet op sy kop te slaan. Hulle het op Hom gespoeg en voor Hom gekniel soos hulle voor ’n koning kniel. 20Nadat hulle Jesus klaar gespot het, het hulle die pers klere uitgetrek en hulle het Jesus se eie klere vir Hom aangetrek.

Die soldate kruisig vir Jesus

(Ook Matt 27:31-44; Luk 23:26,33-35,38-39; Joh 19:17-19)

Die soldate het Jesus weggevat sodat hulle Hom kon *kruisig. 21’n Man het by hulle verbygeloop. Sy naam was Simon, hy was van die stad Sirene. Hy was Aleksander en Rufus se pa. Hy het van buite in die stad ingekom. Die soldate het vir Simon gesê hy moet Jesus se kruis dra. 22Hulle bring toe vir Jesus na die plek, Golgota. Golgota beteken “Plek van die kopbeen.” 23Hulle het probeer om vir Jesus wyn en *mirre te gee, maar Hy het dit nie gedrink nie. 24Die soldate het vir Jesus gekruisig, en elke soldaat het van Jesus se klere gevat.

*Hulle het lootjies getrek

om te besluit watter klere

elkeen moet kry.

25Dit was nege-uur die oggend toe hulle Jesus gekruisig het. 26Bo-aan die kruis het hulle op ’n plank geskryf hoekom hulle vir Jesus gekruisig het. Hulle het geskryf: “Die *koning van die Jode.”

27Die soldate het twee mense saam met Jesus gekruisig, een regs langs Hom en die ander een links langs Hom. Hulle was mense wat geveg het teen die regering. 28*29Die mense wat daar verbygeloop het, wou vir Jesus *verneder. Hulle het gewys dat hulle bly is oor wat met Hom gebeur het en hulle het gesê: “Ja, jy het gesê jy sal die *tempel afbreek en dit weer in drie dae bou. 30Red jouself nou en klim van die kruis af!”

31Die *priesterleiers en die *skrifgeleerdes het ook so aangehou om vir Jesus te spot. Hulle het vir mekaar gesê: “Hy het ander mense gered, maar hy kan homself nie red nie! 32Hy sê hy is *die Christus, die Koning van Israel. Hy moet nou afklim van die kruis, sodat ons dit kan sien en kan glo!”

Die twee mense wat saam met Jesus aan die kruise gehang het, het ook vir Jesus gespot.

Jesus sterf

(Ook Matt 27:45-51,54-56; Luk 23:44-45,36,46-47,49; Joh 19:28-30,25)

33Omtrent twaalfuur die middag het dit donker geword in die hele land en dit was donker tot drie-uur. 34Omtrent drie-uur het Jesus baie hard geroep: “Eloï, Eloï, lema sabagtani?”

Dit beteken “*My God, my God, hoekom het U My gelos?”

35Party van die mense wat daar naby gestaan het, het dit gehoor en gesê: “Luister, hy roep vir Elia!”

36Iemand het gehardloop en hy het ’n spons vol suur wyn gemaak. Hy het dit op ’n dik riet gesit en vir Jesus probeer gee sodat Hy dit kon drink. Die man het gesê: “Wag, kom ons kyk of Elia kom om hom van die *kruis af te haal.”

37Jesus het hard geskree en Hy het gesterf. 38Die *gordyn in die *tempel het van bo tot onder geskeur. Dit was toe twee stukke. 39Die *offisier het voor Jesus gestaan. Toe hy sien dat Jesus so gesterf het, het hy gesê: “Hierdie man was regtig die Seun van God!”

40Daar was ’n paar vroue wat ’n bietjie verder gestaan en kyk het. Maria Magdalena en Maria ma van Klein-Jakobus en Joses, en ook Salome was daar. 41Toe Jesus in Galilea was, het die vroue altyd saam met Hom gegaan en vir Hom gesorg. Daar was ook baie ander vroue wat saam met Hom na Jerusalem gegaan het.

Josef van Arimatea sit Jesus se liggaam in ’n graf

(Ook Matt 27:57-61; Luk 23:50-55; Joh 19:38,40-42)

42Dit was Vrydag, die dag toe die Jode alles gereedgemaak het vir die *Sabbatdag. Dit was al laat en amper aand. 43Josef van Arimatea was ’n belangrike man in die *Joodse Raad. Hy het ook gewag dat die tyd sal kom wanneer God Koning sal wees oor almal. Josef het na Pilatus toe gegaan. Hy was bang, maar hy het gevra of hy Jesus se liggaam kan kry. 44Pilatus was verbaas toe hy hoor dat Jesus klaar dood is. Hy het die leier van die Romeinse soldate geroep en vir hom gevra of Jesus klaar dood is. 45Nadat Pilatus gehoor het dat Jesus dood is, het Pilatus Jesus se liggaam vir Josef gegee. 46Josef het ’n stuk lap gekoop. Hy het Jesus se liggaam van die *kruis afgehaal en Hom in die lap toegedraai. Hy het die liggaam in ’n *graf gesit wat hulle in ’n rots gekap het. Hy het ’n groot klip voor die graf gerol. 47Maria Magdalena en Maria, Joses se ma, het gesien waar Josef vir Jesus begrawe het.

Bybel vir almal

© 2007 Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

More Info | Version Index