Search form

Markus 5

Jesus jaag onrein geeste uit ’n man

(Ook Matt 8:28-34; Luk 8:26-39)

1Jesus en sy *dissipels het by die ander kant van die see in die land van die Geraseners aangekom. 2Toe Jesus uit die boot klim, het ’n man van die *grafte af gekom en reguit na Jesus toe gegaan. Daar was ’n *onrein gees in die man, die man het gedoen wat die onrein gees vir hom sê. 3Hierdie man het tussen die grafte gewoon. Niemand kon hom vasbind nie, ook nie met ’n ketting nie. 4Die mense het baie maal sy hande en sy voete vasgebind, maar hy het die kettings en die *voetboeie stukkend gebreek. Niemand kon hom vashou nie. 5Hy het altyd tussen die grafte en in die berge geloop, elke dag en nag. Hy het geskree en hy het homself stukkend gekap met klippe. 6Toe Jesus nog ver van hom was, het hy Jesus gesien. Hy het na Jesus toe gehardloop en hy het voor Hom gekniel. 7-8Jesus het gesê: “Onrein gees, gaan uit die man uit!”

Die man het hard geskree: “Wat wil U van my hê, Jesus, Seun van die *Hoogste God? Ek vra vir U: Moenie vir my seermaak nie. Belowe dit voor God.”

9Jesus vra toe vir hom: “Wat is jou naam?” en hy antwoord: “My naam is *Legioen, want ons is baie onrein geeste.”

10Hy het aangehou om vir Jesus baie ernstig te vra om die onrein geeste nie weg te stuur uit die land nie. 11’n Groot klomp varke het teen die berg gewei. 12Die onrein geeste het vir Jesus gesoebat en gesê: “Stuur ons asseblief na die varke toe sodat ons in hulle kan ingaan.”

13Jesus het gesê hulle mag gaan. Die onrein geeste het uit die man uitgegaan en hulle het in die varke ingegaan. Daar was omtrent 2 000 varke. Die varke het teen die berg afgehardloop tot binne-in die see. Daar het almal verdrink. 14Die wagters wat die varke opgepas het, het weggehardloop en hulle het alles gaan vertel vir die mense in die stad en op die plase. Die mense het gekom om te kyk wat gebeur het. 15Toe kom hulle by Jesus en hulle sien vir Legioen, die man wat die klomp *duiwels in hom gehad het. Hy het klere aangehad. Daar was nie meer duiwels in hom nie, hy was nie meer mal nie. Die mense het toe baie bang geword. 16Die ander mense wat alles gesien het, het vir hulle vertel wat gebeur het met die man wat die duiwels in hom gehad het en wat gebeur het met die varke. 17Toe het almal vir Jesus gesoebat om weg te gaan van hulle plek. 18Jesus het in die boot geklim. Die man wat die duiwels in hom gehad het, het aangehou soebat om saam met Jesus te gaan. 19Maar Jesus wou hom nie laat saamkom nie. Hy het vir die man gesê: “Gaan na jou huis en na jou familie toe. Vertel vir hulle wat die Here vir jou gedoen het. Vertel vir hulle dat die Here goed was vir jou toe dit sleg gegaan het met jou.”

20Die man het toe weggegaan en hy het in *Dekapolis gaan vertel wat Jesus vir hom gedoen het. Almal was verbaas daaroor.

Jesus maak ’n dogtertjie en ’n vrou gesond

(Ook Matt 9:18-26; Luk 8:40-44,48,52-56)

21Daarna het Jesus weer in die boot na die ander kant van die see gegaan. ’n Klomp mense het daar langs die see by Hom bymekaargekom. 22Jaïrus, een van die hoofde van die *sinagoge, het daar aangekom. Toe hy vir Jesus sien, het hy voor Hom op die grond geval 23en vir Jesus gesoebat: “My dogtertjie is baie siek en sy gaan sterf. Kom sit asseblief u hande op haar sodat sy gesond kan word en kan lewe.”

24Jesus het saam met Jaïrus gegaan.

’n Klomp mense het ook saamgegaan en hulle was so baie dat hulle teen Jesus gedruk het. 25Daar was ’n vrou wat twaalf jaar lank siek was. Sy het aangehou bloei. 26Sy het baie swaar gekry. Sy was by baie dokters en sy het alles wat sy gehad het, gegee om hulle te betaal, maar dit het nie gehelp nie. Sy het nog sieker geword. 27Sy het van Jesus gehoor en sy het van agter gekom, tussen die klomp mense deur. Sy het aan Jesus se klere geraak. 28Sy het gedink as sy net aan Jesus se klere kan raak, dan sal sy gesond word. 29Sy het dadelik opgehou bloei en sy het geweet haar liggaam is gesond. 30Jesus het ook gevoel dat van sy krag uit Hom uitgegaan het. Hy het omgedraai tussen die klomp mense en gevra: “Wie het aan my klere geraak?”

31Sy *dissipels sê toe vir Hom: “U sien daar is baie mense wat naby U staan en teen U druk. Hoekom vra U: ‘Wie het aan My geraak?’ ”

32Jesus het rondgekyk om te sien wie dit gedoen het. 33Toe die vrou sien wat met haar gebeur het, het sy gebewe, want sy was baie bang. Sy het gekom en voor Jesus gekniel en sy het vir Hom vertel wat gebeur het. 34Jesus sê toe vir haar: “Mevrou, jy het nou gesond geword, want jy het geglo. Gaan nou huis toe, dit sal goed gaan met jou, jou siekte is weg.”

35Jaïrus was ’n hoof van die sinagoge. Daar het mense van sy huis na hom toe gekom. Jesus was besig om met die vrou te praat, en toe sê die mense vir Jaïrus: “Jou dogter is dood. Hoekom pla julle nog die Meneer?”

36Jesus het gehoor wat hulle gesê het, maar Hy het vir Jaïrus gesê: “Jy moet ophou bang wees, jy moet aanhou glo.”

37Jesus het vir Petrus en Jakobus en Johannes, die broer van Jakobus, saam met Hom geneem. Hy het niemand anders saamgeneem nie. 38Toe hulle by Jaïrus se huis kom, hoor Jesus ’n klomp mense raas baie hard. Hulle was besig om te huil en te treur. 39Jesus het ingegaan en vir hulle gesê: “Hoekom raas en huil julle so baie? Die kind is nie dood nie, sy slaap.”

40Maar die mense het gelag omdat Jesus gesê het sy slaap. Jesus het almal uit die huis gejaag. Toe neem Hy die pa van die kind en haar ma saam met Hom, en ook die drie dissipels wat by Hom was. Hulle het ingegaan in die kamer waar die kind was. 41Jesus neem toe die kind se hand en Hy sê vir haar: “Talita, koem!” Dit beteken “Dogtertjie, staan op!”

42Die dogtertjie het dadelik opgestaan en begin rondloop. Sy was twaalf jaar oud. Die mense was toe baie verbaas. 43Jesus het vir hulle gesê hulle mag glad nie vir iemand daarvan vertel nie. Hy het ook gesê hulle moet vir haar kos gee om te eet.

Bybel vir almal

© 2007 Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

More Info | Version Index