Search form

Markus 7

God se wette en die reëls van mense

(Ook Matt 15:1-9; Luk 11:37-41)

1Die *Fariseërs het by Jesus bymekaargekom. Saam met hulle was daar ook *skrifgeleerdes wat van Jerusalem gekom het. 2Die Fariseërs en die skrifgeleerdes het gesien party van die *dissipels van Jesus het hulle kos met *onrein hande geëet. Dit beteken hulle het nie hulle hande eers op ’n spesiale manier gewas nie. 3Die Fariseërs en al die Jode het altyd eers hulle hande op ’n spesiale manier gewas voordat hulle geëet het. Hulle het dit gedoen soos hulle *voorouers altyd gedoen het. 4Wanneer hulle iets gekoop het, dan het hulle dit altyd eers op ’n spesiale manier gewas. Dan het hulle geëet. Hulle het ook nog baie ander dinge gedoen soos hulle voorouers gedoen het, hulle het hulle koppies, bekers, koperbakke, tafels en banke op ’n spesiale manier gewas. 5Die Fariseërs en die skrifgeleerdes het vir Jesus gevra: “Hoekom lewe jou dissipels nie soos ons voorouers vir ons geleer het nie? Hulle eet met onrein hande.”

6Jesus sê toe vir hulle: “Julle is *skynheilig. Dit is waar wat die *profeet Jesaja oor julle gesê het. Hy het geskryf:

“God sê: *Hierdie volk sê

hulle respekteer My,

maar dit is nie waar nie,

hulle harte is ver van My.

7Dit help niks om God

so te dien nie.

Want hulle leer vir die mense

wette wat hulle self gemaak het,

en dan sê hulle dit is

God se wette.

8“Julle luister nie na wat God vir julle sê nie. Maar julle hou aan om te doen wat mense sê.”

9Jesus het ook vir hulle gesê: “Julle vergeet God se wette maklik, sodat julle kan aanhou doen wat julle voorouers altyd gedoen het. 10Moses het gesê: ‘*Jy moet jou ouers respekteer.’ Hy het ook gesê: ‘*As iemand sy pa of sy ma *vervloek, dan moet hy sterf. Dit is seker!’ 11Maar julle sê iemand mag vir sy pa of vir sy ma sê: ‘Ek kan julle nie help nie, want die goed wat ek vir julle moes gee, is nou *korban, dit beteken ek het dit vir die Here gegee.’ 12Julle sê vir hom hy moenie sy pa of sy ma help nie. 13Julle doen nooit wat God vir julle sê nie, julle doen net wat julle voorouers vir julle gesê het. Julle doen baie maal dinge soos hierdie.”

Dinge wat ’n mens onrein maak

(Ook Matt 15:10-20; Luk 6:39)

14Jesus het weer die klomp mense na Hom toe geroep en vir hulle gesê: “Julle moet almal na My luister, sodat julle kan verstaan wat Ek sê. 15Die kos wat by ’n mens se mond ingaan, maak hom nie *onrein nie. ’n Mens word onrein van die dinge wat uit sy mond uitgaan, die dinge wat hy sê.” 16* 17Jesus het in die huis ingegaan, weg van die klomp mense. Sy *dissipels het vir Hom gevra wat die *gelykenis beteken wat Hy vertel het. 18Jesus het vir hulle gesê: “Julle is my dissipels, maar ook júlle verstaan dit nie. Die kos wat van buite in ’n mens ingaan, kan hom nie onrein maak nie. 19Want die kos gaan nie in sy hart in nie, maar in sy maag, en dan gaan dit weer uit sy liggaam uit.”

Hierdie woorde van Jesus het beteken al die kos is *rein. 20Jesus het gesê: “Iets wat uit ’n mens uitgaan, die dinge wat hy sê, kan hom onrein maak, 21-22want die slegte dinge wat ’n mens dink, kom van binne, uit sy hart. Dit is die slegte dinge wat ’n mens dink wat hom laat sonde doen: soos om seks te hê met iemand met wie hy nie mag nie, of te steel, of ’n mens te vermoor, of *egbreuk te pleeg, of ander mense se goed te wil hê, of slegte dinge te doen, of skelm te wees, of te doen net wat hy wil, of jaloers te wees, of sleg te praat van ander mense, of hoogmoedig te wees, of nie te dink wat hy doen nie. 23Al hierdie slegte dinge kom van binne. Dit maak ’n mens onrein.”

Die geloof van ’n vrou wat nie ’n Jood was nie

(Ook Matt 15:21-22,25-28)

24Jesus het opgestaan en Hy het van daar weggegaan na plekke naby die stad Tirus. Hy het in ’n huis gaan bly, en Hy wou nie hê iemand moes weet Hy is daar nie. Maar die mense het gou uitgevind dat Hy gekom het. 25’n Vrou wie se dogtertjie ’n *onrein gees in haar gehad het, het dadelik gehoor Jesus is daar. Sy het gekom en sy het voor Jesus gekniel. 26Sy was ’n Griekse vrou wat in Siro-Fenisië gebore is. Sy het aangehou om vir Jesus te vra om die *duiwel uit haar dogter uit te jaag. 27Maar Jesus het vir haar gesê: “Die Jode is die kinders van God. Hulle moet eers klaar eet. Die *heidene is soos die hondjies wat buite is. Hulle moet wag, want dit is nie reg om die kinders se brood te vat en vir die hondjies te gooi nie.”

28Die vrou het vir Jesus gesê: “Dit is reg, Here, maar ook die hondjies onder die tafel eet van die krummels wat afval wanneer die kinders eet.”

29Jesus het vir haar gesê: “Jy het goed geantwoord. Jy kan huis toe gaan, want die duiwel het al klaar uit jou dogter uitgegaan.”

30Die vrou het weggegaan. Toe sy by die huis kom, het sy gesien haar kind lê op die bed en die duiwel het klaar uitgegaan.

Jesus maak ’n dowe man gesond

(Ook Matt 15:29-31)

31Jesus het weer weggegaan van die plekke naby die stad Tirus. Hy het deur die stad Sidon gegaan en deur *Dekapolis na die See van Galilea. 32Die mense bring toe ’n dowe man wat swaar gepraat het, na Jesus toe. Hulle het vir Jesus gesoebat om sy hand op die man te sit en hom gesond te maak. 33Jesus het die man weggeneem van die ander mense. Hy het sy vingers in die man se ore gesteek en Hy het spoeg aan die man se tong gesmeer. 34Jesus het opgekyk na die hemel en hard gesug. Hy het vir die man gesê: “Effata!” Dit beteken “Gaan oop!”

35Die man kon dadelik hoor. Sy tong het los geword en hy het reg gepraat. 36Jesus het vir die mense gesê hulle mag vir niemand daarvan vertel nie. Hy het dit baie maal vir hulle gesê, maar hulle het aangehou om vir ander mense daarvan te vertel. 37Die mense was baie verbaas en hulle het gesê: “Alles wat Jesus gedoen het, is goed. Hy laat dowes hoor en Hy laat mense wat stom is, praat.”

Bybel vir almal

© 2007 Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

More Info | Version Index