Search form

Matteus 10

Jesus stuur die twaalf dissipels om te gaan preek

(Ook Mark 6:7; 3:13-19; 6:8-11; Luk 9:1; 6:13-16; 9:2-5; 10:2-12)

1Jesus het sy twaalf *dissipels na Hom toe geroep. Hy het vir hulle krag gegee om *onrein geeste uit mense te jaag en om al die siek mense gesond te maak. 2Hier is die name van die twaalf *apostels: Simon, sy ander naam was Petrus, en sy broer Andreas, Jakobus seun van Sebedeus, en sy broer Johannes, 3Filippus en Bartolomeus, Tomas en Matteus die *tollenaar, Jakobus seun van Alfeus, Taddeus, 4Simon die *patriot, en Judas Iskariot wat later vir Jesus *verraai het.

5Jesus het hierdie twaalf *dissipels gestuur om te gaan preek. Hy het vir hulle gesê: “Moenie gaan na die *heidene en moenie gaan na ’n stad van die *Samaritane nie. 6Maar gaan na die mense van Israel, hulle is soos skape wat weggeraak het. 7Gaan preek vir hulle en sê: ‘Die tyd is naby wanneer julle sal weet dat God wat in die hemel is, Koning is.’ 8Julle moet siek mense gesond maak en julle moet mense wat gesterf het, weer laat lewe. Julle moet *melaatse mense gesond maak en julle moet *duiwels uit mense jaag. Julle het nie betaal om hierdie krag te kry nie. Ander mense moet ook nie betaal wanneer julle vir hulle help nie. 9Moenie geld saamneem in julle beursies nie, niks goue of silwer of koper geld nie. 10Moenie ’n rugsak saamneem wanneer julle gaan nie, en moenie nog klere of nog sandale of ’n kierie saamneem nie. Wanneer iemand werk, dan moet ’n mens hom *beloon. 11Wanneer julle in ’n stad of dorp inkom, dan moet julle uitvind by wie julle welkom is. Julle moet by daardie mense bly totdat julle weer weggaan uit daardie stad. 12Wanneer julle inkom in ’n huis, dan moet julle die mense groet en bid dat God sy vrede vir hulle sal gee. 13As die mense sê julle is welkom, dan moet julle sê dat die Here se vrede daar sal bly. Maar as hulle sê julle is nie welkom nie, dan moet julle nie sê dat die Here se vrede daar sal bly nie. 14As iemand sê julle mag nie daar bly nie en as hulle nie vir julle wil luister nie, dan moet julle weggaan van daardie huis of stad en julle moet die *stof van julle voete afskud. 15Ek sê vir julle, en dit is seker: Dit sal baie sleg gaan met daardie mense op die dag wanneer God almal sal *oordeel. Dit sal beter gaan met die stede *Sodom en Gomorra as met daardie stad.”

Mense wat glo, sal swaarkry

(Ook Mark 13:9-13; Luk 10:3; 12:11-12; 6:40; 21:12-19; Joh 13:16)

16Jesus het ook gesê: “Ek stuur julle na die mense in die wêreld, en julle sal soos skape wees wat tussen gevaarlike wolwe is. Daarom moet julle versigtig wees soos die slange, en soos duiwe moet julle niks verkeerd doen nie. 17Julle moet oppas vir die mense, want hulle sal julle vang en hof toe vat. Hulle sal julle met *swepe slaan in die *sinagoges. 18Die mense sal julle hof toe sleep voor *goewerneurs en konings omdat julle aan My behoort. Dan sal julle vir die konings en die mense wat nie Jode is nie, kan sê wie Ek is. 19En wanneer die mense julle hof toe vat, dan moet julle nie bekommerd wees oor wat julle moet sê nie, want God sal vir julle sê wat julle dan moet sê. 20Dit sal nie júlle wees wat praat nie, dit sal die Gees van julle Vader wees wat sal sê wat julle moet praat. 21Een broer sal ’n ander broer hof toe vat en vra dat die hof hom moet straf en doodmaak, en so sal ’n pa ook sy kind hof toe vat. Kinders sal *opstandig wees teen hulle ouers en hulle sal hulle ouers laat doodmaak. 22Almal sal julle haat omdat julle aan My behoort. Maar as julle tot die einde aanhou om My te volg, dan sal God julle red. 23Wanneer die mense in een stad slegte dinge doen aan julle, dan moet julle na ’n ander stad vlug. Ek sê vir julle, en dit is seker: Julle sal nog nie klaar wees nie met die werk wat julle moet doen in al die stede van Israel, dan sal Ek kom, Ek, die *Seun van die mens. 24’n *Dissipel is nie belangriker as sy meneer nie. ’n *Slaaf is ook nie belangriker as sy eienaar nie. 25’n Dissipel moet tevrede wees wanneer dit met hom gaan soos met sy meneer. ’n Slaaf moet tevrede wees wanneer dit met hom gaan soos met sy eienaar. As die mense vir die hoof van die huis sê hy is *Beëlsebul, dan moet die mense in sy huis weet dat die mense vir hulle nog slegter dinge sal sê.”

Die dissipels moet vir God bang wees, nie vir mense nie

(Ook Mark 4:22; Luk 12:2-7; 8:17)

26“Julle moenie bang wees vir daardie mense nie. God is Koning, niemand kan hierdie geheim wegsteek nie. Almal sal dit sien en daarvan weet. 27Alles wat Ek vir julle in die geheim sê, moet julle vir almal vertel. Ek het baie dinge net vir julle gesê, maar julle moet op die huise se dakke staan en dit vir almal vertel.

28“Julle moenie bang wees vir mense nie. As hulle julle doodmaak, dan sal dit net julle liggame wees wat dood is. Nee, julle moet net vir God bang wees. As Hy julle in die hel laat brand, dan sal julle waarlik dood wees.

29“’n Mens kan twee mossies verkoop vir een sent. Hulle is baie goedkoop. Maar nie een van hulle val dood op die grond as julle Vader dit nie wil hê nie. 30-31Julle is vir God baie belangriker as baie mossies. God weet presies hoeveel hare op elke mens se kop is. Daarom moet julle nie bang wees vir mense nie.”

Hoe om Jesus se dissipel te wees

(Ook Matt 10:21; 16:24-25; Mark 8:38,34-35; 9:37,41; 10:29-30; Luk 12:8-9; 9:26; 12:51-53; 9:23-24; 14:26-27; 17:33; 9:48; 10:16; Joh 12:25; 13:20; 5:23; 12:44)

32Jesus het gesê: “As iemand nie bang is om vir mense te sê hy behoort aan My nie, dan sal Ek vir my Vader in die hemel ook sê daardie persoon behoort aan My. 33Maar as iemand bang is om vir mense te sê hy behoort aan My, dan sal Ek vir my Vader in die hemel ook sê daardie persoon behoort nie aan My nie.

34“Julle moenie dink daar sal vrede wees op die aarde omdat Ek gekom het nie. Ek het gekom, maar daar sal nie vrede wees tussen mense nie, hulle sal mekaar se vyande wees. 35Ek het gekom, *en nou sal ’n man teen sy pa wees, ’n dogter teen haar ma, en ’n skoondogter teen haar skoonma. 36Ja, julle eie familie in julle huise sal julle vyande wees. 37As iemand meer lief is vir sy pa of sy ma as vir My, dan kan hy nie my *dissipel wees nie. As iemand vir sy seun of sy dogter meer lief is as vir My, dan kan hy nie my dissipel wees nie. 38As iemand My wil volg, dan moet hy lewe soos iemand wat weet hy sal aan ’n *kruis hang en sterf. Dan kan hy my dissipel wees. 39As iemand my dissipel wil wees, maar hy wil aanhou lewe en hy wil nie sterf omdat hy My dien nie, dan sal hy sy lewe verloor. Maar iemand wat sterf omdat hy My dien, sal aanhou lewe.

40“As die mense sê julle is welkom by hulle, dan is Ek welkom by hulle. En as Ek by mense welkom is, dan is my Vader wat My gestuur het, ook welkom by hulle. 41God het vir die *profete alles gegee wat hulle nodig gehad het. Hy sal ook goed wees vir elkeen wat vir ’n profeet sê hy is welkom omdat hy ’n profeet is. God gee goeie dinge vir iemand wat goed doen. God sal ook goeie dinge gee vir elkeen wat vir ’n goeie man sê hy is welkom omdat hy goed doen.

42“Daar is mense wat dink party van my dissipels is nie belangrike mense nie. Maar iemand wat vir een van hulle ’n beker koue water gee net omdat hy my dissipel is, vir hom sal God baie goeie dinge gee. Ek sê dit vir julle, dit is baie seker.”

Bybel vir almal

© 2007 Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

More Info | Version Index