Search form

Matteus 12

Jesus is die Here van die Sabbatdag

(Ook Mark 2:23-28; Luk 6:1-5)

1In daardie tyd het Jesus en sy *dissipels op ’n *Sabbatdag deur ’n koringland geloop. Sy dissipels het honger geword en hulle het begin om *koring-are te pluk en die koringkorrels te eet. 2Toe die *Fariseërs dit sien, sê hulle vir Jesus: “Kyk, jou dissipels doen iets wat ’n mens nie op die Sabbatdag mag doen nie.”

3Jesus het vir hulle gesê: “Het julle gelees wat Dawid gedoen het toe hy en sy manne honger was? 4Dawid het in die *tempel ingegaan en hy het die brood geëet wat op die tafel was. Hy mag nie van daardie brood geëet het nie en die manne wat saam met hom was, mag ook nie daarvan geëet het nie. Net die *priesters mag daardie brood eet. 5Julle weet ook dat die *Wette van Moses sê dat die priesters op die Sabbatdag in die tempel moet werk. Breek hulle dan die wette oor die Sabbatdag? Ja, maar God sê die priesters doen nie verkeerd as hulle op die Sabbatdag werk nie. 6En Ek sê vir julle: Hier is Iemand, en dit is Ek, wat baie belangriker is as die tempel. 7Julle moet verstaan wat die woorde beteken: ‘Die Here sê: *Ek wil nie *offers hê nie, maar Ek wil hê julle moet goed wees vir mense.’ As julle dit verstaan, dan sal julle nie mense beskuldig wat niks verkeerd gedoen het nie, 8want Ek, die *Seun van die mens, is die Here wat besluit wat op die Sabbatdag mag gebeur.”

Die man met ’n gebreklike hand

(Ook Mark 3:1-6; Luk 6:6-11)

9Jesus het verder gegaan en Hy het in ’n *sinagoge van die Jode ingegaan. 10In die sinagoge was daar ’n man met ’n gebreklike hand. Party van die Jode wou Jesus beskuldig dat Hy verkeerd gedoen het. Toe vra hulle vir Hom: “Mag ’n mens iemand gesond maak op die *Sabbatdag?”

11Jesus het vir hulle gesê: “As een van julle een skaap het, en die skaap val op die Sabbatdag in ’n watersloot, wat sal julle doen? Julle sal dadelik die skaap gryp en uit die sloot uithaal. 12En ’n mens is vir God baie belangriker as ’n skaap. Daarom mag ’n mens op die Sabbatdag goeie dinge aan mense doen.”

13Jesus sê toe vir die man: “Steek jou hand uit.”

Die man het sy hand uitgesteek, en toe was sy hand gesond, dit was soos die ander hand. 14Die *Fariseërs het uitgegaan en hulle het planne gemaak om Jesus dood te maak.

Jesus is die dienaar van die Here, Hy maak siek mense gesond

(Ook Mark 3:7-12; Luk 6:17-19)

15Jesus het geweet wat die *Fariseërs wil doen, en Hy het weggegaan van daardie stad. Daar was baie mense wat saam met Jesus gegaan het. Hy het al die siek mense gesond gemaak. 16Maar Jesus het vir die mense gesê hulle mag nie vir ander mense vertel van Hom nie. 17Jesus het dit gesê sodat die woorde waar kan word wat die *profeet Jesaja geskryf het:

18“God sê: *Hier is my *Dienaar.

Ek het Hom gekies

om vir My te werk.

Ek is lief vir Hom.

Hy maak My bly.

Ek sal my Heilige Gees

vir Hom gee

en Hy sal vir al die volke vertel

wat Ek wil hê.

19Hy sal nie met mense stry nie

en Hy sal nie skree nie.

Die mense in die strate

sal Hom nie hoor praat nie.

20Die Dienaar sal nie

’n stukkende *riet afbreek nie.

Hy sal nie ’n *lamp wat dof brand,

doodblaas nie.

Ja, Hy sal jammer wees

vir die mense wat swaarkry

en wat swak is.

Hy sal dit doen

totdat Ek gedoen het

wat Ek wil doen.

21Al die volke sal seker weet

dat die Dienaar hulle sal red.”

Die Fariseërs sê Jesus is Beëlsebul

(Ook Matt 9:32-34; Mark 3:22-30; Luk 11:14-15,17-23; 12:10)

22Die mense het ’n man na Jesus toe gebring. Die man was blind en stom. Hy het ’n *duiwel in hom gehad. Jesus het die man gesond gemaak, en die man kon weer praat en sien. 23Al die mense was verbaas. Hulle het gesê: “Is Jesus miskien die *Seun van Dawid, of is Hy nie?”

24Die *Fariseërs het gehoor wat die mense sê, en die Fariseërs het vir mekaar gesê: “Jesus jaag duiwels uit mense, maar *Beëlsebul, die leier van die duiwels, help vir Jesus om die duiwels uit te jaag.”

25Jesus het geweet wat hulle dink, en Hy het vir hulle gesê: “Wanneer die mense in ’n land nie kan saamwerk met mekaar nie, dan sal vyande die land oorwin. En wanneer die mense in ’n stad of in ’n huisgesin nie kan saamwerk met mekaar nie, dan sal hulle nie bymekaar bly nie. 26Wat julle sê, beteken dat dit die *Satan is wat die Satan uitjaag. As dit so is, dan is die Satan teen homself, en dan kan hy niks meer doen nie en hy kan oor niemand regeer nie. 27En as Beëlsebul My help om duiwels uit te jaag uit mense, wie help dan julle leerlinge om duiwels uit mense uit te jaag? Julle eie leerlinge bewys dat julle verkeerd is. 28Dit is die Gees van God wat My help om duiwels uit te jaag, en dit bewys dat God die Koning is wat begin regeer het oor julle. 29’n Mens kan nie maklik in die huis van ’n sterk man ingaan en sy goed steel nie. Nee, jy moet eers die sterk man vasbind, dan kan jy alles in sy huis steel. 30Iemand wat nie vir My is nie, is teen My. Iemand wat My nie help om mense na God toe te bring nie, jaag die mense weg van Hom. 31Daarom sê Ek vir julle: God sal mense vergewe as hulle sonde doen of sleg praat van iemand. Maar as iemand sleg praat van die Heilige Gees, dan sal God dit nooit vergewe nie. 32As iemand iets sê teen die *Seun van die mens, dan sal God dit vergewe, maar as iemand iets sê teen die Heilige Gees, dan sal God dit nooit vergewe nie, nie in hierdie lewe nie, en ook nie in die lewe wat sal kom nie.”

Dinge wat ’n mens sê, wys wat in sy hart is

(Ook Matt 7:16-20; Luk 6:43-45)

33“Julle weet ’n goeie boom dra goeie vrugte en ’n slegte boom dra slegte vrugte. ’n Mens ken ’n boom wanneer jy sien watter vrugte dit dra. 34Julle is soos slange! Julle is self slegte mense, daarom kan julle nie iets sê wat goed is nie. Die dinge wat ’n mens sê, wys wat in sy hart is. 35’n Goeie mens het ’n klomp goeie dinge in sy hart, daarom praat hy altyd goeie en mooi woorde. ’n Slegte mens het ’n klomp slegte dinge in sy hart, daarom praat hy altyd slegte dinge. 36Maar Ek sê vir julle, die dag wanneer God die mense sal *oordeel, sal elke mens vir God moet antwoord oor alles wat hy gesê het wat nie reg is nie. 37Want God sal julle oordeel oor wat julle gesê het, en Hy sal besluit of julle *skuldig is of *onskuldig.”

Die Fariseërs wil ’n wonderteken sien

(Ook Matt 16:1-2,4; Mark 8:11-12; Luk 11:16,29-32)

38Party *skrifgeleerdes en *Fariseërs het na Jesus toe gekom. Hulle het vir Hom gesê: “Meneer, ons wil hê U moet vir ons ’n *wonderteken wys sodat ons kan sien U kom van God.”

39Maar Jesus het vir hulle gesê: “Slegte en goddelose mense soos julle wil ’n wonderteken hê, hulle wil ’n bewys sien. God sal nie ’n *teken vir julle wys nie. Julle sal net een teken kry, dit is die teken van die *profeet Jona. 40*Jona was drie dae en drie nagte in die maag van die groot vis. So sal Ek, die *Seun van die mens, ook drie dae en drie nagte in die graf wees. 41Daardie dag wanneer God die mense sal *oordeel, sal die mense van die stad *Nineve weer lewe en hulle sal by die mense wees wat nou lewe. Toe Jona vir hulle gepreek het, het die mense van Nineve verander en hulle het begin lewe soos God wil hê. Wanneer God die mense sal oordeel, dan sal die mense van Nineve sê dat die mense wat nou lewe, verkeerd doen en *skuldig is, en dat God hulle moet straf. En Ek sê vir julle, hier is Iemand, en dit is Ek, wat baie belangriker is as Jona. 42Daardie dag wanneer God die mense sal oordeel, dan sal die *koningin van die Suide ook weer lewe en sy sal by die mense wees wat nou lewe. Sy sal sê julle doen verkeerd en julle is skuldig, en God moet julle straf. Sy het baie ver uit haar land gekom om te kom luister na die *wysheid van koning Salomo. En Ek sê vir julle, hier is Iemand, en dit is Ek, wat baie belangriker is as koning Salomo.”

Slegte mense sal nog slegter word

(Ook Luk 11:24-26)

43“Wanneer ’n *onrein gees uit ’n mens uitgaan, dan gaan hy deur *plekke waar daar nie water is nie en hy soek ’n plek waar hy kan woon. As hy nie ’n plek kry waar hy kan woon nie, 44dan sê hy: ‘Ek sal teruggaan na my eerste huis, na die mens toe in wie ek gewoon het.’ Dan kom die onrein gees terug na daardie mens toe, en hy sien daardie mens is soos ’n huis wat leeg en skoon en netjies is. 45Dan gaan haal hy sewe ander geeste wat nog slegter is as hy. Hulle kom almal saam met hom, en hulle gaan woon in daardie mens. Wanneer dit gebeur, dan is daardie mens nog slegter as wat hy was. Dit sal gebeur met die slegte mense wat nou lewe.”

Jesus se ma en sy broers

(Ook Mark 3:31-35; Luk 8:19-21)

46Jesus was besig om met mense te praat wat bymekaar was in ’n huis. Sy ma, Maria, en sy broers het buite die huis gestaan. Hulle wou met Jesus praat. 47Een van die mense sê toe vir Jesus: “Kyk, jou ma en jou broers is daar buite, hulle wil met jou praat.”

48Maar Jesus het vir hom gevra: “Wie is my ma en wie is my broers?”

49Jesus wys toe met sy hand na sy *dissipels en Hy sê: 50“Hierdie mense is my ma en my broers. Elkeen wat doen wat my Vader in die hemel wil hê, daardie persoon is my broer of my suster of my ma.”

Bybel vir almal

© 2007 Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

More Info | Version Index