Search form

Matteus 25

Die gelykenis van die tien meisies

1Jesus het gesê: “Wanneer God Koning is, God wat in die hemel is, dan is dit soos wanneer tien meisies hulle *lampe neem en uitgaan om die bruidegom te ontmoet. 2Vyf van die meisies was *dwaas, en vyf was *verstandig. 3Die vyf dwase meisies het hulle lampe geneem, maar hulle het nie olyf-olie saamgeneem nie. 4Die verstandige meisies het hulle lampe geneem en hulle het ook olyf-olie in *kruike saamgeneem. 5Die bruidegom het laat gekom, en die meisies het almal vaak geword en hulle het aan die slaap geraak. 6In die middel van die nag het die mense geskree: ‘Hier kom die bruidegom! Julle moet uitgaan om hom te gaan ontmoet.’ 7Toe staan al daardie meisies op en hulle maak hulle lampe gereed. 8Die dwase meisies sê toe vir die verstandige meisies: ‘Gee vir ons van julle olyf-olie, want ons lampe gaan dood.’ 9Die verstandige meisies het vir die dwase meisies gesê: ‘As ons vir julle van ons olyf-olie gee, dan sal daar nie genoeg olyf-olie wees vir ons en ook vir julle nie. Julle moet winkel toe gaan en julle moet julle eie olyf-olie gaan koop.’

10“Terwyl die dwase meisies olyf-olie gaan koop het, het die bruidegom gekom. Die vyf verstandige meisies wat gereed was, het saam met hom ingegaan in die huis waar die fees-ete was, en mense het die deur toegesluit. 11Later het die ander meisies gekom en gesê: ‘Meneer, Meneer, maak die deur oop vir ons.’ 12Maar die bruidegom het gesê: ‘Ek sê vir julle, en dit is seker: Ek ken julle nie.’ ”

13Jesus het toe gesê: “Julle moet ook wakker wees, want julle weet nie op watter dag en hoe laat in die dag die *Seun van die mens sal kom nie.”

Die gelykenis van die drie slawe en die geldstukke

(Ook Mark 13:34; Luk 19:11-27)

14Jesus het ook gesê: “Wanneer God Koning is, dan is dit soos wanneer ’n man ’n tyd lank weggegaan het van sy huis. Hy het sy *slawe geroep en gesê hulle moet al sy goed oppas. 15Hy het vir die een slaaf vyf *talente gegee, vir ’n ander slaaf het hy *twee talente gegee, en vir die derde slaaf *een talent. Hy het besluit met hoeveel geld elke slaaf kon werk. Toe het hy weggegaan. 16Die slaaf wat vyf talente gekry het, het dadelik gegaan en hy het daarmee baie dinge gaan koop en verkoop en hy het nog vyf ander talente bygekry. 17Die slaaf wat twee talente gekry het, het dieselfde gedoen en hy het nog twee talente bygekry. 18Maar die slaaf wat een talent gekry het, het ’n gat in die grond gegrawe en hy het sy eienaar se geld daarin weggesteek.

19“Ná ’n lang tyd het die eienaar van die slawe teruggekom en gevra wat hulle met die geld gedoen het. 20Die slaaf wat vyf talente gekry het, bring toe nog vyf talente en hy sê: ‘Meneer, jy het vir my vyf talente gegee, en hier is nou nog vyf talente wat ek bygekry het.’ 21Sy eienaar sê toe: ‘Dit is goed. Jy is ’n goeie slaaf, jy het gedoen wat ek wou hê. Jy het goed gewerk met die bietjie geld wat ek vir jou gegee het, ek sal nou vir jou baie meer geld gee sodat jy daarmee kan werk. Kom in, jy moet bly wees saam met my, jou eienaar.’ 22Die slaaf wat twee talente gekry het, kom toe en sê: ‘Meneer, jy het vir my twee talente gegee. Hier is nou nog twee talente wat ek bygekry het.’ 23Sy eienaar sê toe: ‘Dit is goed. Jy is ’n goeie slaaf, jy het gedoen wat ek wou hê. Jy het goed gewerk met die bietjie geld wat ek vir jou gegee het, ek sal nou vir jou baie meer geld gee sodat jy daarmee kan werk. Kom in, jy moet bly wees saam met my, jou eienaar.’ 24Die slaaf wat een talent gekry het, kom toe en sê: ‘Meneer, ek weet jy is ’n kwaai man. Jy wil koring afsny wat jy nie gesaai het nie en jy wil koring bymekaarmaak waar jy nie geplant het nie. 25Ek was bang, daarom het ek jou geld in die grond gaan begrawe en dit weggesteek. Ek gee nou vir jou die een talent terug.’ 26Toe sê sy eienaar vir hom: ‘Jy is ’n slegte en lui slaaf. Jy het geweet ek sny koring af wat ek nie gesaai het nie en ek maak bymekaar waar ek nie geplant het nie. 27Daarom moes jy my geld in die bank gesit het. Dan kon ek my geld en die *rente gekry het toe ek teruggekom het.’ 28Hy sê toe vir sy ander slawe: ‘Vat die geld weg van hom en gee dit vir die slaaf wat die tien talente het. 29Ek sal vir elkeen wat baie het, nog meer gee. Dan sal hy baie hê. Maar ek sal van elkeen wat nie baie het nie, ook die bietjie wegvat wat hy het. 30Gooi hierdie slaaf wat niks beteken nie, in die *donker plek. Daar sal hy huil en hard op sy tande byt van die pyn.’ ”

Die Seun van die mens sal oordeel oor die volke

31Jesus het gesê: “Wanneer Ek, die *Seun van die mens, die Koning, saam met al my *engele kom, dan sal Ek op my *troon sit en Koning wees. 32Dan sal al die volke voor My bymekaarkom, en dan sal Ek die mense van mekaar skei, soos ’n skaapwagter die skape van die bokke skei. 33En Ek sal die skape regs langs My laat staan en die bokke links langs My. 34Dan sal Ek, die Seun van die mens, vir die mense regs langs My sê: ‘Kom, my Vader het julle *geseën. Hy wil van altyd af Koning wees oor julle, vandat Hy die aarde gemaak het. Julle moet dit nou aanvaar en bly wees daaroor. 35Want toe Ek honger was, het julle vir My iets gegee om te eet, en toe Ek dors was, het julle vir My iets gegee om te drink. Toe Ek ’n *vreemdeling by julle was, het julle gesê Ek is welkom by julle. 36Ek het nie klere gehad nie, en julle het vir My klere gegee om aan te trek. Ek was siek, en julle het vir My gesorg. Ek was in die tronk, en julle het My besoek.’ 37Die mense wat gehoorsaam is aan die wette van die Here, sal dan vir My sê: ‘Here, wanneer het ons gesien U is honger en het ons vir U iets gegee om te eet? Wanneer het ons gesien U is dors en het ons vir U iets gegee om te drink? 38Wanneer het ons gesien U is ’n vreemdeling en het ons gesê U is welkom by ons? Wanneer het ons gesien U het nie klere nie en het ons vir U klere gegee om aan te trek? 39Wanneer het ons gesien U is siek of in die tronk, en het ons U besoek?’ 40Die Koning sal dan vir hulle sê: ‘Ek sê vir julle, en dit is seker: Toe julle dit gedoen het vir een van my vriende, ook vir die een wat die minste belangrik is, toe het julle dit vir My gedoen.’ 41Dan sal die Koning vir die mense links langs Hom sê: ‘Gaan weg van My! God het julle *vervloek. Julle moet na die vuur gaan wat altyd brand, die vuur wat Hy gereedgemaak het vir *die duiwel en sy *engele. 42Want toe Ek honger was, het julle vir My niks gegee om te eet nie, en toe Ek dors was, het julle vir My niks gegee om te drink nie. 43Toe Ek ’n vreemdeling was, het julle nie gesê Ek is welkom by julle nie, en toe Ek nie klere gehad het nie, het julle nie vir My klere gegee om aan te trek nie. Ek was siek en in die tronk en julle het nie vir My gesorg nie.’ 44Dan sal ook húlle vir die Koning sê: ‘Here, wanneer het ons gesien U is honger of dors, of U is ’n vreemdeling of U het nie klere nie, of U is siek of in die tronk? Wanneer het ons U nie gedien nie?’ 45Dan sal die Koning vir hulle sê: ‘Ek sê vir julle, en dit is seker: Toe julle dit nie gedoen het vir een van hierdie mense wat die minste belangrik is nie, toe het julle dit ook nie vir My gedoen nie.’ 46God sal hierdie mense vir altyd straf, maar die mense wat gehoorsaam was aan die wette van die Here, sal die *ewige lewe kry.”

Bybel vir almal

© 2007 Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

More Info | Version Index