Search form

EKSODUS 35

Bepalings oor die sabbat

1Moses het die hele gemeente van Israel bymekaargeroep en vir hulle gesê: “Dit is die gebod wat die Here julle beveel het om te gehoorsaam:

2“Ses dae moet julle julle werk doen, maar die sewende dag moet vir julle 'n gewyde dag wees. Dit is 'n rusdag tot eer van die Here. Elkeen wat op dié dag werk, moet doodgemaak word. 3Julle mag op die sabbat geen vuur in enige van julle wonings maak nie.”

Offergawes om 'n heiligdom op te rig

(Vgl. Eks. 25:1-9)

4Moses het ook vir die hele gemeente Israel gesê: “Dit is die opdrag van die Here: 5Julle moet uit julle besittings 'n offergawe vir die Here gee. Elkeen wat vrywillig 'n offergawe vir die Here wil gee, moet dit bring: goud, silwer, brons, 6blou, pers en bloedrooi wolstof, linne, bokhaar, 7rooigekleurde ramsvelle, gebreide velle of doringhout, 8olie vir die lampe, balsem vir salfolie en vir geurige wierook, 9oniks en ander edelstene waarmee die skouerkleed en borssak van die hoëpriester versier kan word.”

Die toebehore vir die tent van ontmoeting

(Vgl. Eks. 39:32-43)

10“Elke vakman onder julle moet kom help dat alles gemaak word wat die Here beveel het: 11die tabernakel met die tent daaroor, die kramme, die rame, die dwarslatte, die style met hulle voetstukke; 12die ark met sy draaghoute, die deksel en die voorhangsel, 13die tafel met sy draaghoute en al sy toebehore en die offerbrood; 14die kandelaar met sy toebehore, die lampe met hulle olie, 15die wierookaltaar met sy draaghoute, die salfolie, die geurige wierook en die afskorting vir die deur van die tabernakel; 16die brandofferaltaar met al sy toebehore, sy bronstraliewerk waaraan die draaghoute vas kom, die waskom met sy voetstuk, 17die gordyne van die voorhof, die style met hulle voetstukke, die afskorting vir die deur van die voorhof; 18die penne van die tabernakel, die penne van die voorhof met hulle toue; 19die geborduurde klere om in die heiligdom mee te dien, die gewyde klere vir die priester Aäron en vir sy seuns om daarin as priesters diens te doen.”

20Daarna het die hele gemeente weggegaan van Moses af, 21en elkeen wat daarna gevoel het, het vrywillig 'n offergawe vir die Here gebring vir die werk aan die tent van ontmoeting, vir al die ander dienste en vir die gewyde klere. 22Manne en vroue het gekom en vrywillig borsspelde, oorbelle en ringe, halssnoere en allerhande goue voorwerpe gebring. Almal wat tevore goud as spesiale bydrae aan die Here belowe het, het dit gebring. 23Elkeen wat blou, pers en bloedrooi wolstof, linne, bokhaar, rooigekleurde ramsvelle en gebreide velle besit het, het dit gebring. 24Elkeen wat 'n bydrae in silwer en brons wou maak, het dit as offergawe vir die Here gebring. Elkeen wat doringhout gehad het, geskik vir allerhande soorte houtwerk, het dit gebring.

25Elke vrou wat netjies kon weef, het gebring wat sy geweef het: blou, pers en bloedrooi wolstof en linne. 26Elke begaafde vrou wat graag wou, het die bokhaar gespin. 27Al die leiers het oniks en ander edelstene gebring om dit op die skouerkleed en op die borssak te monteer; 28ook speserye en olie vir die lampe, vir die salfolie en vir die geurige wierook. 29Elke Israelitiese man en vrou wat vrywillig iets wou bring vir die werk wat die Here vir Moses beveel het om te doen, het dit vir die Here gebring.

Die vakmanne om die tent van ontmoeting te bou

(Vgl. Eks. 31:1-11)

30Moses het vir die Israeliete gesê: “Kyk, die Here het vir Besaleël uitgekies vir die werk. Hy is 'n seun van Uri, seun van Gur uit die stam Juda. 31Die Here het hom toegerus met sy Gees sodat hy met vaardigheid, insig en verstand enige werk kan doen: 32ontwerpe maak en dit in goud, silwer en brons uitwerk, 33edelstene verwerk en monteer, en houtwerk doen. Hy sal enige werk kan doen. 34Die Here het vir hom en vir Oholiab, seun van Agisamak uit die stam Dan, die begaafdheid gegee om ander as vakmanne op te lei. 35Die Here het aan hulle die vaardigheid gegee om al die werk van 'n vakman te verrig: om te ontwerp, om blou, pers en bloedrooi wolstof en linne te borduur, en om te weef. Hierdie manne kan enige werk doen en ontwerpe maak.

Afrikaans 1983

©1983, 1992 Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

More Info | Version Index