Search form

EKSODUS 40

Die tabernakel word opgeslaan en gewy

1Die Here het vir Moses gesê: 2“Op die eerste dag van die eerste maand moet jy die tabernakel, die tent van ontmoeting, opslaan. 3Jy moet die ark met die getuienis neersit in die tent en die ark afskort met die voorhangsel.

4“Dan moet jy die tafel inbring en sy toebehore daarop regsit. Jy moet ook die kandelaar inbring en sy lampe opsteek. 5Die goue wierookaltaar moet jy neersit voor die ark met die getuienis en dan die voorhangsel in die deur van die tabernakel hang. 6Jy moet die brandofferaltaar neersit voor die ingang van die tabernakel, die tent van ontmoeting. 7Die waskom moet jy neersit tussen die tent van ontmoeting en die altaar, en jy moet water daarin gooi. 8Jy moet die voorhof opslaan en die afskorting in die ingang van die voorhof hang. 9Vat dan salfolie en salf die tabernakel en alles wat daarin is. Wy die tabernakel en al die toebehore. Dan sal dit gewyd wees.

10“Salf die brandofferaltaar en al sy toebehore. Jy moet die altaar ook wy: dit moet 'n gewyde altaar wees.

11“Salf die waskom en sy voetstuk en wy dit ook.

12“Laat Aäron en sy seuns na die deur van die tent van ontmoeting toe kom en was hulle met water. 13Laat Aäron dan die gewyde klere aantrek; salf en wy hom sodat hy vir My as priester kan diens doen. 14Laat sy seuns ook naderkom en laat hulle ook hulle priesterklere aantrek. 15Jy moet hulle salf soos jy hulle pa gesalf het sodat ook húlle vir My as priesters kan diens doen. Hulle salwing dui aan dat hulle en hulle nageslag vir altyd as priesters sal moet diens doen.”

16Moses het alles gedoen presies net soos die Here hom beveel het. 17Op die eerste dag van die eerste maand van die tweede jaar na die uittog is die tabernakel opgerig. 18Moses het dit soos volg gedoen: hy het die voetstukke neergesit, die rame regop gesit, die dwarslatte vasgesit en die style regop gesit. 19Hy het die tent oor die tabernakel gesit en die seil daarbo-oor gespan, soos die Here hom beveel het.

20Hy het die getuienis gevat en dit in die ark gesit. Hy het die draaghoute van die ark ingesteek en die deksel bo-op die ark neergesit. 21Daarna het hy die ark in die tabernakel gebring en die voorhangsel opgehang om die ark met die getuienis af te skort, soos die Here hom beveel het.

22Hy het die tafel in die tent van ontmoeting neergesit, aan die noordekant van die tabernakel, buite die voorhangsel. 23Hy het offerbrood daarop neergesit voor die Here, soos die Here hom beveel het. 24Hy het die kandelaar in die tent van ontmoeting neergesit, regoor die tafel, aan die suidekant van die tabernakel.

25Toe het hy die lampe opgesteek voor die Here, soos die Here hom beveel het. 26Hy het die goue altaar in die tent van ontmoeting neergesit, voor die voorhangsel. 27Toe het hy geurige wierook daarop aan die brand gesteek, soos die Here hom beveel het.

28Hy het 'n afskorting in die deur van die tabernakel gehang. 29Hy het die brandofferaltaar neergesit by die deur van die tabernakel, die tent van ontmoeting, en daarop brandoffers en graanoffers aan die brand gesteek, soos die Here hom beveel het.

30Hy het die waskom neergesit tussen die tent van ontmoeting en die brandofferaltaar, en waswater daarin gegooi. 31Moses, Aäron en sy seuns het hulle hande en voete daarin gewas. 32Elke keer as hulle by die tent van ontmoeting kom en na die altaar toe gaan, het hulle eers gewas, soos die Here vir Moses beveel het. 33Daarna het hy die voorhof rondom die tabernakel en die altaar opgerig en die afskorting voor die ingang van die voorhof gehang. So het Moses sy werk afgehandel.

Die magtige teenwoordigheid van die Here vul die tabernakel

34'n Wolk het die tent van ontmoeting oordek, en die magtige teenwoordigheid van die Here het die tabernakel gevul. 35Moses kon nie in die tent van ontmoeting inkom nie: die wolk was daarin, en die magtige teenwoordigheid van die Here het die tabernakel gevul.

36Later het dit so gegaan: wanneer die wolk van die tabernakel af voor die Israeliete uit wegtrek, het hulle agter die wolk aan versit. 37As die wolk nie weggetrek het nie, het hulle daar gebly totdat dit wel weggetrek het. 38Die wolk van die Here was bedags 'n wolk oor die tabernakel en snags het dit 'n vuur daarbo-oor geword.

So het die hele Israel dit ervaar elke keer as hulle versit.

Afrikaans 1983

©1983, 1992 Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

More Info | Version Index