Search form

NUMERI 33

Israel se kampplekke tussen Egipte en Kanaän

1Hier volg nou 'n oorsig van die Israeliete se kampplekke nadat hulle volgens stamindeling onder leiding van Moses en Aäron uit Egipte getrek het. 2Op bevel van die Here het Moses soos hulle getrek het die name van die kampplekke aangeteken. Dit is hoe hulle getrek het: 3Hulle het uit Rameses vertrek op die vyftiende van die eerste maand, die dag ná die paasfees. Deur die magtige dade van die Here het hulle voor die oë van die Egiptenaars weggetrek 4terwyl die Egiptenaars nog besig was om hulle eersgeborenes, wat deur die Here om die lewe gebring is, te begrawe. Dit is hoe die Here die oordeel oor hulle gode voltrek het. 5Die Israeliete het van Rameses af weggetrek en by Sukkot kamp opgeslaan. 6Hulle het Sukkot verlaat en kamp opgeslaan by Etam aan die rand van die woestyn. 7Hulle het Etam verlaat, en is toe terug na Pi-Hagirot, regoor Baäl-Sefon, en het by Migdol kamp opgeslaan. 8Hulle het die omgewing van Pi-Hagirot verlaat en deur die Rietsee na die woestyn toe getrek. Na drie dae se trek deur die Etamwoestyn het hulle by Mara kamp opgeslaan. 9Hulle het Mara verlaat en by Elim aangekom. Daar was twaalf fonteine en sewentig palmbome, en hulle het daar kamp opgeslaan. 10Hulle het van Elim af teruggedraai en by die Rietsee kamp opgeslaan.

11Hulle het die Rietsee verlaat en in die Sinwoestyn kamp opgeslaan. 12Hulle het die Sinwoestyn verlaat en by Dofka kamp opgeslaan. 13Hulle het Dofka verlaat en by Alus kamp opgeslaan. 14Hulle het Alus verlaat en by Refidim kamp opgeslaan. Daar was nie drinkwater vir die volk nie. 15Hulle het Refidim verlaat en in die Sinaiwoestyn kamp opgeslaan. 16Hulle het die Sinaiwoestyn verlaat en by Kibrot-Taäwa kamp opgeslaan. 17Hulle het Kibrot-Taäwa verlaat en by Gaserot kamp opgeslaan. 18Hulle het Gaserot verlaat en by Ritma kamp opgeslaan. 19Hulle het Ritma verlaat en by Rimmon-Peres kamp opgeslaan. 20Hulle het Rimmon-Peres verlaat en by Libna kamp opgeslaan. 21Hulle het Libna verlaat en by Rissa kamp opgeslaan. 22Hulle het Rissa verlaat en by Kehelata kamp opgeslaan. 23Hulle het Kehelata verlaat en by Har-Sefer kamp opgeslaan. 24Hulle het Har-Sefer verlaat en by Garada kamp opgeslaan. 25Hulle het Garada verlaat en by Makhelot kamp opgeslaan. 26Hulle het Makhelot verlaat en by Tagat kamp opgeslaan. 27Hulle het Tagat verlaat en by Terag kamp opgeslaan.

28Hulle het Terag verlaat en by Mitka kamp opgeslaan. 29Hulle het Mitka verlaat en by Gasmona kamp opgeslaan. 30Hulle het Gasmona verlaat en by Moserot kamp opgeslaan. 31Hulle het Moserot verlaat en by Bene-Jaäkan kamp opgeslaan. 32Hulle het Bene-Jaäkan verlaat en by Gor-Gidgad kamp opgeslaan. 33Hulle het Gor-Gidgad verlaat en by Jotbata kamp opgeslaan. 34Hulle het Jotbata verlaat en by Abrona kamp opgeslaan. 35Hulle het Abrona verlaat en by Esjon-Geber kamp opgeslaan. 36Hulle het Esjon-Geber verlaat en by Kades in die Sinwoestyn kamp opgeslaan. 37Hulle het Kades verlaat en by Horberg aan die grens van Edom kamp opgeslaan.

38Op bevel van die Here het die priester Aäron teen Horberg uitgeklim en daar op die eerste van die vyfde maand in die veertigste jaar ná die Israeliete se uittog uit Egipte gesterf. 39Aäron was honderd drie en twintig jaar toe hy op Horberg dood is. 40Die Kanaänitiese koning van Arad, wat in die Suidland van Kanaän gewoon het, het gehoor dat die Israeliete aan die kom is. 41Die Israeliete het Horberg verlaat en by Salmona kamp opgeslaan. 42Hulle het Salmona verlaat en by Punon kamp opgeslaan. 43Hulle het Punon verlaat en by Obot kamp opgeslaan. 44Hulle het Obot verlaat en by Ije-Abarim aan die grens van Moab kamp opgeslaan. 45Hulle het Ije-Abarim verlaat en by Dibon-Gad kamp opgeslaan. 46Hulle het Dibon-Gad verlaat en by Almon-Diblatajim kamp opgeslaan. 47Hulle het Almon-Diblatajim verlaat en in die Abarimberge regoor Nebo kamp opgeslaan. 48Hulle het die Abarimberge verlaat en in die Moabsvlakte aan die Jordaan regoor Jerigo kamp opgeslaan. 49Daar in die Moabsvlakte aan die Jordaan, tussen Bet-Jesimot en Abel-Sittim, het hulle kamp opgeslaan.

50In die Moabsvlakte aan die Jordaan regoor Jerigo het die Here vir Moses gesê: 51“Praat met die Israeliete en sê vir hulle: As julle die Jordaan na Kanaän toe oorsteek, 52moet julle al die inwoners van dié land verdrywe. Vernietig al die afgodsbeelde wat hulle vir hulle uitgesny en gegiet het, en verwoes al hulle hoogtes. 53Neem die land in besit en gaan woon daar, want Ek gee die land aan julle as besitting. 54Verdeel die land deur loting volgens julle stamme. Gee meer grond aan 'n groter groep, en minder aan 'n kleiner groep. Elkeen kry sy deel waar die lot dit aanwys. Elke stam moet sy eie grond hê. 55As julle nie al die inwoners van die land verdryf nie, sal dié van hulle wat oorbly, soos splinters in julle oë en soos dorings in julle sye wees. Hulle sal teen julle oorlog maak oor die land waarin julle woon, 56en dan sal Ek aan júlle doen wat Ek aan húlle wou doen!”

Afrikaans 1983

©1983, 1992 Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

More Info | Version Index