Search form

1 Korini 1:5-6

5-6Para vara seyo, mai ma ara ara afova váka ma ákona e vaya siyaona mai Tiyarafenu anon Yisas Karaisin pinté uaren mai afova amikhái Yisas Karaisin nan ma siamiyá erun mai inka siretí ankan pinté afoká en mino. 7Máan tukhanti setisi Bafan Yisas Karaisi ma ovaránen erin nain nan ma ave ukhe ma Kantá Aunani ara ara amusin barano van ma iyaré eona mai inka saréa vare ono.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index