Search form

1 Korini 4:6

Koriní Nanin Banta Ano Vetiyan Amo Siyan Ma Amaan Baya Sein Mino

6 Mumunan tiyofi sifá tiváeyan noe, Aporosi rasan mano siretíi ayainí uvé ayaéku ma ma siamiyaruna yanasinta one afová ono van mi siamiyá uno. Tiyarafenui vompon dóki ano ma sikhein baya amaniná ída vá ena vaya kayo maman asotú ono. Máan ma inte mae ída mana ano ma yoriyain avúava san maman daní ureya ena ano ma yoriyain nan maman bararasí inono.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index