Search form

1 Korini 5:11

11 Taréa ma séi vompon uvaman tiretí ankan ma amiyaruna mai mana vanta ano ma siretin má monópin bá uno siren ma famúku avúavá baren ma ena ina yana san aran nen ma kampun ayarafenurá monó ten ma ena oyampá baya sen ma inká ákona non naren óen en ma kampun avúavá póké ena vanta ina yaná umoyan baren ma iyain mai vanta vá manafin ída vákeya yunan nano van muno.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index