Search form

1 Korini 6:11

11 Tiyarafenurá ma ída mumunan ukheya fefá manáa ano mai avúava sinta variyare ompo saréa Tiyarafenu ano mai ume kayo sesé uantáden maman beinaíi uraya va ono. Mai ma Bafan Yisas Karaisi ano ma varein avúava san má inká Tiyarafenui Kantá Aunan mano setin túpin ákona yorarí iyaintá bái Tiyarafenu ano siretin nan puntákein nanin banta e sen ariyan mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index