Search form

1 Korini 9:12

12 Ena kéká ano ma monó baya siretin me siamiyain nan ma vetin aya iyaona mai setin má dere ídá moéke siya inte fono.

Máan tiyaré Yisas Karaisini kama vaya ma oriyain aa iyaranuna van mi sireti vaonafá tiya ono van ída ina iyá tiféuno.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index