Search form

1 Yoni 4:1

Kampun Sakhanampa Vanta Kayoi Vaya Ma Yaíden Afová In Baya Ino

1 Téi ma sinunu ukheruna sirona kéka soe, Kantá Aunan manon ákona simiyá baya siyá uno ma siyain kéká mai Tiyarafenu fintesá mai aunan erikhan ná tiyan nafino van daíde afová ure vá mumunan ono. Mai fara vara seyo, kokhon kampun sakhanampa vanta kayo ano ma varará orera ukhen mino.

Yisasini Kama Vaya

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index